III. třída - 16 žáků, třídní učitel Mgr. Eva Nováková

O nás

Začínáme pomalu

První školní týden v září probíhal ve III. třídě velmi pozvolna. Ve středu jsme poprvé po letních prázdninách usedli do lavic a měli jsme možnost povykládat si, co jsme zajímavého zažili v létě. Samozřejmě jsme se teoreticky připravili na krizové situace ve třídě a škole, připomněli jsme si bezpečnostní pravidla chování a ve dvojicích vytvořili samostatně PRAVIDLA, co ve škole děláme a co nesmíme dělat. Další den jeli téměř všichni žáci do kina na film Psí veličenstvo. V pátek jsme se zúčastnili plaveckého výcviku. Potrvá čtyři pátky po sobě a všichni zúčastnění jsou nadšeni. Dětem se takovéto sportovní a kulturní aktivity samozřejmě líbí a v dalším školním týdnu už můžeme odstartovat výuku a pilně se učit.

 

Co se učíme

Listopad

Český jazyk:

Opakování STAVBA SLOVA, ABECEDA. Nové učivo: VYJMENOVANÁ SLOVA PO B, SLOVA SOUZNAČNÁ.

Matematika:

Násobilka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  PÍSEMNÉ odčítání a sčítání dvojciferných čísel.

Angličtina:

LEKCE 8. What´s this? (třída a věci v ní). LEKCE 9.  I´m a boy, girl. (čísla do 20).

Prvouka:

Hlavní město Praha. Opakování a TEST.  LIDÉ KOLEM NÁS. Rodina, odlišnost, povolání.

PROSÍM, ABY RODIČE SLEDOVALI AKTUÁLNÍ INFORMACE NA ŠKOLNÍM WEBU, E-MAILU.

OD STŘEDY 14. 10. PROBÍHÁ ON LINE VYUČOVÁNÍ

VYUČOVÁNÍ ON LINE DENNĚ OD 9.30 HODIN dívky, v 11.00 chlapci.  BLIŽŠÍ PŘES MOBIL. Všechny dotazy pište přes email, sms, messenger, classroom.

Každou středu ve 13.00 on line ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK.