V. třída - 16 žáků, třídní učitel Mgr. Věra Kyliánová

O nás

Rozvrh hodin v době plavání - od 27. 1. do 3. 4. 2020

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

M

Aj

M

Vl

Úterý

M

Čj

Čj

Středa

Čj

M

Aj

Vv

Vv

Čtvrtek

Čj

M

Aj

Vl

Pátek

Tv

Tv

Tv

Čj

Hv

Adventní rozjímání

V posledním týdnu před Vánocemi si žáci atmosféru náležitě užili. Nejprve se rozběhli do kostela sv. Jiří, kde se dali do zdobení vánočních stromků i samotného betléma. Nezapomněli na to, jak se mají v kostele chovat. Další den se vydali do Slupi na vánoční turnaj ve stolním tenise, podívat se na dřevěný betlém a zasportovat si v místní posilovně. Sport k nám prostě patří. Předvánoční čas dovršili posledním dnem ve škole, kde se navzájem obdarovali dárky a přáníčky, zazpívali si, pochutnali na vánočním čaji a cukroví. Letos slaví adventní čas ve škole naposledy.

Projekt Sluneční soustava

Lidé odnepaměti zvedali hlavy k obloze. Dohadovali se, co tam nahoře vlastně je, jak je to velké, kam až to sahá nebo kam se ztrácí měsíc. Žáci pátého ročníku si v měsíci říjnu a listopadu povídali o sluneční soustavě, Slunci, vesmíru, hvězdách, planetách a planetkách, o kometách i měsíci. Součástí výuky byla i možnost navštívit Planetárium v Brně, kde si získané informace ještě více upevnili. Následně měli možnost informace využít v projektovém dni. Sami si vybrali téma, zdroje, způsob provedení i prezentaci. Projektový den se vydařil a žáci si vyzkoušeli, jaké to je zaujmout a zároveň vyučovat.

Prožitkový den Podzim

Prožitkový den si každý představuje jinak. My jsme si ho luxusně užili. Hned ráno jsme si vyrobili krásné podzimní lucerničky, vydlabali a ozdobili dýně. Pak jsme si společně povídali, jaké svátky slavíme po celém světě na podzim. Rozdělili jsme je na dvě skupiny: na ty, které slavíme v České republice - Svátek všech svatých a svátek všech zesnulých. Při té příležitosti jsme si prohlédli místní hřbitov. Také jsme si povídali o svátku, který se slaví v anglicky mluvících zemích - Halloween. Pracovali jsme ve skupinách a vytvořili myšlenkové mapy. Nakonec jsme si užili halloweenskou diskotéku v kostýmech.

Ve zdravém těle zdravý duch

Pohyb - to je naše motto pro měsíc říjen. Nejprve jsme s holemi vyrazili do Slupi, kde na nás čekal pan starosta a přivítal nás v posilovně. Byli jsme příjemně překvapeni úrovní posilovny a všechny možné stroje jsme vyzkoušeli. Zjistili jsme, které svaly skoro vůbec nepoužíváme a cítili jsme je již při zpáteční cestě do školy. Ušli jsme skoro 12 km. Domluvili jsme si další termín, při které si již zacvičíme v rámci kruhového tréninku. Sportu zdar!

Začínáme pomalu

Letos jsme zahájili školní rok trochu jinak. Navštívili jsme historické centrum města Znojma - kapli sv. Václava, chrám sv. Mikuláše, znojemský hrad a rotundu sv. Kateřiny. Cílem cesty byl edukační vzdělávací program Jihomoravského muzea Ze starých pověstí českých, kde jsme se dozvěděli něco více z pověsti o kněžně Libuši a Přemyslu Oráčovi.

Co se učíme

Leden

Český jazyk - Jazyková výchova - Skloňování podstatných jmen - vzor žena, růže, píseň, kost, město, moře, kuře, stavení. Sloh - Neopatrnost. Vypravování - přirovnání ve vyprávění. Literární výchova - Pohádka. H. Ch. Andersen. B. Smetana, K. May.

Matematika - Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Počítáme s velkými čísly. Desetinná čísla. Geometrie - Převádění jednotek obsahu. Další jednotky obsahu (a, ha). Shodné úsečky. Střed a osa úsečky.

Anglický jazyk - This animal lives in the mountains. It was a long time ago. Mary Middling had a pig. Verb to be - was/were, to have got - had/ didn´t have.

Přírodověda - Počasí a podnebí. Rozmanitost podmínek života na Zemi - tropy, subtropy, mírný a studený pás. Zvláštní zoologické a botanické zahrady.

Vlastivěda - Německá spolková republika, Rakousko, práce se slepou mapou. Opakování znalostí o Evropě, sousední státy, hlavní města, povrch, vodstvo, průmysl, zemědělství.