Kritéria pro přijetí žáka do ŠD

• O zařazení žáka do školní družiny (dále jen ŠD) rozhoduje ředitel školy.

• Rodiče žádají o zařazení dítěte do ŠD do 10. 9. Pokud tento den připadá na volný den, platí následující pracovní den.

• Ředitel školy uvědomí rodiče o zařazení (případně nezařazení) žáka do ŠD do 20. 9. zveřejněním na http://www.zsstrachotice.cz. Pokud tento den připadá na volný den, platí následující pracovní den.

• V případě nezaplacení poplatku za ŠD do stanoveného termínu (do 1. 10. a 1. 2.) bude žák ze ŠD vyloučen a místo bude nabídnuto jinému zájemci.

• V případě závažného porušení vnitřního řádu řád ŠD bude žák ze ŠD vyloučen.

• Při zařazení žáka do ŠD jsou žáci přijímány na základě těchto kritérií:

1. Žáci z 1. až 3. ročníku, kteří plně využívají služeb školní družiny a jejichž rodiče jsou oba zaměstnaní. Škola může požadovat potvrzení o zaměstnání.

2. Dojíždějící žáci - bude zohledněna dopravní obslužnost a věk žáků.

3. Žáci, kteří mají v nižších ročnících školy (a ve ŠD) sourozence.

4. Ostatní žáci.

5. Žáci matek na MD a rodičovské dovolené.

• V případě, že se v průběhu školního roku do školní družiny bude hlásit nový žák, který bude plně využívat služeb školní družiny, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky do školní družiny, pokud se změní podmínky a nebude splňovat daná kritéria.

Mgr. Karla Marešová - ředitel školy