Poplatky ve školní družině

Stanovení výše úplaty ve školní družině

Ředitel školy stanovil měsíční příspěvek zákonného zástupce žáka od 1. 9. 2018 ve školní družině takto:

Ředitel stanovil příspěvek zákonných zástupců žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 50,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2018. Výše příspěvku může být v následujících letech upravována. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Mgr. Karla Marešová
ředitelka školy