Úspěchy žáků za poslední 3 školní roky

Školní rok 2019/2020

Výtvarná soutěž

"Lovecký pes - náš přítel a pomocník"

1. místo Anna Pudelková (II. třída)

1. místo + absolutní výtěz soutěže Monika Volfová (V. třída)

Školní rok 2018/2019

Výtvarná soutěž

"Voda a lidé"

6 žáků - 2. místo

"Moje nejoblíbenější rostliny"

2 žáci - 5. místo

Školní rok 2017/2018

Výtvarná soutěž

"Voda a lidé"

1 žák - čestné uznání

3 žáci - cena ředitele Vodárenské akciové společnosti

Školní rok 2016/2017

Znojemský slavíček

Účastnili se - Laura Mikulenčáková (IV. třída), Adelina Sytar (V. třída) a Jakub Barabáš (I. třída)

Florbalový turnaj

Družstvo dívek se umístilo na 4. místě.

Výtvarná soutěž

"Zelenina plná vitamínů"

3. místo Adelina Sytar (V. třída)

Školní rok 2015/2016

Divadelní soutěž

Přehlídka divadelních souborů – diplom za hezky zpracovanou hudební pohádku s nápaditou výpravou i hereckými výkony

Výtvarná soutěž

"Voda a lidé a partneři pro život"

2. místo Miroslav Kohoutek (V. třída)

Čestné uznání Isabella Raindlová (V. třída)

"Moje budoucí povolání"

2. místo Miroslav Kohoutek (V. třída)