I. třída - 16 žáků, třídní učitel Mgr. Eva Nováková

O nás

Vánoční vyučování

Čtvrteční vyučování proběhlo ve znamení Vánoc. Děti v první třídě vyráběly vánoční přáníčka, vytvořily vánoční stromek z papíru a přitom se učily anglická slova, která se týkají Vánoc, a zazpívaly si vánoční koledu v angličtině We wish You a Merry Christmas. Poslední den školy před vánočními prázdninami byl velmi netradiční: Horký čaj a popcorn, výroba vánočního jablíčka, mlsání cukroví, rozdávání dárečků, malý vánoční třídní koncert na klávesy a zpěv vánočních koled, to byla náplň posledního školního dne před prázdninami. Než děti odešly domů nebo do družiny, poslechly si ještě zimní pohádku, jak se slaví svátky v daleké zemi. Všichni si tento den moc užili.

Brzy přijde Mikuláš, čert a anděl

V první třídě se dost intenzivně připravujeme na mikulášskou návštěvu. V hudební výchově jsme o Mikulášovi zpívali písničku a v prvouce jsme se učili o trojici Mikuláš, čert a anděl. Vyprávěli si, co má každý z nich za úkol, jestli je třeba se bát a proč? Namalovali jsme si je do sešitu a ještě vyrobili z papíru, aby nám hezky vyzdobili třídu. Děti pracovaly ve skupinách a tvořivá činnost se jim moc líbila. Všichni zapojili svou fantazii a výtvory se jim velmi povedly. No, posuďte sami. Další den jsme se zúčastnili otevření nově opravené prodejny a přišel nás k našemu překvapení přivítat Mikuláš, čert a anděl. Všechny děti dostaly dárečky a slíbily, že budou v dalším roce moc hodné. A to ještě není všechno. Mikuláš, čert a anděl se objeví ve škole ještě jednou...

Pasování na čtenáře

Dne 20. listopadu se z prvňáčků stali čtenáři. Na slavnostním pasování na čtenáře dostal každý z nich nový Slabikář a malou odměnu. Muselo samozřejmě proběhnout i vyzkoušení každého prvňáčka, jestli už zná dostatek písmen, ze kterých se skládají slabiky, slova a věty. Všichni před svými rodiči ukázali, že čtení je pro ně zábava.

Zdravá pětka

Stejně jako do všech tříd naší školy, tak i do první a druhé třídy zavítala ZDRAVÁ PĚTKA, která má za cíl děti naučit zdravě jíst a pít. Paní instruktorka děti učila poznávat ovoce a zeleninu a vyřazovat nezdravé potraviny a pochutiny. Samy si sestavily zdravý jídelníček pro svou svačinu a nakonec všechno zdravé snědly. Dvouhodinový program se všem moc líbil a teď nezbývá, než správné zásady stravování dodržovat.

Návštěva dětí z I. třídy v MŠ Slup

18. září se žáci první třídy s paní učitelkou a paní vychovatelkou jeli podívat na své mladší kamarády do MŠ ve Slupi. Byli jsme velmi mile přivítáni, dostali jsme malý sladký dárek a svačinku. Na oplátku jsme dětem do školky přinesli sladkost a velkého ježka, kterého mohou podle svých představ dotvořit, napíchat na něj listy, houby a ovoce. Budou pak mít společný výrobek, který jim bude připomínat i jejich kamarády. Všechny děti si pohrály na hřišti, udělaly několik společných fotek a prvňáčci se autobusem vrátili zpět do školy.

Výlet Turistickým vláčkem po historickém Znojmě

10. září se žáci I. třídy spolu s druháčky vydali do Znojma, kde se svezli turistickým vláčkem. Podívali se na krásné podzimní město a užili si kromě výletu i nádherné počasí. Všichni viděli na vlastní oči, jak se Znojmo připravuje na VINOBRANÍ. Vláčkem jsme projeli starodávnými branami města a na závěr cesty jsme se osvěžili zmrzlinou. Linkovým autobusem jsme se vrátili do školy.

Co se učíme

ÚNOR 2019

Čj - II.písanka (žlutá)  dokončení. Po písmen a K, S Š š,  Opis textu a přepis tiskacího textu.  Píšeme perem i měkkou obyčejnou tužkou. DÚ jen podpoří nabité zkušenosti z vyučování..  SLEDOVAT, KDE JSME AKTUÁLNĚ SKONČILI V PÍSANCE. Průměrně napíšeme 1 stránku za den.

Čj - Slabikář: Expozice písmen H, Š. Čtení slov a vět.  PS ke Slabikáři na procvičování ve škole i doma.

Ma - Počítáme do 20. Sčítání a odčítání do 20. Slovní úlohy. Učebnice č. 3.  Děti si musí zafixovat počty do 10 na sčítání a odčítání. NUTNO DOMA TRÉNOVAT POČTY NA SČÍTÁNÍ A ODČEÍTÁNÍ ZPAMĚTI DO DESETI.

Aj -    Dressing up.  OBLEČENÍ. Děti se musí naučit každou lekci šest nových slovíček. Domácí trénink.

LEKCE 5.  další slova k zapamatování: cake, candle, present, card, badge, balloon

Prv - Hodiny (půl a celá). Moje město, Vesnice , Naše vlast,  Doprava ve městě.

DENNĚ SLEDUJTE ZPRÁVY V DENÍČKU, V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCEDÚ OZNAČENÉ ČERVENÝM KŘÍŽKEM (V UČEBNICI NEBO PRACOVNÍM SEŠITĚ). Případné dotazy prosím sdělujte přednostně přes deníček. Děkuji.

Děti potřebují denně ořezané pastelky a tužky v pouzdře. Hlavně základní barvy.