III. třída - 17 žáků, třídní učitel Mgr. Karla Marešová

O nás

Plavání

Od 4. února do 12. dubna 2019 je změna v rozvrhu. Plaveme vždy v pátek.

Pokusy

V prvouce jsme začali probírat neživou přírodu – vodu, vzduch,… Aby žáci lépe chápali některé přírodní jevy, vyzkoušeli jsme si několik pokusů. V prvním pokusu jsme rozmíchávali nejdříve sůl a poté mouku ve vodě. V druhém pokusu jsme se zaměřili na vzlínavost vody a pomocí potravinářského barviva jsme zkusili obarvit bílé květy. Další hodinu jsme zkoušeli, zda uvařené vejce poplave ve sladké či slané vodě, jak vzniknou krystaly soli nebo jak proudí vzduch… Některé pokusy žáci znali, některé ne, a tak se skutečně dozvěděli i něco nového.

Zdobení stromečku

17. prosince se žáci 3. ročníku vydali do kostela. Tentokrát ne na koncert, ale pomoci s přípravami na blížící se Vánoce. V kostele byly pro žáky nachystány tři živé stromečky, které měli za úkol ozdobit. Po rozdělení do skupinek se ihned každý chopil baněk či jiných ozdob a pustil se do práce. Pro zahřátí byl připraven čaj, který všem přišel vhod. S dobrou náladou a s pocitem dobře vykonané práce jsme se vrátili do školy. Cestou zpět ještě proběhla i „koulovačka“.

Netradiční angličtina

Běhací diktát

5. října jsme se zapotili u „běhacího diktátu". Nejdříve jsme měli za úkol co nejrychleji najít kartičky, které byly rozmístěné po tělocvičně, zapamatovat si jednotlivé informace a doplnit je se spolužákem do kartičky. Poté jsme se vrátili zpět do lavic, kde jsme si kartičky opravili a vyhodnotili. Na závěr jsme měli v rámci procvičování slovosledu ve větě jednotlivá hesla poskládat zpět do vět a nakreslit k danému textu obrázek. Někteří tento úkol zvládli hravě, jiní se opět zapotili. Hodina se nám všem líbila.

Vycházka do NP Podyjí

11. 9. jsme se vydali na procházku do Národního parku Podyjí. Hned zkraje jsme se nasvačili, abychom měli dostatek síly na putování. Protože nejsme v NP Podyjí žádní nováčci - už jsme věděli, že se zde musíme chovat slušně. Tady jsou „doma“ zvířátka a ani nám by se nelíbilo, kdyby u nás doma někdo cizí povykoval nebo ledabyle pohazoval odpadky. Prošli jsme stezku s mlokem, prohlédli jsme si ze dřeva vyřezávaná zvířátka a vyšlápli jsme si kopec zpět do města. Na závěr zbyl i čas na malou sladkou odměnu.

 

 

Co se učíme

ÚNOR

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S, slovní druhy - podstatná jména (rod, číslo, pád), přídavná jména, slovesa (osoba, číslo, čas). Denně procvičovat výjmenovaná slova!

Procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

http://cestina.diktaty.cz/

Matematika

Sčítání a odčítání do 1000 - zpaměti, písemně. Násobení a dělení. Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky. Geometrie - kružnice, kruh. Potřebujeme kružítka!

Anglický jazyk

My room - What´s your favourite toy? Where´s the ball? - prepositions of place, furniture - in, under, next to, on. There is / there are. Indefinite article a x an. (Můj pokoj - oblíbená hračka. Předložky spojené s místem - v, pod, vedle, na. Vazba tady je, jsou. Neurčitý člen).

Prvouka

OPAKOVÁNÍ - Neživá příroda. ŽIVÁ PŘÍRODA. Živočichové (vlastnosti, dělení). Živočichové - způsob života.