Červen v I. třídě

Ačkoli by se zdálo, že v červnu už se neučíme, nebylo tomu tak. V českém jazyce jsme procvičovali především čtení s porozuměním. Velmi přínosné jsou “dílny čtení”, které probíhaly díky hezkému počasí na školní zahradě. Každý žáček si našel místečko, kde si přečetl nějakou pohádku a poté se vrátil za námi pod altán, kde odpovídal na otázky k textu a kreslil obrázek. V matematice jsme procvičovali sčítání a odčítání do 20, základní jednotky (metr, kilogram, litr), zopakovali jsme si geometrické tvary a naučili jsme se základní tělesa. Konečně jsme také poslali skřítkovi Muzejníčkovi slibovaný pohled. Ve výtvarné výchově jsme malovali loďku na moři nebo křídami na chodník pod altánem. V pracovních činnostech jsme si zahráli na módní návrháře a vyráběli jsme moderní plážové pantofle. V hudební a tělesné výchově jsme převážně nacvičovali taneček na školní akademii. Ale zbyl i čas na výlety (Lednice, cyklovýlet, ZOO Jihlava) nebo na focení, na školní olympiádu a nebo také na úklid naší třídy (rozdávání prací z VV a PČ, sešitů aj.). V posledním týdnu tohoto školního roku jsme zvládli vystoupení na školní akademii, přivítali jsme v naší třídě budoucí prvňáčky ze Slupi a zajeli jsme si do Znojma do kina na filmové představení pohádky Tajemství staré bambitky II.

Nakonec jsme dostali vytoužené vysvědčení a zasloužené prázdniny mohou začít! Hurááááá!!!