3. příškolní tábor – Pátý den – Hledáme poklady v sobě

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » 3. příškolní tábor » Pátý den – Hledáme poklady v sobě

Pátý den – Hledáme poklady v sobě

Poslední den našeho letošního tábora jsme věnovali hledání pokladů v sobě. Nejprve jsme dokázali svůj sportovní talent během netradičních sportovních soutěží, potom jsme ostatním předvedli, v čem vynikáme, co nám jde nejlépe – představili se nám vynikající florbalisté, fotbalisté, tanečnice, gymnastky, kouzelnice, plavkyně, malíři a malířky a bylo by těžké rozhodnout, kdo svůj talent předvedl nejlépe. Nejdůležitější na celém dopoledni bylo to, že v každém z nás nějaký talent dřímá, že každý z nás je šikovný na něco jiného. Celý den jsme měli připravené pohoštění – ráno špekáčky, polední pizza byla úžasná a odpoledne nás čekaly vynikající bramborové placky. Odpoledne jsme strávili muzikoterapií, která všechny zaujala, poděkování patří Sabině a Leoně. Závěr našeho tábora patřil vyhodnocení, každý účastník zhodnotil, která akce se mu nejvíce líbila a na úplný závěr zazněla hymna tábora, kterou si všichni naposledy zazpívali a zatančili.