Kontakty na pracovníky školy

Ředitel školy:

Mgr. Karla Marešová

Třídní učitelé:

Mgr. Iva Hřibová

Mgr. Iva Hřibová

Mgr. Eva Nováková

Mgr. Bohumila Bajglová

Mgr. Karla Marešová

Mgr. Věra Kyliánová

Učitelé:

Mgr. Kristýna Hrbáčková

Vychovatelé:

Věra Zifčáková

Věra Zifčáková

Školník:

Markéta Macháčková

Uklízečka:

Lucie Rožnovská

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

IBEQ s.r.o.
Jana Antošová
Adresa pro doručování: Leska Horní 19, 669 02, Znojmo
e-mail: ibeqsro@gmail.com
tel.: 605 407 031