Rozvrhy pro školní rok 2018/2019

První vyučovací hodina začíná v 7:45 hod.

I. třída - Mgr. Eva Nováková

1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M Tv Čj
Úterý Čj Prv Čj Vv
Středa M Aj
Čj
Čtvrtek Čj
M Tv Prv Čj
Pátek Čj M Čj Hv

II. třída - Mgr. Iva Hřibová

1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M Aj Tv

Úterý Čj M Prv
Čj Hv
Středa Čj M Čj


Čtvrtek Čj
M
Aj
Čj
Tv
Pátek M
Čj
Prv
Vv

III. třída - Mgr. Karla Marešová

1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M
Aj
Vv Vv
Úterý Čj M Prv Tv
Čj
Středa Čj M Aj
Hv
Čtvrtek Čj M Aj
Prv Čj
Pátek M Čj Tv
Čj
In

IV. třída - Mgr. Věra Kyliánová

1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M Vl
Aj Tv
Úterý Čj M Čj Vv Vv
Středa Čj M Vl
Aj
In
Čtvrtek M
Čj Aj

Pátek Čj M Čj
Tv
Hv

V. třída - Mgr. Bohumila Bajglová

1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M Aj

Hv
Úterý M Čj Vl
Vv
Vv
Středa Čj M
Tv
Aj
Čtvrtek Čj M
Aj
Vl Čj
Pátek Čj M Čj
Tv