Školní poradenské pracoviště

Vedoucím Školního poradenského pracoviště na naší škole je paní učitelka Mgr. Věra Kyliánová - výchovný poradce.

Členové: Mgr. Iva Hřibová, Mgr. Bohumila Bajglová

Hlavním cílem poradenských služeb je primární prevence ve všech oblastech:

  1. prevence šikanování
  2. prevence specifických poruch učení
  3. prevence neprospěchu
  4. prevence nekázně žáků

Konzultace pro žáky - každý čtvrtek od 12:20 hodin do 13:00 hodin (případně dle domluvy).

Konzultace pro rodiče - v době konání třídních schůzek nebo po předchozí telefonické domluvě.

Minimální preventivní program pro daný školní rok najdete v sekci Rizikové chování.