Na návštěvě u Měsíčků – ŠD

Prostřednictvím pohádky jsme si ve školní družině zopakovali a procvičili měsíce v roce a roční období. Četli jsme, vyprávěli podle obrázků, plnili úkoly, stříhali, lepili, kreslili. Celý týden probíhal ve znamení příprav na divadelní představení pohádky „O dvanácti měsíčkách“. Toto představení žáci nacvičovali s velkým nadšením, vyrobili loutky i kulisy. Zahráli jednu pohádku na dvě předlohy zpracování. Vyprávěli o laskavé Marušce, kterou zlá macecha s nevlastní sestrou Holenou vyhnaly do velké zimy, aby jim přinesla jahody, fialky a jablíčka. Obě zahrané pohádky byly dějem podobné a jak už to bývá – měly šťastný konec, ale přesto byla každá z nich jiná. Přesvědčte se sami.

Rodičům děkujeme za přípravu divadelních kostýmů a všem žákům za jejich ochotu a odvahu.