Čajírna

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » Čajírna

Čajírna

14. března se uskutečnila již třetí literární čajírna. Jednalo se opět o čtení krátkého dobrodružného textu a plnění úkolů, které s příběhem souvisely. Větší děti četly nejprve samy, pak měly za úkol doplnit pokračování příběhu podle vlastní fantazie. Dočtení příběhu bylo tentokrát na paní učitelce. Na konci čtení všichni plnili připravené úkoly k textu a zase jako v loni vyzkoušeli „uličku pocitů“, kdy mohli dobrovolně vyjádřit krátkou větou myšlenku, která se jim honila hlavou, kdyby na vlastní oči potkali hlavní hrdinu. Mladší žáci pracovali s obrázky k pohádkovému textu. Třídili různé děje a sestavovali příběhy podle obrázkové osnovy. Zúčastnění žáci si na závěr pochutnali na ovocném čaji, který pro ně jako odměnu za čtenářskou tvořivost připravily paní učitelky.