Šerpování prvňáčků

Slavnostní přivítání prvňáčků pokračovalo i 2. září. Po nezbytně nutném testování, které všichni žáci 1. ročníku zvládli na jedničku, jsme se vzájemně v kruhu na koberci poznávali, naučili jsme se první pravidlo správného školáka a na závěr každý žák dostal šerpu pro prvňáčka a drobnou sladkost.