III. třída - 16 žáků, třídní učitel Mgr. Eva Nováková

O nás

POKYNY K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Úterý  1. září - Zahájení školního roku

Středa 2. září - Zkrácené vyučování do 10.30 hod.

Čtvrtek 3. září - Kino, konec vyučování v 11.25 hod.

Pátek 4. září - Plavání. Vyučování končí v 11.25

Ve dnech 14. - 17. září proběhnou třídní schůzky dle pokynů třídních učitelů.

 

Co se učíme

Září

Český jazyk:

Tvrdé a měkké souhlásky (opakování z 2. ročníku). Věta, slovo, slabika. Psaní bě,pě, vě, mě, di, ti ni. Dlouhé ú.ů.  Souvětí, spojky.

Matematika:

Opakování sčítání a odčítání do 100. Počty zpaměti. Slovní úlohy. Počty s přechodem přes desítky. Násobilka 2, 3, 4, 5.

Angličtina:

Hello! English around us. Colours. How are you?

Prvouka:

Místo, kde žijeme. Plánek okolí školy. Cesta do školy. Jsme cyklisté. Okolí domova.

PROSÍM, ABY RODIČE SLEDOVALI AKTUÁLNÍ INFORMACE NA ŠKOLNÍM WEBU, V DENÍČKU NEBO E-MAILU.

Pomůcky, které musí opatřit rodiče: psací potřeby, kufr do Vv, bačkory s bílou podrážkou. Ostatní informace jsou v deníčcích.

Výtvarné pomůcky a potřeby do geometrie žáci dostanou ve škole.