Hodina pohybu navíc

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol = Hodina pohybu navíc. Tento program byl na naší škole realizován od školního roku 2015/2016 v rámci činností školní družiny pro žáky 1. - 3. ročníku pod vedením pí. učitelky Mgr. Věry Kyliánové. Ve školním roce 2018/2019 pokračuje pod názvem "Sportuj ve škole".

Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1. -3. ročníku ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl. Program předpokládá, že získání kladného vztahu k pohybu v této věkové skupině nejefektivněji pozitivně ovlivní problémy dětí, či jim dokonce předejde.