Z činnosti ŠD ve školním roce 2019/2020

PASOVÁNÍ DRUŽINÁČKŮ

Ve školní družině proběhlo pasování prvňáčků na družináčky. Před pohádkovými bytostmi museli žáci slíbit, že budou dodržovat pravidla, budou všem pomáhat a chovat se slušně ke svým kamarádům. Potom už přišla řada na rytíře, který svým mečem stvrdil jejich pasování do řádu družiny. Žáci dostali medaile a šerpu a bublinková párty odstartovala první družinovou diskotéku. Mezi tancem plnili žáci úkoly, které losovali z našeho maxi klobouku. Všichni se moc snažili a všechny úkoly splnili na jedničku s hvězdičkou.

Děkujeme všem starším spolužákům za přípravu krásných kostýmů a rekvizit a všem družináčkům za krásné odpoledne.

AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY

Prázdniny jsou za námi a my jsme se s nimi ve školní družině, jak se patří, rozloučili a to pěkně v námořnickém stylu. Skládali jsme námořnickou přísahu a vytvořili tak pravidla vlastní ŠD. Zahráli jsme si námořnickou bitvu, fotografovali jsme se v námořnickém stejnokroji a z fotografií jsme vytvořili družinová tabla pod názvem Vyplouváme, která nám zdobí prostory schodiště. Z papíru a přírodního materiálu jsme vyráběli lodičky a vlajky, na které jsme malovali nejlepší zážitky z prázdnin. Nechyběly ani vzkazy v láhvi, které jsme se jedno krásné čtvrteční odpoledne, společně s vyrobenými lodičkami vydali pustit po náhoně. S přáním příznivého větru do plachet jsme se s prázdninami a lodičkami rozloučili. Z břehů bylo vskutku na co koukat. Elegance plavidel vynikala v jeho nárazech při místy krkolomných manévrech. Největším pokladem pro malé námořníky byla sladká odměna za dobře odvedenou práci.

ZÁJMOVÉ ÚTVARY V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE

V rámci 2. oddělení (žáci 3. roč. – 5. roč.)ŠD pracoval jedenkrát týdně dramatický kroužek a jedenkrát týdně Aktivity rozvíjející ICT v ŠD (počítače). V dramatickém kroužku malí herci nacvičili divadelní vystoupení podle filmové pohádky Tajemství staré bambitky, kterou měli diváci možnost zhlédnout na školní akademii. Tím, že se ŠD zapojila do projektu Aktivit rozvíjející ICT v ŠD získala dotaci na zakoupení deseti nových mobilních zařízení - notebooků. Cílem Aktivit rozvíjející ICT v ŠD bylo dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, tj. získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. V hodinách se žáci postupně seznamují se zásadami při práci s notebooky: bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví. Velký důraz klademe na bezpečnost na internetu. Žáci se seznamují nejen s Desaterem bezpečného internetu, ale také s tím, kde vyhledat pomoc, kdyby se na Internetu setkali s nevhodným chováním. Uvědomujeme si důležitost hesla. Dále poznávají části počítače a jeho využití. Trénují ovládání touchpadu notebooku dotekovými gesty a práci s dotykovým displejem. Učí se třídit soubory do složek a ukládat svou práci, učí se používat nástroje v grafickém editoru Malování, zdokonalují se v psaní a úpravě textů v textovém editoru, vyhledávají informace na Internetu a umí je použít ve vlastní tvorbě, orientují se v prostředí webu, komunikují pomocí počítače, pracují s tabulkami a grafy, vytvoří jednoduchou prezentaci, své vědomosti si ověří ve výukových programech a za odměnu si zahrají didaktické hry.