Projekty

Cílené čerpání dotací ESF je hlavním zdrojem zlepšování materiálního vybavení, zajišťování dalšího vzdělávání pedagogů a celkového zvyšování vzdělávací úrovně školy. Využíváním projektových prostředků se snažíme naplnit dlouhodobý záměr školy, který jasně definuje kvalitu vzdělávání na naší škole a nezbytné materiální podmínky pro jeho uskutečnění.

Rozvoj vzdělávání žáků a pedagogů

Pro zdraví žáků