Rozvoj vzdělanosti žáků II.

Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků II.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010733

Realizace projektu: 01. 10. 2018 - 30. 09. 2020

Rozpočet projektu: 720 530,00 Kč

Hlavní podporované aktivity:

Aktivity pro ZŠ:

• 2.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ

• 2.II/6b DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost.

• II/6c DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyk

• II/6g DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání

• II/6h DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

• II/6i DVPP v rozsahu 8 hodin – projektová výuka

• 2.II/16a Využití ICT ve vzdělávání - 64 hodin/64 týdnů

• 2.II/17a Čtenářský klub pro žáky ZŠ

• 2.II/17c Klub komunikace v cizím jazyce

• 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

• 2.II/19 Projektový den ve škole

• 2.II/20 Projektový den mimo školu

Aktivity pro ŠD:

• 2.V/10b Využití ICT - 48 hodin/48 týdnů

• 2.V/11b Klub zábavné logiky a deskových her

• 2.V/11d Badatelský klub

• 2.V/2 Speciální pedagog

• 2.V/4g DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

• 2.V/4h DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT