Z činnosti ŠD ve školním roce 2018/2019

ZÁJMOVÉ ÚTVARY V 2. ODDĚLENÍ ŠD

V rámci 2. oddělení (žáci 3. roč. – 5. roč.)ŠD pracoval jedenkrát týdně dramatický kroužek a jedenkrát týdně Aktivity rozvíjející ICT v ŠD (počítače). V dramatickém kroužku malí herci nacvičili divadelní vystoupení podle filmové pohádky Tajemství staré bambitky, kterou měli diváci možnost zhlédnout na školní akademii. Tím, že se ŠD zapojila do projektu Aktivit rozvíjející ICT v ŠD získala dotaci na zakoupení deseti nových mobilních zařízení - notebooků. Cílem Aktivit rozvíjející ICT v ŠD bylo dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, tj. získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. V hodinách se žáci postupně seznamují se zásadami při práci s notebooky: bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví. Velký důraz klademe na bezpečnost na internetu. Žáci se seznamují nejen s Desaterem bezpečného internetu, ale také s tím, kde vyhledat pomoc, kdyby se na Internetu setkali s nevhodným chováním. Uvědomujeme si důležitost hesla. Dále poznávají části počítače a jeho využití. Trénují ovládání touchpadu notebooku dotekovými gesty a práci s dotykovým displejem. Učí se třídit soubory do složek a ukládat svou práci, učí se používat nástroje v grafickém editoru Malování, zdokonalují se v psaní a úpravě textů v textovém editoru, vyhledávají informace na Internetu a umí je použít ve vlastní tvorbě, orientují se v prostředí webu, komunikují pomocí počítače, pracují s tabulkami a grafy, vytvoří jednoduchou prezentaci, své vědomosti si ověří ve výukových programech a za odměnu si zahrají didaktické hry.

LETNÍ RADOVÁNKY

Přesto, že nastaly parné dny, sluníčko svítí, snažíme se s žáky školní družiny trávit co nejvíce času venku. Extrémní tepla jsme si zpříjemnili sprchováním na školním hřišti. Školní hřiště, po kterém žáci obvykle běhají za balónem, se proměnilo v pláž plnou rozložených ručníků, na kterých všichni v poklidu odpočívali. Žáci vybaveni plavkami, krémy na opalování, ručníky, pokrývkami hlavy a plážovou obuví si užívali vodních radovánek a slunění. Školní zahrada nám posloužila k odpočinku ve stínu stromů, hraní drobných her a malování. Nechybělo ani občerstvení pod slunečníky s dobře vychlazeným pitím, slanými krekry a kukuřičnými křupkami. Slunečné odpoledne se vydařilo a všichni žáci si užili hezký závěr družinového dne.

ZA POKLADY BABKY KOŘENÁŘKY

V prvním červnovém týdnu se žáci naší družiny blíže seznámili s kouzelnými kytičkami, které nám mohou vyléčit spoustu nemocí. Starší žáci nám povídali o mátě, meduňce, levanduli, kopřivě, šalvěji a dalších. Tyto všechny poklady si mohli prohlédnout, protože ty, co nemáme na naší školní zahradě, nám přinesl a nasbíral na zahrádce své babičky Martin Feranec. Po krásných referátech na žáky čekal malý kvíz. A potom už se přesunuli do družinového minibaru plného výborných zdravých tekutin a vitamínů. Každý ze žáků si mohl namíchat bylinkovou limonádu podle své chuti a fantazie, která nás v tomto parném počasí opravdu osvěžila.

INDIÁNSKÁ ČELENKA

V tematickém týdnu Indiánská čelenka se prostory družiny pomyslně proměnily v osady a žáci v malé a velké indiány a indiánky. Hravou formou se pak celý týden snažili co nejvíce přiblížit životu indiánů. Seznamovali se s jejich historií, zvyky a rituály. Vyprávěli si a vyhledávali informace ze života indiánských kmenů. Ve svých odděleních (osadách) si pak vyráběli indiánské čelenky, totemy, indiánské náhrdelníky, které zdobily prostory schodiště. Všichni si také vyzkoušeli tajnou indiánskou abecedu, pomocí které luštili zašifrované zprávy. Celý týden pak vyvrcholil v pátek Indiánským dnem. Vytvořili jsme 8 kmenů a všechny kmeny nastoupily ke slavnostnímu totemu, kde už na malé i velké indiány čekaly úkoly v podobě indiánského diktátu, rozluštění zašifrované zprávy, vymyšlení názvu a symbolu svého kmene, výroba a zdobení indiánského tomahavku. Vyvrcholením indiánského zápolení bylo vyhlášení vítězů, předání odměn a zakopání válečné sekery. Týdenní hru na indiány jsme si všichni náramně užili. Na chvíli jsme mohli zapomenout na řád společenské konvence.

Děkujeme mamince Kubíka Bojnanského za odměny do ŠD.

ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE

I když nám začátkem dne počasí moc nepřálo, přes to se nám podařilo školní čarodějnici upálit. A upálením čarodějnice začalo naše čarodějnické sportovní odpoledne. Žáci měli před sebou čtyři čarodějnické disciplíny, které museli splnit. Ukázali, jak umí létat na koštěti, zametat uhlíky, skákat v pytli a přikládat do ohně. Všechno zvládli na jedničku. A protože jim sportovní úkoly a jejich velké nasazení vzaly síly, bylo zapotřebí se posilnit. A jak jinak, než opečenými špekáčky. Naši družinoví čarodějové, kteří si dali práci s přípravou kostýmů a rekvizit ještě za odměnu mohli losovat v naší čarodějnické spižírně a získat malou sladkou odměnu.

ŠKOLA HLEDÁ TALENT

Po Velikonocích nás v ŠD čekalo školní kolo hudební soutěže „Škola hledá talent.“ Žáci se prezentovali svými dovednostmi a schopnostmi ve zpěvu, tanci a hře na hudební nástroj. Velice mile nás překvapili svými nápady, talentem a neméně důležitou odvahou vystoupit před publikem a porotou. Vystoupení žáků byla pestrá, všechna byla oceněna velkým potleskem publika a bylo se vskutku na co dívat a poslouchat. Všichni žáci měli trochu trému, ale nakonec své vystoupení zvládli na výbornou. Ohodnotit nejlepší výkony bylo velmi těžké, a proto se porota usnesla, že odmění každého účastníka soutěže věcnou cenou a diplomem za účast v soutěži. Samozřejmě, že nechybělo ani vyhlášení nejúspěšnějších talentů z každého oddělení ŠD. Z I. oddělení se mohl pyšnit titulem Talent školy Jan Chytka (2. roč.) s disciplínou cvičení s využití tyče a v II. oddělení si právem zasloužila titul žačka Karolína Zifčáková (5. roč.) ve hře na piáno se skladbou Turecký pochod od W. A Mozarta.

VAJÍČKO PRO ZAJÍČKA

Protože nás brzy čekají Velikonoce, využili jsme krásného slunečního počasí a připravili jsme pro žáky školní družiny vzdělávací akci „Vajíčko pro zajíčka“. Žáci měli za úkol posbírat na školní zahradě malovaná vajíčka, která měnili za obálku s úkoly. Všechny úkoly byly spojeny s velikonoční tématikou. Za jejich snahu byli všichni odměněni sladkostí.

PRVNÍ JARNÍ DEN

I letos jsme si s žáky ŠD připomněli starý lidový zvyk vynášení Morany, který se ze starých slovanských časů dochoval až dodnes. A protože letos vycházel první jarní den na středu 20. 3. 2019, počasí nám přálo, sluníčko svítilo a krásně nás hřálo. Nálada všech přítomných byla veselá a plná očekávání a tak nic nebránilo naší plánované akci – rozloučení se zimou a přivítání jara. Při výrobě Morany se žáci seznámili s tradicí, pranostikami a básněmi. Žáci vyšších ročníků pomohli přinést Moranu vyrobenou v družině a pak už jsme se vydali v čele s Moranou k mostu přes náhon, abychom naši Moranu za společného odpočítávání vhodili do náhonu a tím se rozloučili s paní Zimou a přivítali jaro. Morana se ve vodě nezachytila a to značí, že letošní zima definitivně odplavala.

BESEDA O PŘÍRODĚ

15. března proběhla ve školní družině beseda o přírodě a myslivosti. Naše pozvání přijala paní Eva Vaculová. Žákům s velikým zájmem vyprávěla své poznatky a příběhy spjaté s přírodou. Přinesla si s sebou i ukázky polních květin, atlasy ptáků a zvířat. Žáci se dozvěděli mnoho nových i zajímavých informací. Blíže je seznámila s tím, co obnáší práce myslivce, jaká zvířata žijí v našem okolí a jak se mají chovat k přírodě. Děkujeme za poutavé a poučné vyprávění

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY

Začátkem března jsme navázali na Pohádkové knoflíky, a protože je měsíc březen považován za měsíc knihy, vydali jsme se do místní knihovny v Micmanicích. Žáci si mohli knihovnu nejen prohlédnout, ale také se seznámit s tím, jak se dají knihy vypůjčit, jak se mají ke knihám chovat, co jim knihovna může nabídnout, jak jsou knihy v regálech řazeny a orientovat se v nich. Aby si žáci získané informace ověřili, snažili se ve skupinkách určené knihy vyhledat. Za odměnu si mohli samostatně vybrat knihu a prolistovat si ji. Žáci byli určitými knihami tak zaujatí, že nejeden z nich si chtěl knihu odnést domů. Co si však mohl odnést každý, to byl zážitek, protože spousta z nich ještě v knihovně nebyla a možnost stát se čtenářem knihovny.

POHÁDKOVÉ KNOFLÍKY

Na závěr měsíce února jsme v družince cestovali z pohádky do pohádky. Žáci školní družiny tvořili a kreslili pohádkové knoflíky z papíru. Vybrali si svoji nejoblíbenější pohádku a navrhli její ilustraci. Ti mladší si dali práci s vystřihováním, vybarvováním a dokreslováním a ti starší vymýšleli a malovali originální obrázek dle své fantazie. Všichni pracovali velice pečlivě a jejich práce se opravdu vydařila. Následující den jsme vyhodnotili nejhezčí knoflíky a pokračovali pohádkovým kvízem, ve kterém žáci přiřazovali pohádkové dvojice, poznávali pohádkové písničky i úryvky z pohádek.

MASOPUSTNÍ VESELICE

Doba masopustního veselí vrcholí, a proto bylo na čase to v ŠD „pořádně rozjet“. Nálada byla opravdu veselá. Diskotéka s oblíbenými písničkami nesměla chybět, protože tanec a veselé skotačení k masopustu patří. Soutěžilo se o nejlepšího tanečníka, tanec s legračními předměty, tanec s míčky a nechyběl ani oblíbený židličkový tanec. Všichni si zasoutěžili, zatančili, pochutnali na sladkostech, potěšili s drobnými odměnami a hlavně jsme se pobavili a hodně nasmáli.

BÍLÁ ZIMA

Žáci ze školní družiny se konečně dočkali sněhu. První sníh v novém roce, přinesl dětem hromady přírodního materiálu. Sníh se stal díky tomu, že padal mokrý, ideálním stavebním materiálem, a když se nám pro ztuhlý materiál nedařili sněhuláci ze sněhu, tak jsme si je vyrobili z papíru. Všichni jsme měli radost ze sněhové nadílky a tak jsme si poslední lednový týden užívali zimních radovánek do sytosti. Fantazii se meze nekladly a všichni jsme si užili náramnou legraci. Jediné, co nám chybělo, bylo více času a suché rukavice. Doufáme, že to nebyl poslední sníh v letošním roce a my si tak znovu společně zadovádíme.

DOMINOVÝ KRÁL

23. ledna se uskutečnila v naší družině další soutěž. Tentokrát si mohli žáci vyzkoušet svoji logickou paměť i matematickou představivost ve skládání domina. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Do soutěže se zapojili všichni žáci z naší družiny, ve třídě vládla klidná atmosféra. Všichni zúčastnění se velice snažili, soustředili se plně na hru, ale jak už to v každé soutěži bývá, vždy jeden vítězí a jeden je poražený.

Mezi nejlepšími se umístili:

Starší žáci: 1. Luboš Bulín, 2. Eliška Kratochvílová, 3. Marek Němec,

Mladší žáci: 1. Ema Hrabinová, 2. Karolína Chytková, 3. Ivo Mandinec

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE

Před Vánoci proběhla ve školní družině tradiční vánoční besídka, na kterou se všichni velmi těšili. Žáci nejprve předvedli své připravené vystoupení a společně si zazpívali vánoční koledy. Nechyběly ani tradice. Například: pouštěli jsme lodičky, rozkrajovali jablíčka, házeli jsme papučí……. A třídu jsme měli provoněnou svíčkami z adventního věnce. Jako každoročně jsme si uvařili čaj a ochutnali cukroví, které napekly maminky našich žáků. Nejvíce se ale těšili na dárečky, které tu pro ně nechal Ježíšek. Celé odpoledne si žáci hráli s novými hrami a vůbec se jim nechtělo domů. Oči jim zářily spokojeností. Děkujeme, Ježíšku.

SVÁTEČNÍ ROLNIČKA

V předvánočním čase proběhlo ve školní družině již 5. kolo soutěže “ Sváteční rolnička.“ Zúčastnili se jí téměř všichni žáci. Jde o soutěž, kterou jsme v letošním roce rozšířili o volné disciplíny. Žáci si mohli připravit vystoupení, ve kterém chtěli svým kamarádům a spolužákům předvést své přednosti, ukázat to, v čem vynikají, co je baví a naplňuje. Program byl velice pestrý. Nechyběl zpěv, recitace, tanec, hra na hudební nástroje, kouzlení s kartami ani sportovní sestavy. Všichni zúčastnění se velice snažili, jejich vystoupení byla plná nápadů, a proto jsme se rozhodli, že odměníme každého účastníka letošní soutěže.

MY SE ČERTŮ NEBOJÍME

Začal prosinec, čas adventu, a s ním dlouho očekávaný den, veselý, radostný, trochu tajemný, plný bujarého skotačení i bázlivého. A pro všechny k zamyšlení, co dobrého, ale i špatného jsme letos vykonali. V očekávaný den se i žáci naší družinky dočkali čertovské nadílky. Od rána netrpělivě očekávali příchod pekelníků a pilně trénovali básničky i písničky, kterými se chtěli vykoupit z Knihy hříchů. Čerti se činili, zlobivé jedince pokárali, a i když to zprvu vypadalo, že si pár hříšníků odvedou s sebou do pekla, dobře to dopadlo. Všechny nakonec obdarovali sladkostmi a do pekla se vrátili s prázdnou. Tímto si všichni připomněli tuto krásnou tradici a odnesli si nezapomenutelný zážitek.

VÁNOČNÍ POHLEDNICE

V posledním listopadovém týdnu se konala ve školní družině výtvarná soutěž jednotlivců na téma „Vánoční pohlednice“. Žáci měli navrhnout svoji vlastní pohlednici. Nejprve jsme si povídali o tom, co by vše na pohlednici mělo být a komu by ji žáci chtěli poslat. Potom se už všichni pustili do díla. Soutěže se zúčastnili všichni žáci školní družiny, malovali s nadšením a jejich díla byla opravdu vydařená, výtvarná technika byla libovolná. Porotou si byli sami žáci, soutěžili ve čtyřech kategoriích, jednotlivá oddělení se hodnotila navzájem. Všem soutěžícím se jejich pohlednice opravdu povedly, bylo velmi těžké vyhodnotit ty nejhezčí obrázky. Všichni zúčastnění si zasloužili sladkou odměnu.

JAK CHUTNÁ A VONÍ PODZIM

Cílem tohoto podzimního tématu bylo rozpoznat a správně umět pojmenovat plody rostoucí u nás, ale také exotické ovoce. Uvědomit si, že ovoce a zelenina jsou nedílnou součástí zdravého jídelníčku a také zdrojem vitamínů. Jak nám tedy chutnal a voněl podzim? To jsme si vyzkoušeli všemi smysly. Z přinesených plodů jsme uspořádali výstavku podzimních plodů, zasoutěžili si ve smyslové hře a pohráli si s našimi smysly. Nechyběly pro nás ani doposud neznámé a neochutnané plody, jako jsou mišpule, mochyně, kdoule, granátové jablko a datle. Odměnou nám byla samotná ochutnávka plodů. Rodičům děkujeme za spolupráci.

SVATÝ MARTIN

11. listopadu má v našem kalendáři svátek Martin. S tímto jménem se v tradičních zvycích pojí legenda o svatém Martinovi, která se stala námětem pro projektový týden v naší školní družině. Blíže jsme se seznámili s touto legendou, malovali jsme i vyráběli koně, zatančili si taneček, zazpívali jsme písničku a nechybělo ani soutěžení. Zahráli jsme si na sv. Martina a v tělocvičně pro celou družinu připravili starší žáci překážkovou dráhu. Šlo o koňskou dráhu, kterou žáci jako sv. Martinové museli projet v časovém intervalu a právě čas rozhodl o nejrychlejších závodnicích, jak už to při každém koňském závodění bývá. Nejlepší závodníci byli odměněni drobnou sladkostí. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Haně Chalupové, která nás už od začátku školního roku sponzoruje sladkostmi a různými druhy ovoce.

STRAŠÁCI A STRAŠIDLA ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA

Ani jsme se nenadáli a máme tu konec října. S tímto měsícem je spojen svátek Halloween, který je velmi oblíbený především u dětí. V uplynulých dnech se v naší školní družině vytvářeli Strašáci a strašidla ze všech koutů světa. Podzim sám o sobě nabízí řadu zajímavých témat, ale i přírodního materiálu. Poté už stačí jen popustit uzdu dětské fantazii, a když se k tomu přidá vskutku nevídaná nápaditost některých dětí naší školy, vzniknou opravdu nádherné výtvory, kterými jsme si vyzdobili chodbu a zahradu naší školy. Odměnili jsme se vlastnoručně upečenými Prsty zlé čarodějnice a i přesto, že vypadaly nevábně, nenašel se nikdo, kdo by neochutnal. Děkujeme paní Jindřišce Hrbáčkové za květiny do podzimního aranžmá.

DRAČÍ PŘELETY

V týdnu od 8. - 12. 10. byly tématem ve školní družině dračí přelety. Hned od pondělí jsme začali se skládáním papírových vlaštovek. Soutěžili jsme o nejhezčí vyrobenou vlaštovku a nejdelší dolet. Žáci si připravili i výstavku různých létacích hraček, které představili svým kamarádům. Ve čtvrtek proběhla drakiáda. Za příznivého větrného počasí se žáci snažili, aby právě ten jejich drak vzlétl, co nejvýše. Děkujeme rodičům Valentovým za pomoc při organizaci drakiády. A jak to vše dopadlo? Na to se můžete podívat na přiložených fotografií.

CHYTRÁ SOVA

Na rozdíl od předešlé celodružinové akce, která se nesla v duchu sportovním, si žáci měli příležitost ověřit, porovnat a obohatit své vědomosti o nové poznatky ve vědomostní soutěži „Chytrá sova“. Vzhledem k věkovým rozdílům, a tím pádem i vědomostem, tentokrát žáci pracovali ve svých kmenových odděleních. Po rozdělení žáků do několika družstev společně plnili nejrůznější vědomostní úkoly. Pro některé byly úkoly lehké, pro některé těžké, ale společnými silami je na konec všichni hravě zvládli. Po zkontrolování a vyhodnocení všech úkolů byli všichni zúčastnění žáci odměněni sladkostí a mohli se pyšnit přívěskem „Chytrá sova“.

TAJEMSTVÍ CESTOVNÍHO KUFRU

V polovině měsíce září, kdy už si prvňáčci zvykli na nové prostředí, jsme se rozhodli naplánovat první společnou akci našich dvou oddělení školní družiny. Strávené odpoledne se neslo v duchu vzpomínek na prázdniny a hravou formou si žáci osvojili pravidla, která si v družince stanovila. Žáci při plnění sportovních úkolů lépe poznali své nové kamarády, kteří jim budou v příštím školním roce pomáhat. Při plnění několika soutěží si vyzkoušeli, jak se jim bude spolupracovat. Společně strávená hodinka se nesla ve velmi příjemné atmosféře a utekla jako voda. Věříme, že už se všichni zúčastnění těší na další společnou akci.