Příběh odpadu – ŠD

 Otázkou Co se děje s vodou plnou nečistot poté, co ji spláchneme do WC a dřezů? jsme ve ŠD rozpoutali diskuzi, která nám vnukla nápad a dala šanci získat odpovědi na nezodpovězené otázky. Obrátili jsme se na OÚ s prosbou o možnost návštěvy čistírny odpadních vod ve Strachoticích, abychom si chybějící informace doplnili. OÚ nám vyšel vstříc. S prostory a provozem nás dopodrobna seznámil sám pan starosta obce. Ochotně zodpověděl všechny naše otázky a přidal pár zajímavostí. Za což mu velmi děkujeme. Seznámili jsme se s recyklačním koloběhem a po zjištění, že odpadky nemají nohy, jsme se je vydali v obci vysbírat.  Na závěr jsme vypracovali plakát upozorňující na dopady ničení životního prostředí, který zdobí prostory vstupní chodby.