III. třída - 13 žáků, třídní učitel Mgr. Bohumila Bajglová

O nás

Den Země

Svátek naší Země jsme oslavili opravdu netradičně. Žáci spolu se svými rodiči vyšli do přírody, pozorovali první projevy jara, které nafotili, někteří nakreslili své zvířecí miláčky, jiní dokonce připravili celé prezentace z přírody doplněné básničkou. Mezi pracemi je i krásný obrázkový seriál, který vznikl při práci na zahradě. Děkuji všem, kteří se do oslav zapojili. Fotky budou zveřejněny na školním webu.

Neživá příroda

Učivo o neživé přírodě probírají žáci 3. ročníku již několik dní. Zabývají se např. koloběhem vody v přírodě, pohybem vzduchu, horninami a nerosty a následně se učí tyto látky měřit, vážit, apod. Mají možnost se s těmi látkami seznámit prakticky - některé si mohou i osahat, očichat nebo ochutnat. Tyto hodiny jsou pro žáky jistě zajímavým zpestřením výuky prvouky.

Edukační program „Kamarádi z knížek“

Blížící se Měsíc knihy motivoval třeťáky k návštěvě edukačního programu v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Program byl součástí výstavy Dětská kniha a její hrdinové a nesl název „Kamarádi z knížek“. Věnoval se známým i méně známým knihám pro děti a pohádkovým i jiným hrdinům, kteří v těchto knížkách vystupují. Žáci si vyzkoušeli své znalosti, postřeh, své čtenářské dovednosti a dozvěděli se spoustu zajímavých informací. Vhodně naplánovaný program přispěl k rozvoji čtenářské gramotnosti, motivoval žáky k četbě a vhodně naznačil potřebu čtení knih pro všeobecný rozhled dětí. Na závěr následovala prohlídka muzea a v poslední hodině si žáci svého kamaráda z knížky nakreslili.

Vánoce

Vánoční svátky jsme ve III. třídě zahájili vyprávěním o vánočních tradicích, které se u nás dodržují, přečetli jsme si knížku o Síse Kyselé, která se stala inspirací pro vánoční četbu dětí. Vyrobili jsme si vánoční svícny, řešili tajenky, počítali sváteční matematické úlohy a celou školu jsme provoněli při pečení vanilkových rohlíčků.

Svatý Martin

Třeťáčci se na svátek svatého Martinu důkladně připravili. Zjistili, kdo vlastně svatý Martin byl, co dobrého pro lidi udělal, povídali si o známých pranostikách, které se k 11. listopadu vztahují. Vyrobili si martinskou husu a koně, na kterém by měl v pondělí Martin dorazit. Upekli si tradiční pečivo: perníkové podkovy a koníky, které si zasněžili cukrem. Všichni  mohou říct, že k nám do školy bílý kůň už dorazil.

Halloween

Letošní oslavy proběhly ve třídě v podobě tematického dne. Všechny činnosti byly motivovány podzimní tematikou, ke které patří i halloweenské oslavy. Matematika i český jazyk se nesly v duchu plnění úkolů, žáci si vyrobili strašidýlka a malovali lampičky. Někteří žáci se na oslavy i náležitě vystrojili a tak si mohli zatančit na krátké diskotéce ve svých strašidelných úborech. Den jsme zakončili poslechem pohádky „Jak strašidýlko přestalo strašit“. Nezapomněli jsme si také připomenout blížící se oslavy svátku všech zemřelých, ke kterému rozsvěcení svíček a lampiček určitě patří.

Jupítělocvik

Součástí hodin tělesné výchovy nemusí být nutně míčové hry, neoblíbený šplh na tyči či atletika. Žáci 3. ročníku se po tvrdé dřině v podobě atletické abecedy a běhání v terénu odměnili hodinou relaxačního cvičení a jógy. Hodina je moc bavila a byli překvapeni, jak málo se po běžných tělovýchovných aktivitách protahovali. To stoprocentně zlepšíme.

Tematický den "Podzim"

13. září si třeťáci užili jako svůj první tematický den, který byl celý motivován podzimem. O podzimu jsme si povídali, řešili jsme zašifrované heslo dne, četli jsme, luštili, psali a malovali. Vyrazili jsme na naši školní zahradu, kde jsme sklidili dozrálé dýně a uvařili jsme si výbornou polévku.

Výukový program ve Znojmě

11. září se vypravili žáci III. třídy do Znojma s cílem zúčastnit se edukačního programu, který pro ně připravili pracovníci Jihomoravského muzea ve Znojmě. Program měl název „Na hradě a v podhradí“. Cílem bylo poznat historii Znojma, znojemského hradu, porovnat život na hradě, na zámku a v podhradí.  Žáci si také prohlédli historickou část okresního města a měli možnost vidět i přípravu na historické vinobraní, které se bude konat tento víkend.

Co se učíme

Týden od 22. 6. - 26. 6.

Úkoly z jednotlivých předmětů a probíraná témata najdete na stránkách Učebny.

Každý den jsou připraveny on - line hodiny, které začínají v 8:20

Postup přihlášení do on-line hodiny:
přihlásíte žáka přes žákovský účet na:
https://classroom.google.com/u/1/h, kliknete si na kartu III. třídy.

Na otevřené kartě najdete Odkaz na Meet

https://meet.google.com/lookup/ai7oouc62q