Úspěchy žáků za poslední 3 školní roky

Školní rok 2019/2020

Výtvarná soutěž

"Lovecký pes - náš přítel a pomocník"

1. místo Anna Pudelková (II. třída)

1. místo + absolutní vítěz soutěže Monika Volfová (V. třída)

Školní rok 2018/2019

Výtvarná soutěž

"Voda a lidé"

6 žáků - 2. místo

"Moje nejoblíbenější rostliny"

2 žáci - 5. místo

Školní rok 2017/2018

Výtvarná soutěž

"Voda a lidé"

1 žák - čestné uznání

3 žáci - cena ředitele Vodárenské akciové společnosti