III. třída

16 žáků | třídní učitel: Mgr. Eva Nováková | novakova@zsstrachotice.cz
 

Od 01. 03. 2021 pokračuje distanční výuka.

Knihovna

Advent

Od začátku prosince si třeťáčci užívají předvánoční náladu na plné pecky. Skoro denně jsme vyráběli vánoční výrobek a zdobili svou třídu. Vyráběli vánoční přání, četli vánoční texty, připomněli jsme si vánoční příběh z Betléma. Můžete se přesvědčit o naší krásné výzdobě, když se podíváte na několik fotek, které to dokumentují. Zažili jsme návštěvu Mikuláše, anděla a čerta. Děti byly hodné, tak se nikomu nic nestalo. Poslední školní den jsme se chvíli učili. Opakovali jsme si vánoční angličtinu. Poslouchali jsme koledy a dokonce nám hudebníci několik skladeb zahráli na klávesy. Uvařili jsme si čaj, rozbalili dárečky a hurá na prázdniny.

Podzim

I když se moc nesmí ven, nekonají se žádné školní akce, přesto všichni žáci III. třídy vyjádřili svoji podzimní náladu ve svých malířských obrázcích. Také v pracovní činnosti jsme si připomněli některé podzimní jevy a ztvárnili je. Zároveň nám výzdoba třídy slouží jako názorná pomůcka do prvouky.

Začínáme pomalu

První školní týden v září probíhal ve III. třídě velmi pozvolna. Ve středu jsme poprvé po letních prázdninách usedli do lavic a měli jsme možnost povykládat si, co jsme zajímavého zažili v létě. Samozřejmě jsme se teoreticky připravili na krizové situace ve třídě a škole, připomněli jsme si bezpečnostní pravidla chování a ve dvojicích vytvořili samostatně PRAVIDLA, co ve škole děláme a co nesmíme dělat. Další den jeli téměř všichni žáci do kina na film Psí veličenstvo. V pátek jsme se zúčastnili plaveckého výcviku. Potrvá čtyři pátky po sobě a všichni zúčastnění jsou nadšeni. Dětem se takovéto sportovní a kulturní aktivity samozřejmě líbí a v dalším školním týdnu už můžeme odstartovat výuku a pilně se učit.

1.

2.

3.

4.

5.

PO

Čj

M

Aj

Tv

Čj

ÚT

Čj

M

Aj

Čj

Hv

ST

Čj

M

Prv

Čj

ČT

M

Aj

Čj

Vv

Vv

Čj

M

Tv

Prv

In