Plán na školní rok 2019/2020

Spontánní aktivity (11:25 hod. – 12:20 hod.)

Každodenní individuální klidové činnosti po organizované části pobytu ve škole - relaxace, rozvoj vlastních zájmů a koníčků, tematické hry, četba pohádek, hudební chvilky, poslech pohádek, stolní hry, společenské hry, hry s hračkami, drobné rukodělné práce, zábavné hry.

Odpočinkové činnosti (12:20 hod. – 13:30 hod.)

Spočívají v aktivním odpočinku a jsou dány každodenní procházkou do školní jídelny v Micmanicích – tematické vycházky, překonávání přírodních překážek, pobyt na hřišti v Micmanicích, pohybové hry ve volné přírodě, zimní radovánky.

Pravidelné činnosti (13:30 hod – 14:30 hod.)

Jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a představují organizované aktivity v rámci tematických okruhů:.

Příprava na vyučování (14:30 – 16:00 hod.)

Upevňování a rozšiřování poznatků, které žáci získali ve školním vyučování – psaní domácích úkolů, oprav v sešitech, didaktické hry, práce na PC, procvičování probraného učiva, vědomostní soutěže, luštění křížovek.