Důležité informace

3. příškolní tábor - Cesta za pokladem

13.07.2018 08:29

Prázdninový provoz školy

04.07.2018 15:32

Pro neodkladné organizační záležitosti je nutné si předem telefonicky (515235529) domluvit schůzku.

Zaměstnanci školy přejí všem žákům a jejich rodičům krásné prožití prázdnin.

Nový školní rok 2018/2019

04.07.2018 12:00
V novém školním roce bude opět škola platit měsíční jízdné dojíždějícím žákům. Platba bude probíhat 2 x ročně v měsíci září za 1. pololetí a v měsíci lednu za 2. pololetí. Žádné doklady nemusíte předkládat.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

03.07.2018 22:40

Organizace prvního dne školy - 3. 9. 2018

Prvňáčci se shromáždí v 8:15 hodin na školním hřišti. Po zahájení pí. ředitelkou se s rodiči a třídní učitelkou přemístí do své třídy. První den bude trvat přibližně do 9:15 hod. Žáci nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky, přinesou si jen aktovky.

Provoz školní družiny navazuje na konec vyučování I. třídy od druhého dne 4. 9. 2018.

Další informace

První dny budou mít prvňáčci vyučování zkrácené, aby si postupně zvykli na nové prostředí. V úterý 4. 9. a ve středu 5. 9. je vyučování do 9.25 hod. Ve čtvrtek 6. 9. a v pátek 7. 9. výuka končí v 10:30 hodin. Od dalšího týdne vyučování probíhá dle rozvrhu.

Všeobecné informace

Příchod do školy 7:25 hod. – 7:45 hod.

Omlouvání žáka

Osobně, telefonicky na telefonním čisle 515235529 nebo e-mailem zsstrachotice@gmail.com do 3 kalendářních dnů.

Uvolňování žáka ze školy v průběhu školního roku:

a) na 1 a 2 dny žáka uvolňuje třídní učitel

b) na 3 a více dní – uvolňuje ředitel školy (písemnou žádost předat třídnímu učiteli, formulář na webových stránkách)

Výuku anglického jazyka již od I. třídy - jedna hodina týdně.

Školní družina do 16:00 hod. Přihlášku do školní družiny si vyzvednete 3. září 2018. Měsíční poplatek za ŠD číní 50,- Kč.

PŘIPOMÍNÁM

 • Jednorázový příspěvek na nákup školního vybavení ve výši 1.000,- Kč. Pokud zakoupíte dítěti školní vybavení (aktovku, cvičební úbor atd.), obec Strachotice Vám na základě předloženého paragonu vyplatí peníze.
 • Příspěvek na dopravu dojíždějícím žákům poskytuje škola 2x ročně 500,- Kč (bez dokladu) - říjen, duben.

Mgr. Karla Marešová - ředitelka školy

Informace k organizaci školní družiny ve školním roce 2018/2019

03.07.2018 06:00

Zařazení žáků do školní družiny

 • O zařazení žáka do školní družiny (dále jen ŠD) rozhoduje ředitel školy.
 • Rodiče žádají o zařazení dítěte do ŠD do 7. 9. 2018 .
 • Ředitel školy uvědomí rodiče o zařazení, případně nezařazení, dítěte do ŠD do 14. 9. 2018 zveřejněním na http://www.zsstrachotice.cz.
 • V případě nezaplacení poplatku za ŠD do stanoveného termínu (do 1. 10. a 1. 2.), pokud není žák od poplatku osvobozen, bude žák ze ŠD vyloučen a místo bude nabídnuto jinému zájemci.
 • V případě závažného porušení vnitřního řádu ŠD bude žák ze ŠD vyloučen.
 • Při zařazení žáků do ŠD jsou žáci přijímáni na základě tohoto pořadí:

 1. Přednostně se přijímají žáci z 1. až 3. ročníku, jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo patří mezi osoby samostatně výdělečně činné.
 2. Dojíždějící žáci - bude zohledněna dopravní obslužnost a věk žáků.
 3. Žáci, kteří mají v nižších ročnících školy (a ve ŠD) sourozence.
 4. Ostatní žáci s pravidelnou docházkou do 15:00 hod.
 5. Žáci matek na MD a rodičovské dovolené.

Odchody žáků ze ŠD

Pro odchody žáků jsou stanoveny tyto časy: od 13:30 do 14:00 hod. a od 15:00 do 16:00 hod. Od 14:00 do 15:00 prosíme rodiče, aby své děti z důvodu organizované činnosti vyzvedávali jen ve výjimečných případech.

Mgr. Karla Marešová - ředitelka školy