Charakteristika vyučovacích předmětu (III. verze) - platnost od 1. 9. 2016

Na webových stránkách je zveřejněný ŠVP ZV - Škola pro život (III. verze), platný od školního roku 2016/2017. ŠVP ZV - Škola pro život (I. a II. verze) je pro svou obsáhlost k nahlédnutí v ředitelně školy.

Přiložen soubor: Český jazyk a literatura (192,71 kB)
Přiložen soubor: Anglický jazyk (166,8 kB)
Přiložen soubor: Matematika a její aplikace (192,29 kB)
Přiložen soubor: Informatika (155,83 kB)
Přiložen soubor: Prvouka (166,3 kB)
Přiložen soubor: Přírodověda (160,26 kB)
Přiložen soubor: Vlastivěda (157,41 kB)