Jan Amos Komenský – ŠD

 „ Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách něměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“            

Dne 28. 3. 2022 jsme si ve školní družince připomněli uplynutí 430 let od narození Jana Amose Komenského. Vyhledali jsme nejdůležitější informace o jeho životě a naučili se vytvářet a zaznamenávat informace do myšlenkové mapy. Získané znalosti jsme si po té ověřili ve vědomostním testu s tajenkou.  Nezapomněli jsme ani na Den učitelů, popřáli a poděkovali jsme všem pedagogům za práci a předali drobné dárečky v podobě srdíček zdobených otiskem hrubé krajky.