Škola pro život

To je hlavní motto pro náš školní vzdělávací program, který přináší vysoce individuální práci s každým naším žákem.

Aktuální informace

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – každé pondělí proběhne testování žáků na onemocnění covid-19. Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen). Nebude docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí  následující:
• žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici, nemusí nosit ochranný prostředek.
• ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek (rouška). Výjimku z povinnosti nosit respirátor či roušku je nutno doložit lékařským potvrzením.

Je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání pro neočkované pedagogické pracovníky (na naší škole jsou všichni pedagogičtí pracovníci očkovaní).

Doporučení ze strany školy:

 1. Nosit ochranný prostředek (nejlépe respirátor) i ve vyučování a ŠD.
 2. Zvážit návštěvu školní družiny (nelze dodržet homogenní skupiny).
 3. Pokud se v rodině u někoho vyskytnou příznaky Covid 19 (přestože nejsou ještě potvrzené PCR testem), neposílat dítě do školy.
 4. Žádáme rodiče, aby se chovali zodpovědně a dodržovali všechna opatření.

https://www.zsstrachotice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Covid-19-Prevention-Flyer10241024_1.png

Vzhledem k epidemiologické situaci vyhlašuji v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na 20. 12.  –  22. 12. 2021 tři dny ředitelského volna pro žáky ZŠ.

Provoz školní družiny bude upřesněn dle zájmu.

Mgr. Karla Marešová
ředitelka školy

Pátek 3. 12. – možná příjde Mikuláš

Pondělí 6. + 13. 12. testování žáků

Pátek 10. 12. focení

Ředitelské volno 20. až 22. 12. 2021

Vánoční prázdniny 23. až 31. 12. 2021

Na základě ustanovení §24, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji ředitelské volno na 27. září 2021. Provoz školní družiny přerušen.

Mgr. Karla Marešová – ředitel školy

Pátek 03. září – filmové představení “Tlapková patrola”. Cena 80,- Kč. Autobus hradí Obec Strachotice a Slup. Moc děkujeme!

Pondělí 06. září – dopravní výchova V. třída (první 2 hodiny).

Pondělí 13. září – projektový den (polytechnická výchova) IV. + V. třída.

Pondělí 13. září v 16:00 – 1. rodičovská schůzka (pouze I. třída)

Středa 15. září – dopravní výchova IV. třída (první 2 hodiny).

Pátek 24. září – cyklozájezd rodiče + děti (dle zájmu). Trasa Mikulov – Lednice (přibližně 20 km).

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování žáků.

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách. Před vstupem do budovy školy si žák nasazuje ochranu nosu a úst (ochranná rouška nebo respirátor splňující normy Ministerstva zdravotnictví) a nosí ji ve společných prostorech školy (chodby, toalety).

V případě, kdy žák odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání.

Zahájení školního roku proběhne

ve středu 1. 9. 2021 v 8:15 hodin – prvňáčci v přírodní učebně, ostatní žáci ve třídách. Ukončení kolem 9:00 hod.

Vzhledem k hygienickým opatřením nebudou do budovy školy a prostor školní zahrady vpuštěni zákonní zástupci žáků (mimo zákonných zástupců prvňáčků). Informace o testování žáků na webu školy.

Přehled vyučovacích hodin

1. hodina 07:45 – 08:30

2. hodina 08:40 – 09:25

3. hodina 09:45 – 10:30

4. hodina 10:40 – 11:25

5. hodina 11:35 – 12:20

Vstup do budovy školy od 7:25 hod.

 1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici ve Znojmě.
 3. Vzhledem k probíhajícím opravám bude vstup žáků přes školní zahradu a využívat se bude zadní vchod. Vstup do budovy školy a školní zahrady je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 4. Shromažďování žáků dle rozpisu (I. třída – altán, II. třída – zahrada mraveniště, III. třída – hřiště běhací dráha, IV. třída – levá část hřiště, V. třída – pravá část hřiště). Žáci dodržují určené rozestupy 1,5 metry a zakrytí úst a nosu rouškou.
 5. Před vstupem do školy si žáci vydesinfikují ruce. Používají jednorázové utěrky, které odhodí do speciálního koše. Ručníky dětem nedávejte.
 6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze ŠD.
 7. V průběhu pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně musí žáci nosit roušku (ochranné štíty nejsou povoleny, jen učitel angličtiny a logopedie). Žáci budou mít k dispozici 2 – 3 roušky a pytlík na uložení roušky.
 8. Návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi třídami, tak jednotlivci.
 9. Časté větrání ve třídách a pobyt venku vyžaduje vhodné oblečení.
 10. Možnost stravování ve školní jídelně bude pro přihlášené strávníky obnovena při dodržení hygienických předpisů.

Dne 21. 1. proběhnou třídní schůzky. Podrobné pokyny rodičům, jak budou třídní schůzky probíhat, budou zaslány na školní e-maily.

28.12.2020

Vážení rodiče,

s přechodem na distanční výuku od 4. 1. 2021 má naše škola opět k zapůjčení tablety.

Po předchozích zkušenostech bychom chtěli upozornit na fakt, že hned několik tabletů se vrátilo velmi znečištěných (jídlo, prach, mastnota, chlupy zvířecích mazlíčků) nebo s prasklým displejem a velmi bohatou historii používání i v nočních hodinách. Vyčištění takových nečistot je vcelku nákladné (od 200,- Kč do 500,- Kč za kus) a oprava displeje 3.000,- Kč. Tablety dostáváte k zapůjčení čisté a v pořádku. Pořídili jsme také nové obaly. Prosíme, dbejte na čistotu, aby se nám tablety vrátily v takovém stavu, v jakém je půjčujeme. V opačném případě jsme nuceni zaslat poničené nebo znečištěné přístroje technikovi, který je na Vaše náklady dá opět do pořádku.

Pro zapůjčení využijte prosím následující termíny:

Středa 30. 12. 2020 v čase 10:00 – 12:00 hodin a 15:00 – 17:00 hodin v budově školy. Tablety bude zapůjčovat p. uč. Hrbáčková. Při vypůjčování dodržujte hygienická pravidla (zakrytý nos a ústa + dezinfekce rukou).

17.12.2020

23. prosince 2020 až 3. ledna 2021 – vánoční prázdniny.

Vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021!

Žáci 1. a 2. ročníku budou chodit do školy prezenčně.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Bude fungovat i ranní družina.

Ostatní ročníky 3. – 5. budou mít povinnou distanční výuku.

Podrobné informace o prezenční i distanční výuce Vám sdělí třídní učitelky.

10.11.2020
 
 1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici ve Znojmě.
 3. Vzhledem k probíhajícím opravám bude vstup žáků přes školní zahradu a využívat se bude zadní vchod. Vstup do budovy školy a školní zahrady je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 4. Shromažďování žáků dle rozpisu (I. třída – altán, II. třída – zahrada mraveniště, III. třída – hřiště běhací dráha, IV. třída – levá část hřiště, V. třída – pravá část hřiště). Žáci dodržují určené rozestupy 1,5 metry a zakrytí úst a nosu rouškou.
 5. Před vstupem do školy si žáci vydesinfikují ruce. Používají jednorázové utěrky, které odhodí do speciálního koše. Ručníky dětem nedávejte.
 6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze ŠD.
 7. V průběhu pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně musí žáci nosit roušku (ochranné štíty nejsou povoleny, jen učitel angličtiny a logopedie). Žáci budou mít k dispozici 2 – 3 roušky a pytlík na uložení roušky.
 8. Návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi třídami, tak jednotlivci.
 9. Časté větrání ve třídách a pobyt venku vyžaduje vhodné oblečení.
 10. Možnost stravování ve školní jídelně bude pro přihlášené strávníky obnovena při dodržení hygienických předpisů.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Všechny ročníky se i nadále vyučují distanční formou.

Vážení rodiče a milé děti 
Vzhledem k epidemiologické situaci, která neustále přetrvává, Vám nabízíme možnost on-line grafomotorických kurzů. Alespoň tak bychom se spolu s dětmi a Vámi rodiči mohli virtuálně vidět. Schůzky budou probíhat přes google classroom.

Termíny setkání – vždy v 18:00 hod.:

Úterý – 06. 04. 2021 (zkouška spojení)   

Čtvrtek – 08. 04. 2021 (pí. Nováková)

Čtvrtek – 15. 04. 2021 (pí. Kyliánová)

Čtvrtek – 22. 04. 2021 (pí. Nováková)

Každému z Vás byl vytvořen e-mailový účet pro Vaše dítě. Na nově vytvořený e-mail dostanete pozvánku do učebny “předškoláci”, který musíte přijmout. Ráda Vám poradí pí. učitelka Kristýna Hrbáčková (mob.: +420724766596).

Bližší informace jste obdrželi každý do svých osobnich e-mailů. 

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k tomu, že žáci v naší třídě byli v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, se od pondělí 3. 5. do 10. 5. 2021 (včetně) uzavírá V. třída. Žáci nastoupí v úterý 11. 5. 2021.

Vážení rodiče,

na základě informací ministra školství oznamujeme, že od pondělí 12. 04. dojde k obnovení prezenční výuky všech žáků školy. Rotační výuka se na naši školu nevztahuje. To znamená, že žáci chodí každý týden.

Změna vyučovacích hodin. Rozvrhy poskytnou třídní učitelé.

1. hodina 08:10 – 08:55

2. hodina 09:00 – 09:45

3. hodina 10:00 – 10:45

4. hodina 10:50 – 11:35

5. hodina 11:40 – 12:25

Školní družina

Pro žáky 1. – 2. ročníku, jen v nejnutnějších případech. Třída = samostatné oddělení ŠD. Žákům, kteří mají jednoho z rodičů doma, nebude družina umožněna. Ranní družina je poskytována žákům 1. až 3. ročníku jen v nejnutnějších případech, a to po domluvě s vychovatelkou školy.

Obědy si můžete ve školní jídelně nahlásit ve čtvrtek a v pátek do 12:00 hod.

Platí přísný zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy.

Veškeré informace k antigennímu testování žáků, které bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek, naleznete zde: pro rodiče | testování.edu.cz

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Instruktáž pro školy – YouTube

Zapůjčené tablety přineste v úterý 13. 4. od 8:00 do 10:00 hod. pí. uč. Hrbáčkové. Proběhne jejich důkladná kontrola.

Pravidla pro žáky:

 1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 nebo bude mít pozitivní test, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje ško
 3. Shromažďování žáků dle rozpisu – vchod zahradou (I. třída – altán, II. třída – zahrada mraveniště, IV. třída – odpočinková část stoly + lavičky, V. třída – pravá část hřiště). Hlavní vchod – III. třída lavičky před vchodem. Žáci dodržují určené rozestupy 1,5 metry.
 4. Vstup žáků do budovy školy bude probíhat dle stanovených pravidel (informace podají třídní učitelé).
 5. Před vstupem do školy si žáci vydesinfikují ruce. Během dne používají jednorázové utěrky, které odhodí do speciálního koše. Ručníky dětem nedávejte.
 6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze ŠD.
 7. V průběhu pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně musí žáci nosit hygienickou roušku nebo respirátor. Žáci budou mít k dispozici 2 roušky a pytlík na uložení roušky.
 8. Návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi třídami, tak jednotlivci.
 9. Časté větrání ve třídách a pobyt venku vyžaduje vhodné oblečení.
 10. Možnost stravování ve školní jídelně bude pro přihlášené strávníky obnovena při dodržení hygienických předpisů.

ákladní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace hledá speciálního pedagoga pro zajištění předmětu speciálně pedagogické péče.

Kvalifikace – musí splňovat standardy, které jsou specifikovány zákonem 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Podle § 18 tohoto zákona získává speciální pedagog kvalifikaci vysokoškolským vzděláním dosaženým studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřených na speciální pedagogiku.

Nástup od 1. 9. 2021 na zkrácený úvazek čtyři hodiny týdně.

Plat dle platných tabulkových předpisů.

Kontakt:

Mgr. Karla Marešová – ředitel školy

tel: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že žáci ve 4. a 5. ročníku byli v kontaktu s osobou, která je COVID pozitivní, se od pondělí 3. 5. do 10. 5. 2021 (včetně) uzavírá IV. a V. třída. Žáci nastoupí v úterý 11. 5. 2021. Informace byly všem zaslány do učebny.

Ošetřovné škola nepotvrzuje:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Pro IV. ročník rozhodnutí Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Č.j: KHSJM 24977/2021/ZN/HDM

Pro V. ročník rozhodnutí Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Č.j: KHSJM 24968/2021/ZN/HDM

Ostatní ročníky 1. – 3. mají normální prezenční výuku.

Výuka od pondělí 10. 05.

 1. Ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu – povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol) se nemění.
 2. Testování 1x týdně – pondělí 10. 05. I. – III. třída, úterý 11. 05. IV. a V. třída.
 3. Sportovní činnosti v rámci provozu škol se mohou konat ve vnějších prostorech (venku). Žáci si přinesou v pondělí sportovní oblečení a obuv na cvičení venku.
 4. Provoz školní družiny se nemění. Od května se opět platí školné pro 1. a 2. ročník. Přeplatek bude odečten – bližší informace podají pí. vychovatelky.
 5. Mimoškolní aktivity, které nadále budou probíhat – čtenářský klub, klub německého jazyka, doučování a hra na klávesy.
 6. Ostatní mimoškolní aktivity nebudou probíhat. Školné od SVČ Znojmo bude na Vaši žádost vráceno.

Jarní sběrová soutěž

Nejlepší sběrači školy:

1. místo – Jan Pištěk, III. třída

2. místo – Adam Piringer, III. třída

3. místo – Jakub Bojnanský, III. třída

Pořadí tříd:

1. místo – III. třída

2. místo – I. třída

3. místo – II. místo

Celkem škola odevzdala 1 363, 5 kg papíru.

Sběrové soutěže se zúčastnilo 30 žáků.

Všem děkujeme.

Po dohodě se zřizovatelem přerušuji provoz školní družiny na období podzimních  prázdnin (27. 10. a 29. 10. 2021).

Mgr. Karla Marešová – ředitel školy