Den otevřených dveří – II. třída

Konečně jsme mohli pozvat rodiče, aby se podívali, jak nám to jde ve škole. Dnes si s námi užili dvě vyučovací hodiny. V hodině českého jazyka jsme jim přečetli pohádku O princezně na hrášku. Zopakovali jsme si, co již víme o podstatných jménech a slovesech. Ukázali jsme jim, jak šikovní a hbití jsme při určování měkkých a tvrdých souhlásek. V matematice jsme si zahráli krále matematiky, promrskali jsme násobilku a zopakovali vědomosti z geometrie. Den jsme zhodnotili jako velmi přínosný.