Články

Svět kolem nás - příškolní tábor od 13. - 17. 7.

12.07.2020 15:45

Program příškolního tábora

Shromažďování dětí bude probíhat v přírodní učebně na školní zahradě. Před budovu školy je přísný zákaz vstupu!

Název tábora

Svět kolem nás

Kdy

13. 07. – 17. 07. 2020

Čas

08:10 hod. do 15:10 hod. Příchod je v rozmezí 8:10 - 8:20 hod. Odchod 15:00 - 15:10 hod. Rodiče potvrdí způsob odchodu, např. bude odcházet sám, popř. pojede autobusem nebo osobně vyzvedneme.

Strava

Obědy zajištěny ve školní jídelně. Svačinku na každý den s sebou. Pitný režim zajištěn. Na výlety pití s sebou.

Oblečení a obuv

Sportovní oblečení a vhodná obuv, pláštěnka. V případě pěkného počasí ručník a plavky.

Ostatní informace

Pokud na výlety budou mít děti menší obnos peněz, budou si za něj samy odpovídat. Změna programu v důsledku nepříznivého počasí je možná, rodiče budou včas informováni.

Vedoucí tábora

Kyliánová – mob.: 777271030

Bajglová- mob.: 778798002

Dávejte dětem přiměřené svačinky (malé)!!! Pití ve flašce, možnost doplňovat ve škole.

Prázdninové dobrodružství - příškolní tábor od 20. - 24. 07.

02.07.2020 10:00

Program příškolního tábora

Shromažďování dětí bude probíhat v přírodní učebně na školní zahradě. Před budovu školy je přísný zákaz vstupu!

Název tábora

Prázdninové dobrodružství

Kdy

20. 07. – 24. 07. 2020

Čas

08:10 hod. do 15:10 hod. Příchod je v rozmezí 8:10 - 8:20 hod. Odchod 15:00 - 15:10 hod. Rodiče potvrdí způsob odchodu, např. bude odcházet sám, popř. pojede autobusem nebo osobně vyzvedneme.

Strava

Obědy zajištěny ve školní jídelně. Svačinku na každý den s sebou. Pitný režim zajištěn. Na výlety pití s sebou.

Oblečení a obuv

Sportovní oblečení a vhodná obuv, pláštěnka. V případě pěkného počasí ručník a plavky.

Ostatní informace

Pokud na výlety budou mít děti menší obnos peněz, budou si za něj samy odpovídat. Změna programu v důsledku nepříznivého počasí je možná, rodiče budou včas informováni.

Vedoucí tábora

Věra Zifčáková  - 606459448

Bohumila Bajglová - 778798002

Prázdninový provoz školy

30.06.2020 15:32

Pro neodkladné organizační záležitosti je nutné si předem telefonicky (515235529) domluvit schůzku.

Zaměstnanci školy přejí všem žákům a jejich rodičům krásné prožití prázdnin.

Informace k organizaci školní družiny ve školním roce 2020/2021

02.06.2020 06:00

Od školního roku 2020/2021 bude fungovat ranní družina od 6:30 hod. do 7:25 hod. Příchod žáků do 7:00 hod.

Zařazení žáků do školní družiny

  • O zařazení žáka do školní družiny (dále jen ŠD) rozhoduje ředitel školy.
  • Rodiče žádají o zařazení dítěte do ŠD do 11. 9. 2020.
  • Ředitel školy uvědomí rodiče o zařazení, případně nezařazení, dítěte do ŠD do 14. 9. 2020 zveřejněním na http://www.zsstrachotice.cz.
  • V případě nezaplacení poplatku za ŠD do stanoveného termínu (do 1. 10. a 1. 2.), pokud není žák od poplatku osvobozen, bude žák ze ŠD vyloučen a místo bude nabídnuto jinému zájemci.
  • V případě závažného porušení vnitřního řádu ŠD bude žák ze ŠD vyloučen.

Odchody žáků ze ŠD

Pro odchody žáků jsou stanoveny tyto časy: od 13:30 do 14:00 hod. a od 15:00 do 15:30 hod. Od 14:00 do 15:00 prosíme rodiče, aby své děti z důvodu organizované činnosti vyzvedávali jen ve výjimečných případech.

Mgr. Karla Marešová - ředitelka školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

15.05.2020 06:40

Organizace prvního dne školy - 1. 9. 2020

Prvňáčci se shromáždí v 8:15 hodin na školním hřišti. Po slavnostním zahájení se s rodiči a třídní učitelkou přemístí do své třídy. První den bude trvat přibližně do 9:15 hod. Žáci nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky, přinesou si jen aktovky.

Provoz školní družiny navazuje na konec vyučování I. třídy od druhého dne 2. 9. 2020.

Další informace

První dny budou mít prvňáčci vyučování zkrácené, aby si postupně zvykli na nové prostředí. Ve středu 2. 9. a ve čtvrtek 3. 9., výuka končí v 9:30 hod. a v pátek 4. 9. výuka končí v 10:30 hodin. Od dalšího týdne vyučování probíhá dle rozvrhu.

Všeobecné informace

Příchod do školy 7:25 hod. – 7:45 hod.

Omlouvání žáka

Osobně, telefonicky na telefonním čisle 515235529 nebo e-mailem třídní učitelce do 3 kalendářních dnů.

Uvolňování žáka ze školy v průběhu školního roku:

a) na 1 a 2 dny žáka uvolňuje třídní učitel

b) na 3 a více dní – uvolňuje ředitel školy (písemnou žádost předat třídnímu učiteli, formulář na webových stránkách)

Výuku anglického jazyka již od I. třídy - jedna hodina týdně.

Přihlášku do školní družiny si vyzvednete 1. září 2020. Měsíční poplatek za ŠD číní 50,- Kč.

PŘIPOMÍNÁM

  • Jednorázový příspěvek na nákup školního vybavení ve výši 1.000,- Kč. Pokud zakoupíte dítěti školní vybavení (aktovku, cvičební úbor atd.), obec Strachotice Vám na základě předloženého paragonu vyplatí peníze.
  • Příspěvek na dopravu dojíždějícím žákům poskytuje škola 1x ročně 500,- Kč (bez dokladu) - září.

Mgr. Karla Marešová - ředitelka školy