Školní družina

 
NA TŘI KRÁLE O SKOK DÁLE

 

Nový rok jsme ve ŠD tradičně zahájili povídáním na téma Tři králové i přesto, že jsme si nemohli tradiční píseň „ My, tři králové, jdeme k vám“ zazpívat. Seznámili jsme se s příběhem a poselstvím tří mudrců. Nechyběly ani tematické hry, soutěže, kreslení a vyrábění koruny. Ve vlastnoručně vyrobené stolní hře, které jsme dali název „Na Tři krále o skok dále“ jsme si zasoutěžili o drobné odměny a o dobrý pocit dotáhnout soutěž k vítězství . Úkolem bylo dostat co nejrychleji  figurku krále do Betléma k Ježíškovi. A protože nám 6. ledna na Tři krále napadl sníh, trávili jsme čas venku při zimních radovánkách.

CELOROČNÍ DRUŽINOVÁ HRA

Družinová výzva neboli challenge je celoroční družinová hra, které se mohou zúčastnit jak žáci I., tak žáci II. oddělení ŠD. Tato hra spočívá v plnění výzev, které jsou na začátku každého týdne zveřejňovány na místě k tomu určeném (výtvarný stojan na podestě schodiště). Výzvy jsou vybírány tak, aby nabídka aktivit podněcovala okruhy zájmu žáků (sport, malování, výroba, vědomostní kvízy……). Pomoc ke splnění výzvy může žákům kdokoli (rodiče, sourozenci, kamarádi……….) a je na žácích, kde a kdy úkol splní, zda doma či ve škole. Na konci každého týdne dojde ke kontrole a zhodnocení úkolu. Úkolem žáků je za splněné výzvy nasbírat co nejvíce „lajků.“ Nejlepší žáci budou v pololetí a na konci školního roku odměněni.

HRA O TRŮNY

Třída plná princezen a princů, nechyběl ani rytíř a postupně se dostavila celá královská družina. Tak to vypadalo ve čtvrtek odpoledne v naší družinové třídě. Ale než k nám král s královnou dorazili, museli jsme se stát urozenými šlechtici. Šlechtický titul jsme si zasloužili svými vědomostmi, které máme a známe. A co známe nejlépe? No přece pohádky, ty znají i ti nejmenší z naší školy. Odměnou za správné odpovědi na náš pohádkový kvíz byly čokoládové zlaťáky. Pak už jsme jen netrpělivě vyčkávali příchod královské dvojice, kdy královna a král uvedli po slibu prvňáčky do řádu družináčků.

KDO JE KDO

Název pro naši první společnou akci školní družiny byl právě známý termín „Kdo je kdo“. Rozdělili jsme se do čtyř týmů. Čekali na nás celkem tři úkoly, které jsme společně s našimi kamarády zkoušeli splnit. Nejprve jsme převlékli své spoluhráče do kostýmu a ostatní soutěžící museli uhodnout, kdo je pod maskou. Druhý úkol už byl trošku lehčí, potřebovali jsme jen deku a soutěž mohla začít. Tentokrát jsme hádali jména svých protihráčů. Třetí úkol už byl o náhodě a rychlosti, stačila nám jen hrací kostka a tabulka čokolády. Všechny tři úkoly jsme opravdu splnili na jedničku s hvězdičkou, proto jsme museli odměnit všechny hráče, kteří soutěžili. Každý soutěžící si odnesl magnetku, které nám věnovala maminka Jakuba Bojnanského.

Moc děkujeme za drobné odměny a sladkosti, které věnuje do školní družiny. Zároveň chceme ještě poděkovat mamince Klárky Kalinayové, která nám věnovala do družinky hygienické prostředky a dezinfekci.

Stanovení výše úplaty ve školní družině

Ředitel školy stanovil měsíční příspěvek zákonného zástupce žáka od 1. 9. 2018 ve školní družině takto:

Ředitel stanovil příspěvek zákonných zástupců žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 50,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2018. Výše příspěvku může být v následujících letech upravována. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Mgr. Karla Marešová
ředitelka školy

Spontánní aktivity (11:25 hod. – 12:20 hod.)

Každodenní individuální klidové činnosti po organizované části pobytu ve škole – relaxace, rozvoj vlastních zájmů a koníčků, tematické hry, četba pohádek, hudební chvilky, poslech pohádek, stolní hry, společenské hry, hry s hračkami, drobné rukodělné práce, zábavné hry.

Odpočinkové činnosti (12:20 hod. – 13:30 hod.)

Spočívají v aktivním odpočinku a jsou dány každodenní procházkou do školní jídelny v Micmanicích – tematické vycházky, překonávání přírodních překážek, pobyt na hřišti v Micmanicích, pohybové hry ve volné přírodě, zimní radovánky.

Pravidelné činnosti (13:30 hod – 14:30 hod.)

Jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a představují organizované aktivity v rámci tematických okruhů.

Příprava na vyučování (14:30 – 16:00 hod.)

Upevňování a rozšiřování poznatků, které žáci získali ve školním vyučování – psaní domácích úkolů, oprav v sešitech, didaktické hry, práce na PC, procvičování probraného učiva, vědomostní soutěže, luštění křížovek.

 

O školní družině

Naše školní družina (dvě oddělení) je velmi důležitou součástí školy. Žáci zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů odchází domů. Zkušené a kvalifikované vychovatelky vytváří díky svému pozitivnímu vztahu k žákům přátelskou a vlídnou atmosféru.

V družině mají žáci k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám žáků. Dobu po obědě žáci věnují hrám, tvůrčí a sportovní činnosti, četbě. Mohou si také vypracovat domácí úkoly. Kromě standardního programu je pro žáky připravováno i mnoho zajímavých akcí.

Hlavním cílem naší družiny je, aby se v ní všichni cítili příjemně a nevnímali ji jen jako místo, kde “musí vydržet” před odchodem domů. Máme radost, když žáci říkají, že jsou v družině rádi, těší se na společné hry a na nové zážitky.