Den Země – III. – V. třída

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2010/2011 » Den Země – III. – V. třída

Den Země – III. – V. třída

Žáci 3. a 4. ročníku měli Den Země zajímavý tím, že na ně čekala beseda s p. Marešem, chovatelem závodních holubů. Když si mohli pohladit živé holuby a potom je vypustit, to bylo něco! Rychle opéct buřtíky a už přichází paní starostka Vaculová. Její zajímavé povídání o zvířatech kolem nás rozpoutalo celou lavinu dotazů. Paní starostka též informovala, že právě přichází do tisku kniha o Strachoticích. Určitě budeme jejími prvními čtenáři.

5. ročník se věnoval tématu “Odpad – problém nás všech”. Projekt probíhal v několika etapách, nejprve jsme shlédli dokument o cestě odpadu a možnostech recyklace k výrobě nových výrobků. Žáci udělali anketu ve svém okolí, při které se zajímali o to, kdo a jaký odpad třídí. Zmapovali jsme místa v obci, kde je možno vytříděný odpad odložit. Všechny poznatky a výsledky jsme shrnuli na nástěnce, kam jsme si celý projekt vyvěsili. Nejdůležitější byl závěr, který z projektu vyplynul, že třídit odpad má opravdu smysl.