Matematika

Násobení a dělení 10, 100

 1. Násobení a dělení č. 100
 2. násobení a dělení
 3. Násobení a dělení čísly 10, 100, 1000

Násobení a dělení čísly končících na jednu nulu

 1. Násobení
 2. Dělení
 3. Násobení – procvičování (klikej na další)
 4. Násobení a dělení

Násobení a dělení mimo obor násobilek

 1. Násobení č. 11
 2. Násobení č. 12
 3. Velká násobilka 1
 4. Velká násobilka 2
 5. Velká násobilka – umíme matiku
 6. Dělení mimo obor malé násobilky 1

Písemné násobení do 1000

 1. Vynásob – online cvičení
 2. Vynásob – školákov

Číselný obor 0 – 10 000

 1. Číselná řada
 2. Rozvinutý zápis čísel
 3. Porovnávání
 4. Sčítání a odčítání 1
 5. Sčítání a odčítání 2

Zaokrouhlování

 1. Na tisíce 1
 2. Na desítky
 3. Na stovky
 4. Na tisíce
 5. Dle zadání – čti
 6. vše

Písemné sčítání a odčítání

 1. Písemné sčítání a odčítání do 10 000
 2. Písemné sčítání do 10 000
 3. Písemné odčítání do 10 000
 4. Písemné sčítání a dočítání do 1 000 000

Písemné násobení

 1. Jednociferným činitelem 1
 2. Jednociferným činitelem 2
 3. Dvojciferným činitelem
 4. Dvojciferným činitelem 1
 5. Trojciferným činitelem

Písemné dělení jednociferným dělitelem

 1. Písemné dělení do 10 000
 2. Písemné dělení do 1 000 000

Násobení a dělení

 1. Dělenec zakončen nulami
 2. Činitel zakončen nulami
 3. Násobení a dělení 10, 100, 1000
 4. Násobení a dělení 10, 100, 1000, 10 000, 100 000
 5. Jednotek až tisíců
 6. Jednotek až milionů
 7. Desítek desítkami
 8. Stovek stovkami

Pořadí výpočtů

 1. Procvičování – umíme matiku
 2. Slovní úlohy – umíme matiku

Matematické pojmy:

 1. Názvy členů

Převody jednotek:

a) délky:

 1. Jednotky – klikej na dlaší a procvič vše
 2. Převeď – mezi tisícem a stovkou udělej mezeru
 3. Pexeso
 4. Převody – online cvičení
 5. Převody – školákov

b) času

 1. Jednotky času 1 -pexeso
 2. Jednotky času 2 – převeď
 3. Jednotky času 3 – různé
 4. Převeď – klikej na další
 5. Zapiš čas
 6. Převody – školákov

c) hmotnosti

 1. Jednotky hmotnosti 1 – mezera mezi tisícem a stovkou
 2. Jednotky hmotnosti 2 – pexeso
 3. Jednotky hmotnosti 3 – různé
 4. Převody – školákov

d) objemu

 1. Jednotky objemu 1
 2. Jednotky objemu 2
 3. Převody – školákov

e) obsahu

 1. Převody – obsah
 2. Převeď

Obsahy a obvody

 1. Vzorce 1
 2. Vzorce 2
 3. Vzorce 3
 4. Obsahy ve čtvercové síti 2
 5. Obsahy ve čtvercové síti 1
 6. Obsah ve čtvercové síti – umíme matiku
 7. Obvod ve čtvercové síti – umíme matiku
 8. Obsah čtverce
 9. Obsah a obvod obdélníku
 10. Slovní úlohy
 11. Tabulka 1

Římské číslice

 1. Poznej římské číslo
 2. Řazení čísel
 3. Pexeso
 4. Číselná řada
 5. Přiřazování
 6. Zápis čísel do 100
 7. Zápis čísel do 1000
 8. Zápis arabskými číslicemi

Zlomky

 1. Zápis zlomku
 2. Poznej zlomek – umíme matiku
 3. Hra – řeka
 4. Poznávání zlomků
 5. Zápis
 6. Zápis 1
 7. Pexeso

Čísla nad 10 000

 1. Řády čísel
 2. Rozklad čísel v desítkové soustavě
 3. Zápis čísel
 4. Porovnávání