Český jazyk

Kořen – slova příbuzná

 1. Online cvičení – kořen slova

Vyjmenovaná slova po Z

 1. Procvičování – Školákov
 2. Trenažér – Školákov
 3. Šibenice – Školákov
 4. Doplňování do vět – Čeština hrou
 5. Spojovačka 1
 6. Spojovačka 2
 7. Význam slov – projdi si všechna cvičení
 8. Doplňovačka – Umíme česky

Vyjmenovaná slova po B

 1. Různé – Školákov
 2. Doplňovačka 1
 3. Trenažér – Školákov
 4. Doplňovačka – Umíme česky
 5. Doplňování do vět – Čeština hrou
 6. Procvičování – Školákov
 7. Chytáky – Školákov
 8. Procvičování chytáků – Školákov
 9. Doplňování problematických slov do vět
 10. Vyber slovo příbuzné
 11. Pexeso – vyber příbuzné slovo
 12. Vysvětlení na Moje čeština

Vyjmenovaná slova po L

 1. Slova příbuzná – Školákov
 2. Problematické dvojice slov – doplňování do vět
 3. Vyber slovo příbuzné
 4. Doplňovačka
 5. Procvičování – Školákov
 6. Trenažér – Školákov
 7. Doplňovačka – Umíme česky
 8. Doplňování do vět – Čeština hrou

Vyjmenovaná slova po M

 1. Doplňovačka – Umíme česky
 2. Procvičování – Školákov
 3. Trenažér – Školákov
 4. My – mi

Vyjmenovaná slova po P

 1. Pexeso – Školička
 2. Hledání chyb – Školička
 3. Bludiště – Školička
 4. Diktáty
 5. Chytáky – Školákov
 6. Procvičování – Školákov
 7. Doplňovačka – Umíme česky
 8. Věty – Čeština hrou
 9. Hádanky

Vyjmenovaná slova po S

 1. Doplňovačka – Umíme česky
 2. Pexeso – Slova a obrázky
 3. Význam slov 1
 4. Význam slov 2
 5. Význam slov 3
 6. Chytáky – Školákov
 7. Trenažér – Školákov

Vyjmenovaná slova po V

 1. Pracovní list
 2. Předpony 1 – Školákov
 3. Předpony 2 – Školákov
 4. Předpony 3 – Online cvičení
 5. Předpony 4
 6. Procvičování
 7. Procvičování 1 – Školákov
 8. Trenažér – Školákov
 9. Doplňovačka – Umíme česky

Vyjmenovaná slova – souhrn

 1. Diktáty
 2. Doplň i, y
 3. Doplň i, y – 2
 4. Roboti
 5. Střílečka

Slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména a slovesa)

 1. Najdi podstatné jméno v textu
 2. Najdi sloveso
 3. Třídění slovních druhů – Školákov

Podstatná jména

 1. Podstatná jména v příslovích
 2. Pády
 3. Pády – přiřazování
 4. Pádové otázky
 5. Rod podstatných jmen
 6. Rod (+ životnost u mužského rodu)
 7. Rody
 8. Číslo
 9. Najdi podstatné jméno
 10. Test – kategorie podstatných jmen
 11. Test – kategorie podstatných jmen 1

Přídavná jména

 1. Najdi přídavné jméno
 2. Přídavná jména
 3. Poznej přídavné jméno 1
 4. Poznej přídavné jméno
 5. Tvoření přídavných jmen
 6. Test
 7. Pracovní list

Zájmena

 1. Zájmena 1
 2. Zájmena 2
 3. Pracovní list 1
 4. Najdi zájmeno

Číslovky

 1. Druhy
 2. Druhy – pravoxeso
 3. Určité a neurčité (jen první sloupec)
 4. Řadové číslovky

Slovesa

 1. Flinstounovi
 2. Doplň zájmeno ke slovesu
 3. Přiřazování
 4. Přiřazování 1
 5. Číslo
 6. Osoba a číslo
 7. Osoba a číslo 1
 8. Čas
 9. Osoba, číslo a čas
 10. Vyber správný tvar
 11. Vyber správný tvar 1
 12. Pexeso

Příslovce

 1. Najdi příslovce
 2. Test – příslovce

Předložky

 1. Najdi předložku

Spojky

 1. Spojky

Částice

 1. Co jsou částice

Citoslovce

 1. Test – citoslovce
 2. Co jsou citoslovce

Slovní druhy

 1. Pracovní list 1
 2. Pravoxeso
 3. Přiřaď správný slovní druh
 4. Rozřazování
 5. Procvičování
 6. Ve větách

Slovesa a slovesné tvary

 1. Infinitiv a určitý tvar slovesa
 2. Slovesa + jenoduché a složené slovesné tvary

Větné vzorce

 1. Vzorce souvětí 1
 2. Vzorce souvětí 2
 3. Věta jednoduchá a souvětí

Literatura

 1. Čtení s porozuměním