Důležité informace

Co nás čeká v červnu

03.06.2020 11:00

Středa 3. června - dopravní výchova IV. třída.

Čtvrtek 25. června - odevzdávání učebnic.

Pátek 26. června - rozloučení se školou. IV. + V. třída, LaserGame ve Znojmě.

Pondělí 29. června - třídnické práce. Vyučování do 11:10 hod.

Úterý 30. června - ukončení školního roku 2019/2020. Vyučování do 9:10 hod. ŠD v tento den nebude.

Vv soutěž

02.06.2020 23:50

Lovecký pes - náš přítel a pomocník

Moc bychom chtěli poděkovat dětem, učitelkám a vůbec všem, kteří se zapojili do naší výtvarné soutěže Lovecký pes - náš přítel a pomocník. I navzdory neobvyklé situaci nám přišlo obrázků velmi mnoho a rozhodování nebylo vůbec jednoduché.

Absolutním vítězem byla zvolena Monika Volfová ze ZŠ Strachotice.

Ing. Jana Gabrhelová - manažer pro celospolečenské funkce lesa

Vyhodnocení:

Ve druhé kategorii (7-8 let) vyhrál obrázek "Na lovu" od Anny Pudelkové.

Ve třetí kategorii (9-11 let) vyhrál obrázek "Náš Astor" od Moniky Volfové (viz obrázek).

VÝHERKYNÍM GRATULUJEME!!!

 

 

 

 

Přidávám obrázek od Miroslava Kohoutka, který navštěvoval naši školu, vyhrál ve čtvrté kategorii (12-15 let).

Informace k organizaci školní družiny ve školním roce 2020/2021

02.06.2020 06:00

Zařazení žáků do školní družiny

  • O zařazení žáka do školní družiny (dále jen ŠD) rozhoduje ředitel školy.
  • Rodiče žádají o zařazení dítěte do ŠD do 11. 9. 2020.
  • Ředitel školy uvědomí rodiče o zařazení, případně nezařazení, dítěte do ŠD do 14. 9. 2020 zveřejněním na http://www.zsstrachotice.cz.
  • V případě nezaplacení poplatku za ŠD do stanoveného termínu (do 1. 10. a 1. 2.), pokud není žák od poplatku osvobozen, bude žák ze ŠD vyloučen a místo bude nabídnuto jinému zájemci.
  • V případě závažného porušení vnitřního řádu ŠD bude žák ze ŠD vyloučen.

Odchody žáků ze ŠD

Pro odchody žáků jsou stanoveny tyto časy: od 13:30 do 14:00 hod. a od 15:00 do 16:00 hod. Od 14:00 do 15:00 prosíme rodiče, aby své děti z důvodu organizované činnosti vyzvedávali jen ve výjimečných případech.

Mgr. Karla Marešová - ředitelka školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

15.05.2020 06:40

Organizace prvního dne školy - 1. 9. 2020

Prvňáčci se shromáždí v 8:15 hodin na školním hřišti. Po slavnostním zahájení se s rodiči a třídní učitelkou přemístí do své třídy. První den bude trvat přibližně do 9:15 hod. Žáci nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky, přinesou si jen aktovky.

Provoz školní družiny navazuje na konec vyučování I. třídy od druhého dne 2. 9. 2020.

Další informace

První dny budou mít prvňáčci vyučování zkrácené, aby si postupně zvykli na nové prostředí. Ve středu 2. 9. a ve čtvrtek 3. 9., výuka končí v 9:30 hod. a v pátek 4. 9. výuka končí v 10:30 hodin. Od dalšího týdne vyučování probíhá dle rozvrhu.

Všeobecné informace

Příchod do školy 7:25 hod. – 7:45 hod.

Omlouvání žáka

Osobně, telefonicky na telefonním čisle 515235529 nebo e-mailem třídní učitelce do 3 kalendářních dnů.

Uvolňování žáka ze školy v průběhu školního roku:

a) na 1 a 2 dny žáka uvolňuje třídní učitel

b) na 3 a více dní – uvolňuje ředitel školy (písemnou žádost předat třídnímu učiteli, formulář na webových stránkách)

Výuku anglického jazyka již od I. třídy - jedna hodina týdně.

Školní družina do 16:00 hod. Přihlášku do školní družiny si vyzvednete 1. září 2020. Měsíční poplatek za ŠD číní 50,- Kč.

PŘIPOMÍNÁM

  • Jednorázový příspěvek na nákup školního vybavení ve výši 1.000,- Kč. Pokud zakoupíte dítěti školní vybavení (aktovku, cvičební úbor atd.), obec Strachotice Vám na základě předloženého paragonu vyplatí peníze.
  • Příspěvek na dopravu dojíždějícím žákům poskytuje škola 1x ročně 500,- Kč (bez dokladu) - září.

Mgr. Karla Marešová - ředitelka školy