Český jazyk - V. třída

Psaní velkých písmen
 1. Velká písmena – různé – umíme česky
 2. Velká písmena – různé (složitější) – OKhelp
Předpony s-, z-, vz- a předložky s, z
 1. Stavba slova – předpona, kořen, koncovka – umíme česky
 2. Předpony s, z, vz 1 – pravopisně
 3. Předpony s, z, vz – Umíme česky
 4. Předpony s, z, vz – online cvičení
 5. Předpony s, z, vz – čeština diktáty
 6. Předpony s, z, vz – Kaminet
 7. Předložky – učírna
 8. Předložky – online cvičení
 9. Předložky i předpony 1 – okhelp
 10. Předložky a předpony 2 – okhelp
 11. Předložky a předpony 3 – okhelp
 12. Souhrn – Kaminet
Význam slov
 1. Synonyma (souznačná) – pexeso – umíme česky
 2. Synonyma – složitější – umíme česky
 3. Synonyma – online cvičení
 4. Antonyma (protikladná) – pexeso – umíme česky
 5. Antonyma – vyber správnou odpověď – umíme česky
 6. Antonyma – online cvičení
 7. Antonyma – pexeso – Pravopisně
 8. Jednoznačná – mnohoznačná slova – online cvičení
 9. Spisovná – nespisovná slova – online učení
Zdvojené souhlásky
 1. Rozřazovačka -n-/-nn- Umíme česky
 2. Vyber správnou možnost -n-/-nn- Umíme česky
 3. Doplň -n- nebo -nn- Pravopisně
 4. Doplň -n- nebo -nn- Pravopisně
 5. Doplň -n-/-nn- Online cvičení
 6. Procvičování na vina, vinna, vinný, vinen – OK help
Souhláskové skupiny
 1. Vyber vě nebo vje – OK help
 2. Doplň vě, vje – Umíme česky
 3. Vyber bě nebo bje – OK help
 4. Doplň bě, bje – Umíme česky
 5. Doplň bě/bje a vě/vje – Pravopisně
 6. Doplň bě/bje a vě/vje a pě 1 – Pravopisně
 7. Doplň bě/bje a vje/vě a pě 2 – Pravopisně
 8. Doplň mě/mně ve slovech – Čeština diktáty
 9. Doplň mě/mně ve slovech – OK help
 10. Doplň mě/mně ve slovech – Umíme česky
 11. Doplň mě/mně – Pravopisně
Podstatná jména
 1. Určování pádů – Pravopisně
 2. Pády – pexeso – Umíme česky
 3. Pády – rozřazovačka – Umíme česky
 4. Pády podstatných jmen – umíme česky
 5. Pády – tetris – Umíme česky
 6. Najdi ve větě podstatné jméno a urči jeho pád – Umíme česky
 7. Vzory podstatných jmen – rod mužský – umíme česky
 8. Vzory podstatných jmen – rod ženský – umíme česky
 9. Vzory podstatných jmen – rod střední – umíme česky
 10. Vzory mix – pexeso – umíme česky
 11. Koncovky – čeština diktáty
 12. Něco navíc: Látková, hromadná a pomnožná podstatná jména – Umíme česky
Pravopis přídavných jmen (+ koncovky – ami, – emi, – ými)
 1. Procvičování – vyber žš, šš, ž, š – OK help
 2. Koncovky -ami, -emi, -ými – Pravopisně
Přídavná jména a jejich druhy
 1. Druh přídavných jmen – test – Pravopisně
 2. Pád přídavných jmen – Pravopisně
 3. Vzor přídavných jmen (mladý, jarní) – Pravopisně
 4. Koncovky přídavných jmen – vzor mladý a jarní – Umíme česky
 5. Přídavná jména přivlastňovací – Pravopisně
 6. Přídavná jména přivlastňovací – Umíme česky
 7. Souhrn – Pravopisně
 8. Přivlastňovací v textu – Umíme česky
 9. Přídavná jména a přísudek – OK help
 10. Přídavná jména – Kaminet
Zájmena
 1. Druhy zájmen 1 – umíme česky
 2. Druhy zájmen 2 – umíme česky
 3. Druhy – pexeso – pravopisně
 4. Druhy – Kaminet
 5. Pád – Kaminet
 6. Zájmeno já – mě x mně – umíme česky
 7. Zájmeno já – mě x mně – online cvičení
 8. SEBOU x S SEBOU – czechtongue
 9. SEBOU x S SEBOU – online cvičení
 10. SEBOU x S SEBOU a MNĚ x MĚ – pravospisně
 11. Zájmeno ona + naše – online cvičení
 12. Zájmeno ona (ji, ni – jí, ní) – gramar.in
Číslovky
 1. Hledání číslovky ve větě – Pravopisně
 2. Druhy číslovek – Umíme česky
 3. Druhy číslovek – Pravopisně
 4. Druhy číslovek – Kaminet
 5. Skloňování číslovky dva – Umíme česky
 6. Číslovky a mezery – složitější – Umíme česky