Den Země – II. třída

Jarní období je obdobím klíčení, pučení, kvetení. A v živočišné říši se rodí do teplého počasí mláďata. Žáci II. třídy si v minulých hodinách prvouky doplnili poznatky o některých druzích stálých a stěhovavých ptáků – čím se živí, jak hnízdí, kolik mají mláďat… Jednalo se o kosa, čápa a vlaštovku. Den Země žáci II. třídy proto zaměřili na ptačí společenstvo  – tedy na ty nejznámější druhy, které u nás žijí. Nejdříve se podívali na krátkou prezentaci o ptáčcích a jejich obydlí, pak vyzkoušeli poznávat některé nejznámější druhy podle hlasu. Na vycházce posbírali drobné větvičky a suchou trávu a vyzkoušeli stavbu kosího hnízda. Určitě pochopili, že pro malého kosa, který nemá dvě ruce, není jednoduché hnízdo vytvořit. A až v přírodě někdy narazí na nějaké reálné ptačí hnízdo, budou jednat tak, aby živočichům neublížili.