Úspěchy našich žáků

Školní rok 2022/2023

Výtvarná soutěž

“Les nás baví”

2. místo Andrea Miňhová (II. třída)

 

“Požární ochrana očima dětí”

3. místo Andrea Miňhová (II. třída)

 

Školní rok 2019/2020

Výtvarná soutěž

“Lovecký pes – náš přítel a pomocník”

1. místo Anna Pudelková (II. třída)

1. místo + absolutní vítěz soutěže Monika Volfová (V. třída)

Školní rok 2018/2019

Výtvarná soutěž

“Voda a lidé”

6 žáků – 2. místo

“Moje nejoblíbenější rostliny”

2 žáci – 5. místo

Školní rok 2017/2018

Výtvarná soutěž

“Voda a lidé”

1 žák – čestné uznání

3 žáci – cena ředitele Vodárenské akciové společnosti