Důležité informace

Uzavření školy

12.10.2020 10:45

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ!

Od středy 14. 10. 2020 škola přechází na distanční výuku, do lavic se žáci vrátí 2. listopadu. Připomínám, že distanční výuka je povinná dle upraveného rozvrhu.

Novinkou je, že škola nevydává potvrzení o ošetřovném, potvrzení bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce. Odkaz na informace o ošetřovném.

Poplatky za ŠD za měsíce říjen se nebudou vracet. Za poplatky bude zakoupen materiál do ŠD.

V období distanční výuky mají žáci právo na školní stravování za dotovanou cenu. Informace ve školní jídelně.

Ruší se ředitelské volno v pondělí 16. 11. 2020.

Co nás čeká v říjnu

01.10.2020 11:00

Od středy 14. října - distanční výuka,

Pondělí 26. a úterý 27. října - dny volna, vyhlášené MŠMT. ŠD mimo provoz.

Čtvrtek 29. a pátek 30. října - podzimní prázdniny. ŠD mimo provoz.