E-learning v anglickém jazyce

Evropský sociální fond, EU, MŠMT, OP

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1145

Realizace projektu: 01. 09. 2015 - 31. 12. 2015

Rozpočet projektu: 162 668,00 Kč

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů a žáků v anglickém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu.