V. třída

16 žáků | třídní učitel: Mgr. Karla Marešová | maresova@zsstrachotice.cz
 

Aktuální info o uzavření třídy od 03. 05. – 10. 05. máte v učebně.

Odkazy na naše akce:

Den Země

Knihovna

Prezentace projektu ,,Kraj ČR“

1.

2.

3.

4.

5.

PO

Test

Covid19

M

Aj

Čj

ÚT

M

Čj

Vl

Vv

Vv

ST

Čj

M

Čj

ČT

Test

Covid19

M

Hv

Aj

Čj

Čj

M

Vl

Aj

Čj