Putovní kufřík skřítka Muzejníčka – I. třída

17. 5. navštívila prvňáčky paní magistra Mažárová z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Naše nejmenší žáčky seznámila s touto muzejně-galerijní institucí přímo ve škole. Paní Mažárová si s sebou přivezla skřítka Muzejníčka a jeho duhový kufr, který byl plný nejrůznějších replik exponátů a výtvarných a praktických pomůcek pro práci malých objevitelů. Žáci se dozvěděli, kdo to jsou archeologové, geologové, botanici a co je náplní jejich práce. Některé činnosti si mohli vyzkoušet – našli v písku starodávný střep a očistili ho štětečkem, poslepu rozpoznávali kámen, hlínu a kaolin nebo si ovoněli bylinné polštářky a prohlédli si herbář. Za svou pozornost a spolupráci byli odměněni krásnými omalovánkami.

Takový byl start prvňáčků do tajů muzeí. My se už nyní těšíme na příště, kdy navštívíme skřítka Muzejníčka ve Znojmě…

Takový byl start prvňáčků do tajů muzeí a příště už navštívíme Muzejníčka my ve Znojmě…