V. třída - 16 žáků, třídní učitel Mgr. Věra Kyliánová

O nás

Ve zdravém těle zdravý duch

Pohyb - to je naše motto pro měsíc říjen. Nejprve jsme s holemi vyrazili do Slupi, kde na nás čekal pan starosta a přivítal nás v posilovně. Byli jsme příjemně překvapeni úrovní posilovny a všechny možné stroje jsme vyzkoušeli. Zjistili jsme, které svaly skoro vůbec nepoužíváme a cítili jsme je již při zpáteční cestě do školy. Ušli jsme skoro 12 km. Domluvili jsme si další termín, při které si již zacvičíme v rámci kruhového tréninku. Sportu zdar!

Začínáme pomalu

Letos jsme zahájili školní rok trochu jinak. Navštívili jsme historické centrum města Znojma - kapli sv. Václava, chrám sv. Mikuláše, znojemský hrad a rotundu sv. Kateřiny. Cílem cesty byl edukační vzdělávací program Jihomoravského muzea Ze starých pověstí českých, kde jsme se dozvěděli něco více z pověsti o kněžně Libuši a Přemyslu Oráčovi.

Co se učíme

Říjen

Český jazyk - Jazyková výchova - Význam slov, slovní druhy. Slovesa - slovesný způsob.  Sloh - vyprávění - Den na farmě. Hádanky. Popis pracovního postupu. Podzim - líčení zážitků. Literární výchova - Mikoláš Aleš. Národní divadlo. Dobrodružná literatura. Jack London.

Matematika - Jednotky délky a hmotnosti. Písemné násobení a dělení. Písemné sčítání a odčítání. Opakování násobilky. Aplikace slovních úloh. Rovnice. Geometrie - čtverec, obdélník. Úhlopříčky čtverce a obdélníka. Obvody. Vlastnosti úhlopříček. Trojúhelníky. Odvěsna, přepona.

Anglický jazyk - Our naughty class - places. What kind of films do you like? - different kinds of films and books, prices. Can I help you? - shopping phrases, names of shops.

Přírodověda - Horniny - vyvřelé, usazené, přeměněné. Paliva - výroba energie, uhlí, ropa, zemní plyn. Člověk, Země, vesmír, souhvězdí, hvězdy, Slunce, Galaxie.

Vlastivěda - Orientace na mapě ČR, kraje naší vlasti - Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký a Vysočina. Prezentace projektů - Pozvánka na výlet.