Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž “Požární ochrana očima dětí 2023” – Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže na téma požární ochrany. Velkého úspěchu dosáhla v letošním školním roce již podruhé žákyně II. třídy Andrejka Miňhová. Ve své kategorii se umístila v krajském kole této soutěže na 3. místě.

Opět Andrejce moc blahopřejeme!