Prvouka – III. třída

V květnu žáky třetí třídy čekalo v hodinách prvouky jedno velké téma a to ROSTLINY. Pro žáky to není žádné nové téma, jelikož se s rostlinami potkávají běžně každý den. Žáci pracovali ve skupinkách, ve kterých zpracovávali informace a později ostatním přednesli své nové poznatky. Zkoušeli i nejrůznější pokusy např. s náplastí, pampeliškou, pozorovali pod lupou namočené fazole aj. Žáci se nejen naučili více spolupracovat a komunikovat, ale také si utřídili a utvrdili své nové znalosti.