Přípravný kurz pro předškoláky

Celý školní rok naše škola trpí pandemickým omezením. Z toho důvodu se téměř všechny akce zrušily nebo omezily. Nechtěli jsme však přijít o jednu z nejkrásnějších dětských akcí, a tou je přípravný grafomotorický kurz pro předškoláky a následující zápis do první třídy. Proto jsme se rozhodli připravit tři lekce přípravného kurzu online. Děti trénovaly sluchové, zrakové vnímání, motorické dovednosti a matematické a řečové schopnosti. Přihlásila se většina rodičů se svými budoucími prvňáčky a přes internet si mohli vyzkoušet některé důležité školní dovednosti. Místo paní učitelky na ně dohlíželi sami rodiče a pomáhali, kde bylo zrovna potřeba. Zápis do první třídy následně proběhl z hygienických důvodů individuálně a prvňáčci se mohli radovat z obrovského dárku, který na ně čekal po zápisu.