Rozvoj vzdělanosti žáků

Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002118

Realizace projektu: 01. 10. 2016 - 30. 09. 2018

Rozpočet projektu: 382.376,00 Kč

Hlavní podporované aktivity:
1. Školní asistent – personální podpora ZŠ
2. Osobně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská gramotnost a inkluze
3. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 8 hodin
4. Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
6. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
7. Klub zábavné logiky a deskových her