Z činnosti ŠD ve školním roce 2019/2020

SRDCE, KAM SE PODÍVÁŠ

Předtím, než jsme se rozjeli na prázdniny, oslavili jsme ve školní družině svátek sv. Valentýna. Brali jsme však tento svátek jako projev lásky ke svým nejbližším. Oblečení do různých odstínů červené barvy jsme vystoupili z šedi všedních dnů a barevný den si naplno užili. Po příchodu ze školní jídelny na nás v prostorách tělocvičny čekaly zábavné soutěže - Vysvoboď polibkem žabáka, Terč lásky, Zásah do srdce. Tematické soutěže s valentýnskou symbolikou nás nabádaly k tomu, abychom se k sobě chovali s úctou, respektem a tolerancí. Po návratu z prázdnin nás čekají Karnevalové hrátky s Machem a Šebestovou.

ŽIVOT V IGLÚ

Protože nám letošní zima připomíná spíše podzim, vydali jsme se v tematickém týdnu Život v iglú, ochladit k Eskymákům. V Aktivitách rozvíjející ICT v ŠD jsme vyhledávali zajímavosti ze života Eskymáků, společně se naučili písničku s pohybovou hrou Grónská zem od Jaromíra Nohavici a zasoutěžili v opisu básně Eskymácká abeceda na klávesnici PC. Indicií pro další činnost nám bylo objasnění významu slova mašér. Počasí nám nepřálo a tak jsme museli závody psích spřežení uspořádat v tělocvičně. Se speciálně vyrobenými vozíky jsme si zasoutěžili o nejlepšího mašéra, zachytali jsme si na ledových krách a vyzkoušeli slalom na lyžích. Žáci bojovali o vítězství ze všech sil. Celkem jsme v tomto týdnu rozdali 22 diplomů a drobných odměn.

ZE ŽIVOTA SNĚHOVÉ VLOČKY

Ikdyž nám v tomto roce sněhová nadílka zatím téměř žádný sníh nenaložila, přesto jsme se rozhodli, že si sněhových vloček užijeme tak trochu jinak. V družině jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější vystřiženou vločku. Větší kamarádi byli naší porotou a vybrali tři , které se jim líbily nejvíce. Z vystřižených vloček jsme si vyrobili podtácky pod nápoje a odnesli jsme si je domů. Relaxovali jsme při příběhu sněhových vloček, dozvěděli jsme se jaký mají vločky tvar a kolik stejných vloček může dopadnout k nám na zem Také jsme doplňovali rýmy k zimním básničkám Následující den nás čekala spousta zajímavých pokusů, pozorovali jsme led elektronickým mikroskopickým okem a vyzkoušeli si i práci s dětským mikroskopem. Opět pracovali a soutěžili všichni žáci školní družiny a tímto jim patří velká pochvala.

PEKLOHRÁTKY

Po roce jsme se ve školní družině dočkali slíbené kontroly nesourodé trojice Mikuláše, anděla a čerta. Čas čekání jsme si čtvrteční odpoledne krátili tematickými soutěžemi v tělocvičně. Vařili jsme čertovskou polívku, přikládali do ohně čertovskými uhlíky atd., ale nervozita a strach z příchodu Mikuláše, anděla a čerta se na výsledcích soutěže podepisoval. Na prvním místě se umístilo dravé družstvo Čertíků, druhé místo obhájili Andílci a třetí Mikulášové. Nakonec jsme se dočkali! Mikuláš nás chválil, ale také napomínal všechny hříšníky, kteří dostali šanci si své hříchy odčinit recitací básně nebo zpěvem písně. Ale ne všichni dostali odvahu k této trojici přistoupit. Přesto nás Andílek bez rozdílu obdaroval tradičním perníčkem. I přes velký strach v očích hříšníků, se našli odvážlivci, kteří se nebáli s touto trojicí vyfotit. Prožili jsme hezké odpoledne, a už teď se těšíme na další rok.

KDYŽ ADVENT KLEPE NA DVEŘE

V posledním týdnu před první adventní nedělí jsme se ve školní družině věnovali vyprávění o tradicích spojených s adventem a výrobě vánočních dekorací. A protože k Vánocům neodmyslitelně patří perníčky a tradiční červená barva, bylo rozhodnuto. Dali jsme se do pečení a zdobení perníčků, které jsme využili na výzdobu adventního věnce a stromečku zdobící vstupní chodbu školy. Perníčky na adventní m kalendáři v podobě sněhuláka nám odpočítávají dny blížících se Vánoc v prostorách schodiště a zapálené svíčky na vyrobeném adventním svícnu v přírodním stylu, navozují vánoční atmosféru.

Děkujeme rodičům Kubíka Bojnanského (2. roč.) za materiál na pečení a zdobení perníčků.

NÁVRH POŠTOVNÍ ZNÁMKY

Dalším společným tématem ve školní družině byly poštovní známky. Nejprve jsme se seznámili s různými poštovními známkami, s jejich náležitostmi a s tím, co bývá na známkách zobrazeno. Navštívili jsme společně místní poštu, kde nás paní Pešková seznámila s provozem pošty, vysvětlila, co všechno můžeme na poště vyřídit i zakoupit. Ukázala nám poštovní známky s různými motivy, různých hodnot i velikostí. Protože se blíží adventní čas, rozhodli jsme se, že každý žák navrhne vlastní známku s vánoční tématikou. Vyhlásili jsme výtvarnou soutěž, které se zúčastnili všichni žáci naší družiny. Ačkoliv se to nezdá, práce to nebyla jednoduchá, ale výsledek stál za to. Všechny známky byly krásné a originální. Vyvěsili jsme je v prostorách školy.

Děkujeme paní Peškové za drobné odměny, které věnovala do výtvarné soutěže.

SVATÝ MARTIN A DIVADELNÍ NÁVŠTĚVA

Raději už první listopadový týden jsme se ve školní družině věnovali činnostem spojených s příchodem sv. Martina na bílém koni. Nic jsme neponechali náhodě a přípravy byly opravdu důkladné. Mladší žáci si pro nás připravili divadelní zpracování legendy o sv. Martinovi, která se jim mimochodem moc a moc povedla. Starší žáci si pro ně na oplátku připravili sladkou odměnu v podobě vlastnoručně upečených svatomartinských rohlíčků, po kterých se jen zaprášilo. Formou dramatizace, připomínkou pranostik, které se k listopadu váží, četbou příběhu, doplňováním pracovních listů, vytvářením koníka sv.Martina a pečením svatomartinských rohlíčků jsme si připomněli legendou a tradice spojené se sv. Martinem, který se dokázal rozdělit o svůj plášť a pomohl tak promrzlému žebrákovi se zahřát. Doufáme, že nás sv. Martin vyslyší a v pondělí 11. listopadu nás na oplátku obšťastní sněhovou nadílkou. A kdyby přece jenom nepřijel na bílém koni, ale blátivém koni, tradici si ani příští rok určitě ujít necháme. Děkujeme všem rodičům, kteří se jakýmkoli způsobem podporují ŠD.

DRAKIÁDA

Umístění v I. oddělení:1. místo: František Mička, 2. místo: Veronika Norková, 3. místo: Jan Lauč a Patrik Mašek

Umístění ve II. oddělení: 1. místo: Martin Feranec,  2. místo: Sofie Drobňáková,  3. místo: Dominik Maurer a Tomáš Rožnovský

DRACI V AKCI

Hlavním tématem této akce byli draci, dráčata i dračice. Žáci školní družiny skládali draky z přírodních materiálů, soutěžili v navlékání dračího ocasu a vyráběli dračí vejce. Seznámili se s novými výtvarnými i pracovními technikami. Ze svých dračích hraček, které si do družinky přinesli, uspořádali dračí výstavku. Další disciplínou bude, jak jinak, než drakiáda. Teď už jen, aby nám přálo počasí a zafoukal vítr a na obloze se budou vznášet krásně barevní draci nevšedních tvarů a barev, které si žáci do školní družiny přinesli a některé z nich i sami vyrobili.

ROZTOČ TO

Nastal podzim a nevlídné počasí nás stále víc zahání do prostor ŠD a tak se snažíme žákům zpříjemnit čas stále novými a netradičními činnostmi. Společně s žáky jsme se vrátili do dob našich babiček a zavzpomínali na hry a hračky, kterými se v dětství bavily. Inspirací se nám stala dřevěná káča a magnetky. První disciplína spočívala v nazdobení dřevěné káči dle vlastní fantazie podzimní tématikou a do druhé disciplíny pilně trénovali taktiku roztáčení. Myslím si, že kdyby to jen trošičku šlo, káču by nejraději popostrkovali očima. Z kaštanů a magnetek jsme vyrobili pavouky závodníky, které jsme poháněli pomocí magnetické síly na závodní dráze vyrobené z balicího papíru, a soutěž o nejrychlejšího pavoučího závodníka mohla začít. Celkem jsme závodili ve třech disciplínách a rozdali 18 diplomů a cen. Odměnou pro všechny byla samotná káča, kterou si žáci směli odnést domů a nechyběla ani sladká odměna.

PASOVÁNÍ DRUŽINÁČKŮ

Ve školní družině proběhlo pasování prvňáčků na družináčky. Před pohádkovými bytostmi museli žáci slíbit, že budou dodržovat pravidla, budou všem pomáhat a chovat se slušně ke svým kamarádům. Potom už přišla řada na rytíře, který svým mečem stvrdil jejich pasování do řádu družiny. Žáci dostali medaile a šerpu a bublinková párty odstartovala první družinovou diskotéku. Mezi tancem plnili žáci úkoly, které losovali z našeho maxi klobouku. Všichni se moc snažili a všechny úkoly splnili na jedničku s hvězdičkou.

Děkujeme všem starším spolužákům za přípravu krásných kostýmů a rekvizit a všem družináčkům za krásné odpoledne.

AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY

Prázdniny jsou za námi a my jsme se s nimi ve školní družině, jak se patří, rozloučili a to pěkně v námořnickém stylu. Skládali jsme námořnickou přísahu a vytvořili tak pravidla vlastní ŠD. Zahráli jsme si námořnickou bitvu, fotografovali jsme se v námořnickém stejnokroji a z fotografií jsme vytvořili družinová tabla pod názvem Vyplouváme, která nám zdobí prostory schodiště. Z papíru a přírodního materiálu jsme vyráběli lodičky a vlajky, na které jsme malovali nejlepší zážitky z prázdnin. Nechyběly ani vzkazy v láhvi, které jsme se jedno krásné čtvrteční odpoledne, společně s vyrobenými lodičkami vydali pustit po náhoně. S přáním příznivého větru do plachet jsme se s prázdninami a lodičkami rozloučili. Z břehů bylo vskutku na co koukat. Elegance plavidel vynikala v jeho nárazech při místy krkolomných manévrech. Největším pokladem pro malé námořníky byla sladká odměna za dobře odvedenou práci.