Školní družina

 
POCHOVÁNÍ BASY

V úterý 16. února 2021 před Popeleční středou u nás v ŠD vyvrcholilo masopustní veselí. Uspořádali jsme masopustní průvod po vsi. Kromě toho že žáci potěšili svými krásnými maskami občany ve vsi, nechybělo ani zakončení masopustního veselí tradičním pochováním basy na znamení, že si na ni v následujících týdnech nikdo nezahraje. Samotnému vyvrcholení však předcházely dlouhé přípravy, kdy se žáci seznamovali s lidovými zvyky a tradicemi a typickými masopustními postavami, zhlédli a pracovali s pohádkou Chaloupkou na vršku – Jak to bylo o masopustu, vyráběli škrabošky, četli říkanky a pranostiky, bavili jsme zábavnými soutěžemi. Sladkou tečkou na závěr byly masopustní koblihy.

Velmi kladně hodnotíme spolupráci rodičů při přípravě karnevalových masek a ochotu při zapůjčení kostýmů žákům, kteří si masku nepřinesli. Přispěli tak k vytvoření radostné atmosféry.

SRDÍČKOVANÁ

Srdíčka se stala v pátek symbolem naší školní družiny. Žáci se sešli v tělocvičně, aby si zde připomněli sv. Valentýna. Byly pro ně připraveny úkoly spojené právě se symbolem srdce. To může označovat nejen lásku, ale i odvahu, statečnost a bojovnost. Určitě se tyto rysy objevily při plnění všech úkolů, které na žáky družinky čekaly. Pracovali ve skupinkách i jednotlivě: házeli na cíl, přiřazovali pohádkové dvojice, zahráli si srdíčkové piškvorky a snažili se co nejrychleji dostat na srdíčkový ostrov. Vyrobili dárek pro své nejmilejší a ještě na ně čeká výroba náramku přátelství pro své kamarády.

Děkujeme paní M. Maškové a paní M. Horsákové za papírové kartony, které věnovaly do školní družiny, využíváme je k vyrábění i pro přípravu rekvizit pro školní i družinové akce. Dále děkujeme všem rodičům, že nás podporují při plánování  všech akcí a pomáhají s dodáním potřebného materiálu a pomůcek.

VE STOPÁCH PŘEDKŮ

Adam a Eva? Nebo evoluční teorie o vývoji člověka z živočišných předků? Popisem dvou teorií toho, jak se na Zemi ocitl člověk jsme rozpoutali bouřlivou diskusi, která nás motivovala a inspirovala k tvůrčím činnostem souvisejících s pravěkem. Vyzkoušeli jsme si zajímavou práci archeologů, prehistoriků, antropologů ……… . A kdo ví? Třeba jsme někoho inspirovali k výběru budoucího povolání. Četba z knihy nám dala jedinečnou příležitost plně se ponořit do myšlenek, pocitů a světa jiné osoby. A kdyby nás netlačilo další aktuální téma sv. Valentýn, nejspíš bychom Ve stopách předků kráčeli ještě dnes . A jak nás téma bavilo? A co všechno jsme zvládli? Tak na to už se podívejte sami.

CESTA DO VESMÍRU

Vesmír byl pro nás záhadou. Vydali jsme se na cestu do neznáma a celý týden zkoumali jeho tajemství. Získali jsme informace z internetu a dozvěděli se, proč není možný život na Slunci, co jsou to hvězdy, jak se jmenují planety a také se podívali, jak by mohli vypadat mimozemšťané. Vyrobili jsme si každý svoji raketu a snažili jsme mezi nimi vybrat tu nejoriginálnější. Zasoutěžili jsme si v tělocvičně, kde jsme vyzkoušeli dolet našich kosmických talířů a aeroplánů. Ti nejlepší si zasloužili diplomy i drobné odměny.

Děkujeme paní M. Horsákové za sladké odměny, které věnovala do školní družiny.

S CIZÍMI LIDMI SE NEBAV

Abychom žáky v družince nevystrašili, formou her a secvičených scének jsme si vyzkoušeli, jak správně reagovat v krizových situacích – obtěžování cizí osobou, ztráta v obchodním centru, nález injekční stříkačky, šikana…………… Secvičení scének pod názvem Skrytá kamera bylo pro nás zábavné a zároveň poučné. Také jsme si zahráli na družinové detektivy a s vlastnoručně vyrobenými průkazy jsme se pustili do plnění detektivních úkolů – odlévání stop a zajištění místa činu, identifikace a popis pachatele, pátrání po odcizených předmětech, ohledání místa činu (práce s lupou). Byl to týden plný napětí a vzrušení, dobrodružství a především báječné zábavy.

Omlouvám se všem maminkám za znečištěné oblečení, ale v současné situaci, kdy je žákům sport ve škole zakázán, jsem ráda za každý leh a dřep v přírodě navíc.

NA TŘI KRÁLE O SKOK DÁLE

Nový rok jsme ve ŠD tradičně zahájili povídáním na téma Tři králové i přesto, že jsme si nemohli tradiční píseň „ My, tři králové, jdeme k vám“ zazpívat. Seznámili jsme se s příběhem a poselstvím tří mudrců. Nechyběly ani tematické hry, soutěže, kreslení a vyrábění koruny. Ve vlastnoručně vyrobené stolní hře, které jsme dali název „Na Tři krále o skok dále“ jsme si zasoutěžili o drobné odměny a o dobrý pocit dotáhnout soutěž k vítězství . Úkolem bylo dostat co nejrychleji  figurku krále do Betléma k Ježíškovi. A protože nám 6. ledna na Tři krále napadl sníh, trávili jsme čas venku při zimních radovánkách.

CELOROČNÍ DRUŽINOVÁ HRA

Družinová výzva neboli challenge je celoroční družinová hra, které se mohou zúčastnit jak žáci I., tak žáci II. oddělení ŠD. Tato hra spočívá v plnění výzev, které jsou na začátku každého týdne zveřejňovány na místě k tomu určeném (výtvarný stojan na podestě schodiště). Výzvy jsou vybírány tak, aby nabídka aktivit podněcovala okruhy zájmu žáků (sport, malování, výroba, vědomostní kvízy……). Pomoc ke splnění výzvy může žákům kdokoli (rodiče, sourozenci, kamarádi……….) a je na žácích, kde a kdy úkol splní, zda doma či ve škole. Na konci každého týdne dojde ke kontrole a zhodnocení úkolu. Úkolem žáků je za splněné výzvy nasbírat co nejvíce „lajků.“ Nejlepší žáci budou v pololetí a na konci školního roku odměněni.

HRA O TRŮNY

Třída plná princezen a princů, nechyběl ani rytíř a postupně se dostavila celá královská družina. Tak to vypadalo ve čtvrtek odpoledne v naší družinové třídě. Ale než k nám král s královnou dorazili, museli jsme se stát urozenými šlechtici. Šlechtický titul jsme si zasloužili svými vědomostmi, které máme a známe. A co známe nejlépe? No přece pohádky, ty znají i ti nejmenší z naší školy. Odměnou za správné odpovědi na náš pohádkový kvíz byly čokoládové zlaťáky. Pak už jsme jen netrpělivě vyčkávali příchod královské dvojice, kdy královna a král uvedli po slibu prvňáčky do řádu družináčků.

KDO JE KDO

Název pro naši první společnou akci školní družiny byl právě známý termín „Kdo je kdo“. Rozdělili jsme se do čtyř týmů. Čekali na nás celkem tři úkoly, které jsme společně s našimi kamarády zkoušeli splnit. Nejprve jsme převlékli své spoluhráče do kostýmu a ostatní soutěžící museli uhodnout, kdo je pod maskou. Druhý úkol už byl trošku lehčí, potřebovali jsme jen deku a soutěž mohla začít. Tentokrát jsme hádali jména svých protihráčů. Třetí úkol už byl o náhodě a rychlosti, stačila nám jen hrací kostka a tabulka čokolády. Všechny tři úkoly jsme opravdu splnili na jedničku s hvězdičkou, proto jsme museli odměnit všechny hráče, kteří soutěžili. Každý soutěžící si odnesl magnetku, které nám věnovala maminka Jakuba Bojnanského.

Moc děkujeme za drobné odměny a sladkosti, které věnuje do školní družiny. Zároveň chceme ještě poděkovat mamince Klárky Kalinayové, která nám věnovala do družinky hygienické prostředky a dezinfekci.

Stanovení výše úplaty ve školní družině

Ředitel školy stanovil měsíční příspěvek zákonného zástupce žáka od 1. 9. 2018 ve školní družině takto:

Ředitel stanovil příspěvek zákonných zástupců žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 50,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2018. Výše příspěvku může být v následujících letech upravována. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Mgr. Karla Marešová
ředitelka školy

Spontánní aktivity (11:25 hod. – 12:20 hod.)

Každodenní individuální klidové činnosti po organizované části pobytu ve škole – relaxace, rozvoj vlastních zájmů a koníčků, tematické hry, četba pohádek, hudební chvilky, poslech pohádek, stolní hry, společenské hry, hry s hračkami, drobné rukodělné práce, zábavné hry.

Odpočinkové činnosti (12:20 hod. – 13:30 hod.)

Spočívají v aktivním odpočinku a jsou dány každodenní procházkou do školní jídelny v Micmanicích – tematické vycházky, překonávání přírodních překážek, pobyt na hřišti v Micmanicích, pohybové hry ve volné přírodě, zimní radovánky.

Pravidelné činnosti (13:30 hod – 14:30 hod.)

Jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a představují organizované aktivity v rámci tematických okruhů.

Příprava na vyučování (14:30 – 15:30 hod.)

Upevňování a rozšiřování poznatků, které žáci získali ve školním vyučování – psaní domácích úkolů, oprav v sešitech, didaktické hry, práce na PC, procvičování probraného učiva, vědomostní soutěže, luštění křížovek.

O školní družině

Naše školní družina (dvě oddělení) je velmi důležitou součástí školy. Žáci zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů odchází domů. Zkušené a kvalifikované vychovatelky vytváří díky svému pozitivnímu vztahu k žákům přátelskou a vlídnou atmosféru.

V družině mají žáci k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám žáků. Dobu po obědě žáci věnují hrám, tvůrčí a sportovní činnosti, četbě. Mohou si také vypracovat domácí úkoly. Kromě standardního programu je pro žáky připravováno i mnoho zajímavých akcí.

Hlavním cílem naší družiny je, aby se v ní všichni cítili příjemně a nevnímali ji jen jako místo, kde “musí vydržet” před odchodem domů. Máme radost, když žáci říkají, že jsou v družině rádi, těší se na společné hry a na nové zážitky.