Hravě do I. třídy – předškoláci

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2016/2017 » Hravě do I. třídy – předškoláci

Hravě do I. třídy – předškoláci

22. 03. jsme se naposledy (po osmé) sešli na přípravném grafomotorickém kurzu s dětmi, které se chystají do první třídy. Na programu bylo procvičení motoriky, základní matematické dovednosti, kreslení na tabulky, rozpoznávání geometrických obrazců a barev, zdokonalení prostorové a plošné orientace. Na závěr byly děti odměněny pamětním listem a sladkostí. Těšíme se na setkání při zápisu do základní školy.
08. 03. na předposlední schůzce kurzu si budoucí prvňáčci opět procvičili správný úchop tužky, opakovali si uvolňovací cviky, vyzkoušeli své pozorovací schopnosti a splnili řadu úkolů, které jim paní učitelky připravily. Čekalo je setkání s paní logopedkou Mgr. Váňovou, která provedla diagnostiku logopedických vad a doporučila rodičům možná řešení, aby budoucí školáci neměli v první třídě žádné problémy s ústním projevem. Nově si děti vyzkoušely i práci na počítači.
25. 01. se na čtvrtém setkání přípravného kurzu pro předškoláky děti velmi pobavily, protože je čekala řada zábavných a přitom vzdělávacích aktivit. Kdo se zúčastnil, ví, že škola hrou je velmi příjemná a děti baví. Nejprve jsme tleskali do rytmu a zpívali písničku. Dále se děti učily poznávat geometrické tvary, sestavovaly domy a další obrázky, pracovaly s magnetickou tabulí, malovaly a hrály hru na upevnění paměti. Na konci na každého čekala malá odměna.
23. 11. se uskutečnilo první setkání budoucích prvňáčků na přípravném grafomotorickém kurzu. Děti si vyzkoušely sedět v lavicích jako školáci, psaly jednoduché pracovní listy, malovaly, zpívaly a tleskaly do rytmu. V závěru si vyzkoušely svou paměť při Kimmově hře. Domů si odnesly pracovní listy na dokončení a sladkou odměnu. Těšíme se na další setkání.