Školní družina

Naše školní družina (dvě oddělení) je velmi důležitou součástí školy. Žáci zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů odchází domů. Zkušené a kvalifikované vychovatelky vytváří díky svému pozitivnímu vztahu k žákům přátelskou a vlídnou atmosféru. V družině mají žáci k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám žáků. Dobu po obědě žáci věnují hrám, tvůrčí a sportovní činnosti, četbě. Mohou si také vypracovat domácí úkoly. Kromě standardního programu je pro žáky připravováno i mnoho zajímavých akcí. Hlavním cílem naší družiny je, aby se v ní všichni cítili příjemně a nevnímali ji jen jako místo, kde "musí vydržet" před odchodem domů. Máme radost, když žáci říkají, že jsou v družině rádi, těší se na společné hry a na nové zážitky.

Z činnosti školní družiny

ŠVP ŠD

Plán školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Poplatky ve školní družině

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD