III. třída - 17 žáků, třídní učitel Mgr. Karla Marešová

O nás

Houby

Poslední tématem prvouky ve 3. ročníku jsou houby. Žáci III. třídy měli za úkol vypracovat referáty o jednotlivých druzích hub. Využili tak nejen poznatky z hodin prvouky, ale i informatiky. Na noteboocích ve dvojicích vyhledávali informace a obrázky. Někteří pak své referáty na noteboocích i zpracovali. Po prezentaci jsme si práce vystavili ve třídě.

Smyslové vnímání

Prvouka nám přináší mnoho zajímavých témat. Žáci momentálně probírají lidské tělo - smyslové orgány. Všech pět smyslů (zrak, čich, chuť, sluch a hmat) používají prakticky neustále. Někdy si to ale ani neuvědomují. A proto jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když něco jíme a přitom to nevidíme a necítíme. Zjistili jsme, že když zavřeme oči a zacpeme si nos, tak například rozmačkaná vařená mrkev chutná téměř stejně jako rozmačkané jablko.

Jaro ve III. třídě

I do naší třídy zavítalo jaro, a proto jsme se ve výtvarné výchově zaměřili na kresbu, malbu a výrobu jarních motivů. Dnes už se naše třída pyšní voňavými narcisy, veselými slepičkami, ovečkami, zajíčky nebo několika druhy vajíček.

Kreslíme na dřevo

Žáci 3. ročníku si vyzkoušeli, že kreslit se dá nejen na papír, ale také např. na dřevo. Oválky dřeva si sami opracovali pomocí smirkového papíru, poté si tužkou předkreslili předlohu a nakonec vše barevně ztvárnili pomocí temperových barev. Jak netradiční kresba žáky bavila a jak se jim podařila – se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

Čarovné býlí

14. března se žáci III. třídy vypravili do Jihomoravského muzea ve Znojmě na edukační program o bylinkách „Čarovné býlí“. Nejdříve byli žáci rozděleni do tří skupin. Poté se věnovali činnostem jako je řazení bylin do čeledí nebo vyhledávání příbuzné byliny pomocí určovacího klíče. Na závěr si odnesli vlastnoručně vyrobenou bylinkovou sůl a cestou na autobus jsme si stihli i koupit něco dobrého na mlsání.

Měření

Z předešlých ročníků již žáci III. třídy některé veličiny znali. Letos se o této kapitole neživé přírody dozvěděli opět něco nového a není nic lepšího, než když si měření tzv. „osahají“ a vyzkouší prakticky. Zjistili, že na změření délky existuje nejen jim již známé pravítko, ale jiná měřidla (např. krejčovský metr, svinovací metr, skládací metr, aj.). Že to, co vážíme v kuchyni na gramy, nezvážíme na osobní váze a naopak např. člověk se nedá zvážit na kuchyňské váze. Dále zjistili, že i kámen má svůj objem, kuchyňský teploměr se používá třeba při zavařování ovoce či zeleniny nebo že ta tmavě červená tekutina v lékařském teploměru je jedovatá. Jak se žákům práce s měřidly líbila se můžete podívat na fotografiích.

Pokusy

V prvouce jsme začali probírat neživou přírodu – vodu, vzduch,… Aby žáci lépe chápali některé přírodní jevy, vyzkoušeli jsme si několik pokusů. V prvním pokusu jsme rozmíchávali nejdříve sůl a poté mouku ve vodě. V druhém pokusu jsme se zaměřili na vzlínavost vody a pomocí potravinářského barviva jsme zkusili obarvit bílé květy. Další hodinu jsme zkoušeli, zda uvařené vejce poplave ve sladké či slané vodě, jak vzniknou krystaly soli nebo jak proudí vzduch… Některé pokusy žáci znali, některé ne, a tak se skutečně dozvěděli i něco nového.

Zdobení stromečku

17. prosince se žáci 3. ročníku vydali do kostela. Tentokrát ne na koncert, ale pomoci s přípravami na blížící se Vánoce. V kostele byly pro žáky nachystány tři živé stromečky, které měli za úkol ozdobit. Po rozdělení do skupinek se ihned každý chopil baněk či jiných ozdob a pustil se do práce. Pro zahřátí byl připraven čaj, který všem přišel vhod. S dobrou náladou a s pocitem dobře vykonané práce jsme se vrátili do školy. Cestou zpět ještě proběhla i „koulovačka“.

Netradiční angličtina

Běhací diktát

5. října jsme se zapotili u „běhacího diktátu". Nejdříve jsme měli za úkol co nejrychleji najít kartičky, které byly rozmístěné po tělocvičně, zapamatovat si jednotlivé informace a doplnit je se spolužákem do kartičky. Poté jsme se vrátili zpět do lavic, kde jsme si kartičky opravili a vyhodnotili. Na závěr jsme měli v rámci procvičování slovosledu ve větě jednotlivá hesla poskládat zpět do vět a nakreslit k danému textu obrázek. Někteří tento úkol zvládli hravě, jiní se opět zapotili. Hodina se nám všem líbila.

Vycházka do NP Podyjí

11. 9. jsme se vydali na procházku do Národního parku Podyjí. Hned zkraje jsme se nasvačili, abychom měli dostatek síly na putování. Protože nejsme v NP Podyjí žádní nováčci - už jsme věděli, že se zde musíme chovat slušně. Tady jsou „doma“ zvířátka a ani nám by se nelíbilo, kdyby u nás doma někdo cizí povykoval nebo ledabyle pohazoval odpadky. Prošli jsme stezku s mlokem, prohlédli jsme si ze dřeva vyřezávaná zvířátka a vyšlápli jsme si kopec zpět do města. Na závěr zbyl i čas na malou sladkou odměnu.