I. třída - 18 žáků, třídní učitel Mgr. Věra Kyliánová

O nás

Prezenční versus distanční výuka

Prvňáčci se do začátku školního roku ve škole sotva rozkoukali, ale nové kamarády si už najít stihli. Právě oni jim při distanční výuce chyběli nejvíc. Stejně tak jako režim, návyky či upevnění učiva. Byl to celý dlouhý měsíc. Měsíc doma s rodiči bez kamarádů a paní učitelky. Ale naštěstí jsme se již stačili vrátit zpět. Píšeme, kde se dá, počítáme, čteme ze slabikáře, malujeme a povídáme si o podzimní přírodě. Nosíme roušky a dodržujeme všechna opatření, abychom nemuseli opět zasednout k počítači. Vždyť škola je tak super.

Online výuka v 1. třídě

Tak už jsme konečně po měsíci zpět ve škole. Ani jsme tomu nechtěli věřit, ale online výuka jde uskutečnit i v 1. třídě. Má ale své pro i proti. Jen si nemyslete, že jsme nic nedělali. Tak například jsme museli zaběhnout do přírody a zjistit a zapamatovat si listnatý strom od jehličnatého. Ať žije prvouka. Také jsme vyráběli z přírodního materiálu podzimní dekorace a malovali zvířátka z lesa. Ti nejpilnější si dokonce vyzdobili své pokojíčky obrázky písmen z živé abecedy, které jsme se zrovna učili. A jinak jsme na sobě makali.

Už jsou z nás čtenáři

Na začátku listopadu jsme vyměnili slabikář za živou abecedu. Známe již 12 základních písmen, skládáme slabiky, slova i věty. Orientujeme se v textu a stali se z nás opravdoví čtenáři. A dokonce jsme to zvládli i z pohodlí domova přes online výuku. Pasování letos proběhlo za velmi přísných hygienických opatření a ne s takovou pompou, ale nám to vůbec nevadilo. Byli jsme rádi za to, že jsme se alespoň na chvíli mohli "živě" vidět s paní učitelkou. A úsměvy na tvářích se nám i tak pod rouškou vykouzlily. Máme se na co těšit. Brzy se již spolu potkáme ve škole.

Podzim

Ještě před ukončením prezenční výuky v říjnu jsme se stihli v rámci prvouky seznámit s podzimem. Povídali jsme si, jaké máme podzimní měsíce, zahráli si pohádku "O veliké řepě". Zajímalo nás, co vše můžeme na podzim vyrábět z přírodních materiálů. Bavili jsme i o tom, že bychom šli jistě pouštět draky či tvořili podzimní mandaly z listí. Také jsme se učili rozpoznávat zeleninu od ovoce teoreticky i prakticky, bohužel bez degustování. Až se vrátíme do školy, zahrajeme si i na obchod, vyrobíme tiskátka ze zeleniny a vládce podzimu z listí. Snad to již bude brzy.

První měsíc ve škole

Po měsíci si děti pomalu zvykly na nové prostředí, na spolužáky i na paní učitelky. Nejtěžší ale bylo zvyknout si na nový režim. Je opravdu jiný než ve školce. Pojďme se společně podívat, co všechno už za ten měsíc děti zvládly a co se naučily. První týden byl rozjezdový. Děti se seznamovaly s prostředím školy. Od druhého týdne jsme se již učili. Začínali jsme se učit pomalu a hravě. Procvičovala se grafomotorika, výslovnost, předmatematické představy, úchop tužky a spousta dalších důležitých věcí. Do žákovské knížky přibyly první jedničky. Děti už umí první písmena, básničky, v matematice počítají do pěti a učí se psát první číslice. Tak aby jim to vydrželo co nejdéle.

Co se učíme

Listopad

Český jazyk - Jazyková a literární výchova - Souhlásky M, L, S, P, T, J - Živá abeceda. Skládání slov. Interpunkční znaménka. Intonace. Článek a nadpis. Slabikář - hlavní postavy příběhu. Pohádková kniha - vlastní výběr. Příběh o sourozenci.

Čtení - Živá abeceda: expozice písmen j, J, y, Y. Slabikář: Expozice písmena A, O, E, U, I, M, T, S, L, P.

Psaní - Uvolňovací cviky. Psaní písmen l, a, o, s, p + slabiky.

Sloh - Rodina - maminka, tatínek, sourozenci. Popis osoby. Vyprávění. Popis přírody - podzim.

Matematika - Nácvik psaní čísla 7, 8. Sčítání a odčítání v oboru čísel do 7, 8. Slovní úlohy, práce s číselnou osou, porovnávání.

Anglický jazyk - Pens and pencils - How many? Come and play - toys (školní potřeby, hračky).

Prvouka - Jehličnatý a listnatý les, lesní živočichové. Opakování učiva.

Prosím, denně kontrolujte aktovky, deníčky, žákovskou knížku a pouzdro.