Články

Návrat žáků od 30. 11.

11.11.2020 20:00

Vážení rodiče,

na základě informace ministra školství oznamujeme, že od pondělí 30. 11. dojde k obnovení prezenční výuky všech žáků školy. Prezenční výuka je povinná. Platí přísný zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy.

Změna vyučovacích hodin - platnost do 22. 12. První a druhý ročník má vyučování každý den do 11:35 hod.

1. hodina 08:10 - 08:55

2. hodina 09:00 - 09:45

3. hodina 10:00 - 10:45

4. hodina 10:50 - 11:35

5. hodina 11:40 - 12:25

Školní družina
Pro žáky 1. - 3. ročníku, jen v nejnutnějších případech. Třída = samostatné oddělení ŠD. Žákům, kteří mají jednoho z rodičů doma, nebude družina umožněna. Ranní družina je poskytována žákům 1. až 3. ročníku jen v nejnutnějších případech, a to po domluvě s vychovatelkou školy. Poměrná část poplatků za školní družinu bude vrácena.

1.

Základní pravidla pro žáky od 30. 11.

10.11.2020 13:00
  1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
  2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici ve Znojmě.
  3. Vzhledem k probíhajícím opravám bude vstup žáků přes školní zahradu a využívat se bude zadní vchod. Vstup do budovy školy a školní zahrady je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  4. Shromažďování žáků dle rozpisu (I. třída - altán, II. třída - zahrada mraveniště, III. třída - hřiště běhací dráha, IV. třída - levá část hřiště, V. třída - pravá část hřiště). Žáci dodržují určené rozestupy 1,5 metry a zakrytí úst a nosu rouškou.
  5. Před vstupem do školy si žáci vydesinfikují ruce. Používají jednorázové utěrky, které odhodí do speciálního koše. Ručníky dětem nedávejte.
  6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze ŠD.
  7. V průběhu pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně musí žáci nosit roušku (ochranné štíty nejsou povoleny, jen učitel angličtiny a logopedie). Žáci budou mít k dispozici 2 – 3 roušky a pytlík na uložení roušky.
  8. Návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi třídami, tak jednotlivci.
  9. Časté větrání ve třídách a pobyt venku vyžaduje vhodné oblečení.
  10. Možnost stravování ve školní jídelně bude pro přihlášené strávníky obnovena při dodržení hygienických předpisů.