Vlastivěda - 5. Třída

Novověk
 1. Habsburkové – Šára
 2. Video – Nástup Habsburků – DUČN
 3. Video – Podnikavá šlechta – DUČN
 4. Video – Habsburkové 1 Zrod dynastie (26 min)
Bitva na Bílé hoře, doba pobělohorská, třicetiletá válka
 1. Povstání proti Habsburkům – prezentace
 2. České země za vlády Habsburků – test
 3. Video – Habsburkové 3 – Válka, která změnila svět (26 min)
 4. Video – Bitva na Bílé hoře – DUČN
 5. Video – Poprava 27 českých pánů – DUČN
 6. Video – Třicetiletá válka – DUČN
 7. Video – Albrecht z Valdštejna – DUČN
 8. Něco o JAK – Pančelčino
 9. Něco o JAK – Lusa
 10. Video – Jan Ámos Komenský – DUČN
 11. Video – Jan Ámos Komenský (8:17) – Staleté kořeny
 12. Život poddaných – prezentace – Ryšavá
 13. Video – Co dál po 30ti leté válce – DUČN
 14. Píseň – Psohlavci (Mládek Ivan)
 15. Video – Baroko – DUČN
 16. Něco o baroku – Pančelčino
České země součástí Rakouska, doba osvícenství
 1. Marie Terezie – Pančelčino
 2. Video – Marie Terezie 1 – DUČN
 3. Video – Marie Terezie 2 – DUČN
 4. Video – Marie Terezie 3 – DUČN
 5. Video – Osvícenství – DUČN
 6. Video – Josef II. – DUČN
 7. Video – Marie Terezie a Josef II. (zemědělství) – DUČN
 8. Video – Marie Terezie a Josef II. (manufaktury) – DUČN
První stroje
 1. Revoluční vynálezy – Pančelčino
 2. Video – Věk páry – DUČN
 3. Lodní šroub – Šára
Národní obrození
 1. Národní obrození – Pančelčino
 2. Národní obrození – Šára
 3. Video – Národní obrození – DUČN
 4. Video – Literatura, divadlo – DUČN
 5. Audio – Setkání Babičky Boženy Němcové s císařem Josefem II. – od 16:20
 6. Kde domov můj ze hry Fidlovačka
 7. Prezentace – Němcová, Erben
 8. Prezentace – Dobrovský
 9. Prezentace – osobnosti Národního obrození
 10. Video – Rukopisy – DUČN
 11. Prezentace – Národní obrození – Brumlík
Revoluční rok 1848
 1. Politické probuzení – Šára
 2. Video – Revoluce 1848 – DUČN
 3. Video – Bachův absolutismus – DUČN
 4. Píseň o té revoluci 1848 – J. Nohavica
 5. Video – Revoluční rok 1948 (7:09)
 6. Video (prezentace) – Císařovna Sisi (11:51)
 7. Prezentace – Rok 1848 – Brumík
Rakousko – Uhersko
 1. Vznik Rakousko Uherska – DUČN
 2. Video – Národní divadlo – DUČN
 3. Něco o Národním divadle a rozvoji kultury – Pančelčino
 4. Video – Staročeši, Mladočeši – DUČN
 5. Video – Bouřlivý rozvoj vědy a techniky – DUČN
 6. Prezentace – Stroje ovládly život – Brumlík
 7. Video – František Křižík (1:16)
 8. Video – Spolkový život v 19. stol. – DUČN
 9. Test – České země – součást Rakouska – Šára
 10. Test – Století páry a elektřiny – Šára
 11. Test – Brumík
První světová válka
 1. Video – První světová válka – DUČN
 2. Prezentace – První světová válka – Brumlík
 3. Video – První odboj legie -DUČN
 4. Video – První světová válka – Šokující fakta (3:56)
 5. Test – První světová válka – Šára
 6. Test – 1914 až 1938 – Brumlík
 7. Test – Rakousko – Uhersko – Ryšavá
Vznik Československa
 1. Něco o vzniku Československa – Pančelčino
 2. Video – Vznik Československa – DUČN
 3. Video – Brána do historie (7:43)
 4. Video – Kde se vzalo Československo (3:39)
 5. Video – Rozvoj průmyslu mezi válkami – DUČN
 6. Video – Kultura v meziválečném Československu – DUČN
 7. Video – Velka hospodářská krize – DUČN
 8. Video – TGM (36:17)
 9. Video – TGM a vznik ČSR (18:55)
 10. Video – Mnichov – DUČN
Druhá světová válka
 1. Něco o 2. světové válce + prezentace – Pančelčino
 2. Něco o Lidicích a Ležákách – Pančelčino
 3. Video – Dny zrady (6:03)
 4. Video – Druhá světová válka – DUČN
 5. Video – Protektorát Čechy a Morava – DUČN
 6. Video – Druhá světová válka – animace (1:59)
 7. Video – 17. listopad 1939 (3:59)
 8. Video – Osvobození – DUČN
 9. Video – TOP 10 – Druhá světová válka (2:59)
 10. Video – TOP 5 – nejpodivnější zbraně 2. světové války (6:11)
 11. Video – Nicholas G. Winton (Všichni moji blízcí) 7:58
 12. Píseň – Betonové hranice – Taxmeni
 13. Píseň – Bismarck – Taxmeni
Poválečný vývoj, komunismus, socialismus
 1. Něco o komunismu a socialismu – Pancelcino
 2. Obnovené Československo – Šára
 3. Video – Padesátá léta I. – DUČN
 4. Video – Padesátá léta II. – DUČN
 5. Video – Ostrůvky normálnosti v padesátých letech – DUČN
 6. Video – Šedesátá léta – DUČN
 7. Video – Pražské jaro – DUČN
 8. Video – Normalizace – DUČN
 9. Video – Disident, Charta, 80. léta – DUČN
 10. Test – Obnovené Československo –  Šára
Sametová revoluce
 1. Něco o Sametové revoluci – Pancelcino
 2. Video – Sametová revoluce – DUČN
Demokracie
 1. Video: Demokracie
Finanční gramotnost
 1. Zlatka
Praha
 1. Něco o Praze – lusa
 2. Doplň věty – lusa
 3. Test o Praze – lusa
 4. Přiřaď obrázek – lusa
 5. Video: Dokument o historii a původu Prahy
 6. Video: CLIL Prague
Zeměkoule
 1. Světadíly (píseň ANJ) – Pančelčino
 2. Oceány + videa (Anj) – Pančelčino
 3. Video: Kontinenty a oceány
Globální problémy světa
 1. Prezentace
 2. Video: Voda – Znepokojující zajímavosti (2:56)
 3. Video: Změny klimatu (10:26)
Evropa
 1. Evropská unie – video (Evropské pexeso)
 2. Od Praotce Čech k Unii – video
 3. Evropská unie – video
 4. Evropské poloostrovy – Pančelčino
Vodstvo
 1. Evropské řeky – křížovka – lusa
 2. Evropská moře – křížovka – lusa
Podnebí
 1. Video: Podnebné pásy
 2. Video: Polární pás
 3. Video: Mírný pás
 4. Video: Subtropický pás
 5. Video: Tropický pás
Rostliny a živočichové
Obyvatelstvo
 1. Prezentace
Sousední státy
 1. Video: Slovensko (Evropské pexeso)
 2. Video: Krásy Slovenska
 3. Video: Německo (Evropské pexeso)
 4. Polsko – video (Evropské pexeso)
 5. Video: Rakousko (Evropské pexeso)
 6. Video: Top 7 must see in Austria
Západní Evropa
 1. Západní Evropa – Pancelcino
 2. Video: Nizozemí (Evropské pexeso)
 3. Video: Belgie (Evropské pexeso)
 4. Video: Lucembursko (Evropské pexeso)
 5. Video: Francie (Evropské pexeso)
 6. Video: Spojené království (Evropské pexeso)
 7. Video: Irsko (Evropské pexeso)
Východní Evropa
 1. Východní Evropa – Pančelčino
Jihovýchodní Evropa
 1. Video – Maďarsko (Evropské pexeso)
 2. Video: Bulharsko (Evropské pexeso)
 3. Video: Slovinsko (Evropské pexeso)
 4. Video: Rumunsko (Evropské pexeso)
Jižní Evropa
 1. Jižní Evropa – Pančelčino
 2. Video: Řecko (Evropské pexeso)
 3. Video: Itálie (Evropské pexeso)
 4. Video: Španělsko (Evropské pexeso)
 5. Video: Portugalsko (Evropské pexeso)
 6. Video: Kypr (Evropské pexeso)
 7. Video: Malta (Evropské pexeso)
Severní Evropa
 1. Severní Evropa – Pančelčino
 2. Video: Švédsko (Evropské pexeso)
 3. Video: Finsko (Evropské pexeso)
 4. Video: Dánsko (Evropské pexeso)
 5. Video: Estonsko (Evropské pexeso)
 6. Video: Lotyšsko (Evropské pexeso)
 7. Video: Litva (Evropské pexeso)