Ukončení školního roku

30. června se tradičně na Základní škole ve Strachoticích loučili všichni žáci a zaměstnanci s uplynulých školním rokem. Ukončení školního roku proběhlo nejprve v jednotlivých třídách. Žáci dostali školní vysvědčení, ocenění a odměny za mimoškolní a zájmovou činnost. Nakonec jsme se rozloučili s páťáky, kteří tento den navštívili školu naposledy. Paní ředitelka slavnostně ukončila školní rok, který opět doprovázela koronavirová pandemie a poděkovala nejen učitelkám a žákům za mimořádnou práci, ale i rodičům, kteří letos velkou mírou přispěli ke vzdělávání svých dětí. Za to jim opravdu patří poděkování. Přejeme všem krásné prázdniny.