Školní družina

 

Stanovení výše úplaty ve školní družině

Ředitel školy stanovil měsíční příspěvek zákonného zástupce žáka od 1. 9. 2018 ve školní družině takto:

Ředitel stanovil příspěvek zákonných zástupců žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 50,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2018. Výše příspěvku může být v následujících letech upravována. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Mgr. Karla Marešová
ředitelka školy

Spontánní aktivity (11:25 hod. – 12:20 hod.)

Každodenní individuální klidové činnosti po organizované části pobytu ve škole – relaxace, rozvoj vlastních zájmů a koníčků, tematické hry, četba pohádek, hudební chvilky, poslech pohádek, stolní hry, společenské hry, hry s hračkami, drobné rukodělné práce, zábavné hry.

Odpočinkové činnosti (12:20 hod. – 13:30 hod.)

Spočívají v aktivním odpočinku a jsou dány každodenní procházkou do školní jídelny v Micmanicích – tematické vycházky, překonávání přírodních překážek, pobyt na hřišti v Micmanicích, pohybové hry ve volné přírodě, zimní radovánky.

Pravidelné činnosti (13:30 hod – 14:30 hod.)

Jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a představují organizované aktivity v rámci tematických okruhů.

Příprava na vyučování (14:30 – 15:30 hod.)

Upevňování a rozšiřování poznatků, které žáci získali ve školním vyučování – psaní domácích úkolů, oprav v sešitech, didaktické hry, práce na PC, procvičování probraného učiva, vědomostní soutěže, luštění křížovek.

O školní družině

Naše školní družina (dvě oddělení) je velmi důležitou součástí školy. Žáci zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů odchází domů. Zkušené a kvalifikované vychovatelky vytváří díky svému pozitivnímu vztahu k žákům přátelskou a vlídnou atmosféru.

V družině mají žáci k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám žáků. Dobu po obědě žáci věnují hrám, tvůrčí a sportovní činnosti, četbě. Mohou si také vypracovat domácí úkoly. Kromě standardního programu je pro žáky připravováno i mnoho zajímavých akcí.

Hlavním cílem naší družiny je, aby se v ní všichni cítili příjemně a nevnímali ji jen jako místo, kde “musí vydržet” před odchodem domů. Máme radost, když žáci říkají, že jsou v družině rádi, těší se na společné hry a na nové zážitky.