Rozvrhy pro školní rok 2019/2020

První vyučovací hodina začíná v 7:45 hod.

I. třída - Mgr. Iva Hřibová

1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí M Čj Vv Čj
Úterý Čj Prv Čj
Středa Čj M
Čj Tv
Čtvrtek Čj
M Čj Prv Hv
Pátek Čj M Tv Aj

II. třída - Mgr. Eva Nováková

1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M Tv Prv
Čj
Úterý M Aj Čj
Vv
Středa Čj M Tv
Čj

Čtvrtek Čj
M
Prv
Čj
Hv
Pátek Čj
M
Aj

III. třída - Mgr. Bohumila Bajglová

1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M
Aj
Prv Tv
Úterý Čj M Aj Čj
In
Středa Čj M Prv
Čj
Čtvrtek M Aj Hv
Čj
Tv
Pátek Čj
M Čj
Vv
Vv

IV. třída - Mgr. Karla Marešová

1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M Vl
Aj Hv
Úterý Čj M Tv Čj
Středa Čj M Aj
Vl

Čtvrtek M
Čj Aj
Vv
Vv
Pátek Čj M Čj
In
Tv

V. třída - Mgr. Věra Kyliánová

1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M Aj
Tv
Vl
Úterý M Čj
Čj

Středa Čj M Aj
Vv
Vv
Čtvrtek Čj M
Aj
Čj
Vl
Pátek Čj M
Tv
Hv