Slušně a bezpečně – ŠD

Chodci a cyklisti patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravních nehod. Proto jsme se ve školní družině důsledněji zaměřili na pravidla silničního provozu a 1. pomoci. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla a pomocí her a pracovních listů jsme procvičovali nové znalosti.  Při vyplňování online testů žáci zjistili, jak umějí rychle reagovat při různých dopravních situacích a jak se mají správně chovat v silničním provozu. V tělocvičně si prošli dopravní cestu, kterou si sami vyrobili. V této cestě se naučili správně poznat a pojmenovat dopravní značky. Na školním hřišti si vyzkoušeli jízdu zručnosti na motokárách pod vedením „školního policisty“. Naše další vzdělávací akce se nám opět povedla a všichni prospěli na jedničku s hvězdičkou.