Olympiáda

 25. června proběhla školní olympiáda na hřišti v Micmanicích. Žáci soutěžili v běhu na krátkou vzdálenost a v běhu vytrvalém, v hodu do dálky, ve skoku z místa a ve vytrvalostním cvičení. Na závěr olympiády byly vyhodnoceny výsledky a byli vyhlášeni nejlepší sportovci tříd.  Při slavnostním ukončení školního roku budou nejlepší sportovci a sportovkyně tříd odměněni diplomy a medajlemi.