• Školní rok 2016/2017 - Prvouka II. třída
  • Výuková zahrada
  • Školní rok 2016/2017 - pobyt žáků na horách
  • Školní rok 2016/2017- Koloběžkiáda ŠD
  • Školní rok 2016/2017 - projektový den "Jaro"
  • Školní rok 2015/2016 Podzimní týden II. třída
  • Školní rok 2015/2016 pobyt dětí na horách
  • Školní rok 2015/2016 Naše vlast - týdenní projekt III .třída
  • Školní rok 2015/2016 Hruškobraní - tematický den IV. třída
  • Školní rok 2015/2016 Literární čajírna

Motto: Škola pro život

Hlavní motto naší školy „Škola pro život" předurčuje vysoce individuální práci s každým žákem.

Škola je všeobecně zaměřena s preferováním anglického jazyka od 1. ročníku, informatiky od 3. do 5. ročníku a ekologické výchovy. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Škola pro život, který nám dává možnost přizpůsobit výchovné a vzdělávací cíle našim podmínkám, svobodu ve výběru metod a forem výuky, které jsou pro žáka přínosné, zajímavé a podporují jeho aktivitu, zájem o vše nové a zároveň ho nechávají svobodně vyjadřovat své názory, veřejně je publikovat nebo prostě sdělovat ostatním spolužákům. Naši absolventi jsou schopni konkurovat žákům z městských škol nejen ve svých znalostech, schopnostech a dovednostech, ale i ve způsobu prezentace svých myšlenek a idejí.

Nelze vypočítat všechny akce, které škola zvládne zorganizovat během školního roku a jejichž náplň je vždy zaměřena na smysluplné využití volného času dětí, na rozvoj jejich vědomostí a poznatků.

Jsme rádi, když se k nám vrací informace o úspěších našich bývalých žáků, kteří reprezentují školu v různých oblastech, stejně tak, jako když se do školy vrací žáci v době svého volna a chtějí se podívat, jak se „jejich škola" změnila.

Mrzí nás, když se nám zmenšují počty žáků a rodiče své děti hlásí do větších škol s pocitem, že větší škola je zárukou lepšího vzdělání a výchovy. Zodpovědně říkáme, že se poctivě snažíme o to, dát dětem maximum vědomostí a zároveň působíme na výchovu žáků v  klidné a pohodové pracovní atmosféře, jakou jen může vesnická škola dát.

Mgr. Karla Marešová

ředitelka školy