Český jazyk - V. třída

Psaní velkých písmen
 1. Velká písmena – různé – umíme česky
 2. Velká písmena – různé (složitější) – OKhelp
Předpony s-, z-, vz- a předložky s, z
 1. Stavba slova – předpona, kořen, koncovka – umíme česky
 2. Předpony s, z, vz (pravidla)
 3. Předpony s, z, vz 1 – pravopisně
 4. Předpony s, z, vz – Umíme česky
 5. Předpony s, z, vz – online cvičení
 6. Předpony s, z, vz – Ryšavá
 7. Předpony s, z, vz – čeština diktáty
 8. Předpony s, z, vz – Kaminet
 9. Předložky s, z – pravidla a procvičení – učírna
 10. Předložky – učírna
 11. Předložky – online cvičení
 12. Předložky s, z – Ryšavá
 13. Předložky i předpony 1 – okhelp
 14. Předložky a předpony 2 – okhelp
 15. Předložky a předpony 3 – okhelp
 16. Souhrn – Kaminet
Význam slov
 1. Synonyma (souznačná) – pexeso – umíme česky
 2. Synonyma – složitější – umíme česky
 3. Synonyma – online cvičení
 4. Antonyma (protikladná) – pexeso – umíme česky
 5. Antonyma – vyber správnou odpověď – umíme česky
 6. Antonyma – online cvičení
 7. Antonyma – pexeso – Pravopisně
 8. Slova podřazená – umíme česky
 9. Nadřazená, podřazená, souřadná – Ryšavá
 10. Jednoznačná – mnohoznačná slova – online cvičení
 11. Mnohoznačná slova – Ryšavá
 12. Spisovná – nespisovná slova – online učení
 13. Citově zabarvená (lichotná a hanlivá) – Ryšavá
Zdvojené souhlásky
 1. Rozřazovačka -n-/-nn- Umíme česky
 2. Vyber správnou možnost -n-/-nn- Umíme česky
 3. Doplň -n- nebo -nn- Pravopisně
 4. Doplň -n- nebo -nn- Pravopisně
 5. Doplň -n-/-nn- Online cvičení
 6. Procvičování na vina, vinna, vinný, vinen – OK help
Souhláskové skupiny
 1. Vyber vě nebo vje – OK help
 2. Doplň vě, vje – Umíme česky
 3. Vyber bě nebo bje – OK help
 4. Doplň bě, bje – Umíme česky
 5. Doplň bě/bje a vě/vje – Pravopisně
 6. Doplň bě/bje a vě/vje a pě 1 – Pravopisně
 7. Doplň bě/bje a vje/vě a pě 2 – Pravopisně
 8. Doplň mě/mně ve slovech – Čeština diktáty
 9. Doplň mě/mně ve slovech – OK help
 10. Doplň mě/mně ve slovech – Umíme česky
 11. Doplň mě/mně – Pravopisně
Slovní druhy
 1. Procvičování – Ryšavá
Podstatná jména
 1. Určování pádů – Pravopisně
 2. Pády – pexeso – Umíme česky
 3. Pády – rozřazovačka – Umíme česky
 4. Pády podstatných jmen – umíme česky
 5. Pády – tetris – Umíme česky
 6. Najdi ve větě podstatné jméno a urči jeho pád – Umíme česky
 7. Vzory podstatných jmen – rod mužský – umíme česky
 8. Vzory podstatných jmen – rod ženský – umíme česky
 9. Vzory podstatných jmen – rod střední – umíme česky
 10. Vzory mix – pexeso – umíme česky
 11. Koncovky – čeština diktáty
 12. Něco navíc: Látková, hromadná a pomnožná podstatná jména – Umíme česky
Pravopis přídavných jmen (+ koncovky – ami, – emi, – ými)
 1. Procvičování – vyber žš, šš, ž, š – OK help
 2. Koncovky -ami, -emi, -ými – Pravopisně
Přídavná jména a jejich druhy
 1. Druh přídavných jmen – test – Pravopisně
 2. Druh přídavných jmen – Ryšavá
 3. Pád přídavných jmen – Pravopisně
 4. Kategorie přídavných jmen – Ryšavá
 5. Vzor přídavných jmen (mladý, jarní) – Pravopisně
 6. Koncovky přídavných jmen – vzor mladý a jarní – Umíme česky
 7. Přídavná jména přivlastňovací – Ryšavá
 8. Přídavná jména přivlastňovací – Pravopisně
 9. Přídavná jména přivlastňovací – Umíme česky
 10. Přídavná jména přivlastňovací x podstatná jména – Ryšavá
 11. Souhrn – Pravopisně
 12. Přivlastňovací v textu – Umíme česky
 13. Přídavná jména a přísudek – OK help
 14. Přídavná jména – Učírna
 15. Přídavná jména – Kaminet
Zájmena
 1. Druhy zájmen 1 – umíme česky
 2. Druhy zájmen 2 – umíme česky
 3. Druhy – pexeso – pravopisně
 4. Druhy – Kaminet
 5. Druhy – Ryšavá
 6. Pád – Kaminet
 7. Zájmeno já – mě x mně – umíme česky
 8. Zájmeno já – mě x mně – Ryšavá
 9. Zájmeno já – mě x mně – online cvičení
 10. SEBOU x S SEBOU – czechtongue
 11. SEBOU x S SEBOU – online cvičení
 12. SEBOU x S SEBOU a MNĚ x MĚ – pravospisně
 13. Zájmeno ona + naše – online cvičení
 14. Zájmeno ona (ji, ni – jí, ní) – gramar.in
Číslovky
 1. Hledání číslovky ve větě – Pravopisně
 2. Druhy číslovek – Umíme česky
 3. Druhy číslovek – Pravopisně
 4. Druhy číslovek – Kaminet
 5. Druhy číslovek – Ryšavá
 6. Skloňování číslovky dva – Umíme česky
 7. Číslovky a mezery – složitější – Umíme česky
Slovesa
 1. Urči kategorie sloves – kaminet
 2. Osoba u sloves – umíme česky
 3. Urči slovesný způsob – Brumlík
 4. Slovesný způsob – Umíme česky
 5. Rozkavací a podmiňovací způsob – dum
 6. Osoba, číslo, způsob, čas 1 – Ryšavá
 7. Osoba, číslo, způsob, čas 2 – Ryšavá
Shoda podmětu s přísudkem
 1. Urči podmět a přísudek – Umíme česky
 2. Procvičování – Umíme česky
 3. Shoda – pravopisně
 4. Shoda – nauč se psát
 5. Shoda + koncovky podstatných jmen – Ryšavá
 6. Shoda – nevyjádřený podmět – online cvičení
 7. Nevyjádřený podmět 1 – dum
 8. Shoda – několikanásobný podmět – pravopisně
 9. Shoda – několikanásobný podmět – online cvičení
 10. Shoda – různé – čeština diktáty
 11. Shoda – různé 1 – pravopisně
 12. Shoda – souhrn – pravopisně
 13. Shoda – souhrn – okhelp
 14. Souhrn – složitější 1 – dum
 15. Souhrn – složitější 2 – dum
 16. Procvičování – různé 1 – dum
 17. Shoda podmětu s přísudkem – umíme česky
 18. Shoda – chytáky – online cvičení
 19. Shoda – Kaminet
Věta jednoduchá, souvětí a psaní čárek
 1. Několikanásobný větný člen – Umíme česky
 2. Souvětí – Umíme česky
 3. Věta jednoduchá a souvětí – Ryšavá
 4. Větné vzorce – Ryšavá
 5. Věta hlavní a vedlejší – Umíme česky
Větné členy
 1. Urči druh příslovce (příslovečného určení) – Ryšavá
 2. Najdi příslovečné určení – Umíme česky
 3. Urči podmět a přísudek – Umíme česky
 4. Přívlastek shodný a neshodný – Umíme česky
 5. Najdi předmět – Umíme česky
 6. Souhrn (složitější) – Umíme česky