Místo, kde žijeme – III. třída

V prvouce jsme se v měsíci záři zabývali tématem Místo, kde žijeme. Bavili jsme se o tom, jak se dostáváme do školy, ukázali jsme si plánek okolí naší školy, vysvětlili si důležité značky a připomněli si pravidla silničního provozu pro chodce. Dále jsme se zabývali krajinou ČR. Zjišťovali jsme, co je to nížina, vysočina, nadmořská výška. Modelovali jsme obec Strachotice i obec Slup. Pracovali jsme ve skupinách s mapou, určovali světové strany za pomocí GPS navigace i buzoly. Nakonec jsme se vydali do terénu a přesvědčili se, že digitální i turistické mapy mají v našem životě dost velké opodstatnění.