I. třída - 18 žáků, třídní učitel Mgr. Věra Kyliánová

O nás

 

Rozvrh hodin 1. třída

1.

2.

3.

4.

5.

PO

M

ČJ

VV

ČJ

ÚT

ČJ

PRV

ČJ

TV

ST

ČJ

M

ČJ

HV

ČT

ČJ

M

ČJ

PRV

ČJ

ČJ

M

AJ

TV

Co se učíme

Září

Český jazyk - Jazyková výchova - Živá abeceda. Věta, slovo, hláska, písmeno. Vlastní jméno. Obecné jméno. Začáteční písmeno. Dlouhé samohlásky. Adresa. Pozdrav. Prosba a poděkování. Poznávání samohlásek.

Čtení - Živá abeceda: expozice hlásek a, o, e, u, i. Expozice dlouhých samohlásek. Expozice m, M.

Psaní - Uvolňovací cviky: klikatá čára, tečky, vodorovná čára, kruhy doleva, šikmé čáry vzhůru a dolů, horní oblouk, dolní oblouk - houpačka, vlnovka, závitnice ze středu a do středu. Horní, dolní kličky.

Sloh - Škola - poprvé ve škole. Vyprávění. O rodině a kamarádech. Léto, podzim. Pravidla komunikace. Rozhovor s učitelem, s kamarádem.

Matematika - Obrázkové počítání do 5, znázornění počtu do 3. Počítání do 3, znázornění obrázkem, přiřazování, základní geometrické tvary. Počítání do 4, doplňování číselné řady, počítání do 5. Čtení čísel do 5, nácvik psaní čísel 1, 2, 3. Porovnávací znaménka.

Anglický jazyk - Welcome to Happy House (pozdravy, představení, rozloučení). What´s your name? Who´s this?

Prvouka - Při vyučování. O přestávce. Dopravní situace, cesta do školy. Jaké jsou věci kolem nás.

Prosím o kontrolu každý den - aktovka - deníček, žákovská knížka, pracovní sešity, pouzdro.