I. třída - 16 žáků, třídní učitel Mgr. Eva Nováková

O nás

Velikonoce

Velikonoce v I. třídě prožíváme už dva týdny před samotnými svátky. Nejen ve výtvarné a pracovní činnosti, ale také v českém a anglickém jazyku se učíme nová slovíčka a hrajeme hry, které se k Velikonocům váží. Kromě krásně vyzdobené třídy si děti mohly vyzdobit i svůj domov, protože si výrobky odnesly domů.

Jaro v I. třídě

Jaro už klepe na dveře, a proto se jarní tematika objevila i ve výtvarné a pracovní činnosti prvňáčků. Začalo to karnevalem a kresba klauna, a potom už jeden přírodní motiv za druhým. Povedlo se všechno. Jsme spokojeni.

Čajírna pro malé čtenáře

Tradiční ČAJÍRNA pro malé čtenáře proběhla 22. března v I. třídě. Malé čajírny se zúčastnili žáci, kteří začínají číst a baví je příběhy. Sešlo se nás 25 mladých čtenářů hlavně z I. a II. třídy. Nejprve jsme četli napínavý příběh ze života zvířátek a hmyzu, pak následovaly aktivity k tomuto textu. Obrázková osnova, řazení zvířátek do pořadí, v jakém vystupovali v příběhu, a nakonec otázky z textu. Děti po hlasitém čtení, při kterém se střídaly, mohly průběžně pít čaj a mlsat popkorn nebo křupky. Ve zbytku času jsme si zahráli hru KUFR.

Den otevřených dveří

6. března jsme v první třídě zahájili vyučování trochu nezvykle. Sice jsme se učili, jak to obvykle děláme, ale navštívilo nás osm rodičů prvňáčků, kteří se zájmem sledovali, jak nám učení jde. Proběhla velmi živá matematika a následovalo čtení a psaní. Všichni žáci se aktivně zapojili a nenechali se rozptýlit docela velkou návštěvou dospělých v naší třídě.

Den otevřených dveří v I. třídě

6. března jsme v první třídě zahájili vyučování trochu nezvykle. Sice jsme se učili, jak to obvykle děláme, ale navštívilo nás osm rodičů prvňáčků, kteří se zájmem sledovali, jak nám učení jde. Proběhla velmi živá matematika a následovalo čtení a psaní. Všichni žáci se aktivně zapojili a nenechali se rozptýlit docela velkou návštěvou dospělých v naší třídě.

Vánoční vyučování

Čtvrteční vyučování proběhlo ve znamení Vánoc. Děti v první třídě vyráběly vánoční přáníčka, vytvořily vánoční stromek z papíru a přitom se učily anglická slova, která se týkají Vánoc, a zazpívaly si vánoční koledu v angličtině We wish You a Merry Christmas. Poslední den školy před vánočními prázdninami byl velmi netradiční: Horký čaj a popcorn, výroba vánočního jablíčka, mlsání cukroví, rozdávání dárečků, malý vánoční třídní koncert na klávesy a zpěv vánočních koled, to byla náplň posledního školního dne před prázdninami. Než děti odešly domů nebo do družiny, poslechly si ještě zimní pohádku, jak se slaví svátky v daleké zemi. Všichni si tento den moc užili.

Brzy přijde Mikuláš, čert a anděl

V první třídě se dost intenzivně připravujeme na mikulášskou návštěvu. V hudební výchově jsme o Mikulášovi zpívali písničku a v prvouce jsme se učili o trojici Mikuláš, čert a anděl. Vyprávěli si, co má každý z nich za úkol, jestli je třeba se bát a proč? Namalovali jsme si je do sešitu a ještě vyrobili z papíru, aby nám hezky vyzdobili třídu. Děti pracovaly ve skupinách a tvořivá činnost se jim moc líbila. Všichni zapojili svou fantazii a výtvory se jim velmi povedly. No, posuďte sami. Další den jsme se zúčastnili otevření nově opravené prodejny a přišel nás k našemu překvapení přivítat Mikuláš, čert a anděl. Všechny děti dostaly dárečky a slíbily, že budou v dalším roce moc hodné. A to ještě není všechno. Mikuláš, čert a anděl se objeví ve škole ještě jednou...

Pasování na čtenáře

Dne 20. listopadu se z prvňáčků stali čtenáři. Na slavnostním pasování na čtenáře dostal každý z nich nový Slabikář a malou odměnu. Muselo samozřejmě proběhnout i vyzkoušení každého prvňáčka, jestli už zná dostatek písmen, ze kterých se skládají slabiky, slova a věty. Všichni před svými rodiči ukázali, že čtení je pro ně zábava.

Zdravá pětka

Stejně jako do všech tříd naší školy, tak i do první a druhé třídy zavítala ZDRAVÁ PĚTKA, která má za cíl děti naučit zdravě jíst a pít. Paní instruktorka děti učila poznávat ovoce a zeleninu a vyřazovat nezdravé potraviny a pochutiny. Samy si sestavily zdravý jídelníček pro svou svačinu a nakonec všechno zdravé snědly. Dvouhodinový program se všem moc líbil a teď nezbývá, než správné zásady stravování dodržovat.

Návštěva dětí z I. třídy v MŠ Slup

18. září se žáci první třídy s paní učitelkou a paní vychovatelkou jeli podívat na své mladší kamarády do MŠ ve Slupi. Byli jsme velmi mile přivítáni, dostali jsme malý sladký dárek a svačinku. Na oplátku jsme dětem do školky přinesli sladkost a velkého ježka, kterého mohou podle svých představ dotvořit, napíchat na něj listy, houby a ovoce. Budou pak mít společný výrobek, který jim bude připomínat i jejich kamarády. Všechny děti si pohrály na hřišti, udělaly několik společných fotek a prvňáčci se autobusem vrátili zpět do školy.

Výlet Turistickým vláčkem po historickém Znojmě

10. září se žáci I. třídy spolu s druháčky vydali do Znojma, kde se svezli turistickým vláčkem. Podívali se na krásné podzimní město a užili si kromě výletu i nádherné počasí. Všichni viděli na vlastní oči, jak se Znojmo připravuje na VINOBRANÍ. Vláčkem jsme projeli starodávnými branami města a na závěr cesty jsme se osvěžili zmrzlinou. Linkovým autobusem jsme se vrátili do školy.

Co se učíme

DUBEN

Čj - III.písanka ORANŽOVÁ. Písmena G, F, CH,  Ď,Ť, Ň a malé tipy.  Opis textu a přepis tiskacího textu. Píšeme perem i měkkou obyčejnou tužkou.  SLEDOVAT, KDE JSME AKTUÁLNĚ SKONČILI V PÍSANCE. Průměrně napíšeme 1 stránku za den.

Čj - Slabikář: Expozice písmen G, F, CH, di ti ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Čtení slov a vět. PS II.díl ke Slabikáři na procvičování ve škole i doma.

Ma - Kilogram,  litr, slovní úlohy.Počítáme do 20. Sčítání a odčítání do 20.  Učebnice č. 3. Dokončení 3. dílu a čtvrtletní test. Uč. 4. Počty do 20 s přechodem přes 10. Děti si musí zafixovat počty do 10 na sčítání a odčítání. Trénovat rozklad čísel, např. 9 je  4 a 5, nebo 8 a 1. TRVÁ NUTNOST DOMA TRÉNOVAT POČTY NA SČÍTÁNÍ A ODČEÍTÁNÍ ZPAMĚTI DO DESETI a v druhé desítce.

Aj - Happy Birthday. DOKONČENÍ LEKCE 5.   NOVÁ lekce 6. - Bathtime. Další slova k zapamatování:

a hairbrush, a toothbrush, soap, shampoo, a towel, a duck,

Prv - Velikonoce. Jarní hry. Stromy a keře. Zvířata na statku Domácí mazlíčci.

DENNĚ SLEDUJTE ZPRÁVY V DENÍČKU, V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE A DÚ OZNAČENÉ ČERVENÝM KŘÍŽKEM (V UČEBNICI NEBO PRACOVNÍM SEŠITĚ). Případné dotazy prosím sdělujte přednostně přes deníček. Děkuji.

Děti potřebují denně ořezané pastelky a tužky v pouzdře. Hlavně základní barvy.