Matematika - 3. Třída

Sudá a lichá čísla:
 1. Sudá a lichá – Úpice
Násobení a dělení č. 0 – 5:
 1. Různé – násobení a dělení – Školákov
 2. Pexeso do 25 – Matematika hrou
 3. Násobení č.3 – Matematika hrou
 4. Dělení č.3 – Matematika hrou
 5. Násobení č.4 – Matematika hrou
 6. Dělení č.4 – Matematika hrou
 7. Násobení č.5 – Matematika hrou
 8. Dělení č.5 – Matematika hrou
Násobení a dělení č.6:
 1. Násobení č.6 – Matematika hrou
 2. Dělení č.6 – Matematika hrou
 3. Různé – násobení a dělení – Školákov
 4. Různé – Online cvičení
Násobení a dělení č.7:
 1. Násobení č.7 – Matematika hrou
 2. Dělení č.7 – Matematika hrou
 3. Různé – násobení a dělení – Školákov
 4. Různé – Online cvičení
Násobení a dělení č.8:
 1. Násobení č.8 – Matematika hrou
 2. Dělení č.8 – Matematika hrou
 3. Různé – násobení a dělení – Školákov
 4. Různé – Online cvičení
Násobení a dělení č.9:
 1. Násobení č.9 – Matematika hrou
 2. Dělení č.9 – Matematika hrou
 3. Různé – násobení a dělení – Školákov
 4. Různé – Online cvičení
Malá násobilka (vše):
 1. Procvičování 1 – Online cvičení
 2. Procvičování 2 – Školákov
 3. Procvičování 3 – Matematika hrou
 4. Násobení – Umíme matiku
 5. Dělení – Umíme matiku
 6. Vyber správný výsledek 1 (násobení) – Umíme matiku
 7. Vyber správný výsledek 2 (násobení) – Umíme matiku
 8. Vyber správný výsledek 1 (dělení) – Umíme matiku
 9. Vyber správný výsledek 2 (dělení) – Umíme matiku
 10. Pexeso – Umíme matiku
 11. Pexeso (dělení) – Umíme matiku
 12. Slovní úlohy na násobení a dělení 1 – Umíme matiku
 13. Slovní úlohy na násobení a dělení 2 – Umíme matiku
Matematické pojmy:
Sčítání a odčítání do 100
 1. Počítání do 100 – Online cvičení
 2. Odčítání do 50 – pexeso – Matematika hrou
 3. Sčítání do 50 – pexeso – Matematika hrou
Číselný obor do 1000
 1. pořadí čísel – Školákov
 2. číselná řada – Matematika hrou
 3. řády čísel – Online cvičení
 4. porovnávání – Online cvičení
Sčítání a odčítání do 1 000  s přechodem přes základ
 1. Přičítání jednotek – Online cvičení
 2. Přičítání desítek a jednotek – Online cvičení
 3. Přičítání desítek a jednotek 2 – Online cvičení
 4. Piráti – Školákov
 5. Spojovačka – Školákov
 6. Pexeso – Matematika hrou
 7. Sčítání – Matematika hrou
Písemné sčítání a odčítání do 1000:
 1. online cvičení 1 – Online cvičení
 2. online cvičení 2 – Online cvičení
 3. online cvičení 3 – Online cvičení
 4. Do 1000 – v excelu – DUM
 5. online cvičení 4 – Online cvičení
 6. sčítání – Úpice
 7. odčítání –  Úpice
 8. Různé – Školákov
Dělení se zbytkem:
 1. Karty – Školákov
 2. Příklady – Matematika hrou
 3. Určujeme zbytek – Matematika hrou
 4. Další příklady – Online cvičení
 5. Procvičování – Umíme matiku
Násobení a dělení 10, 100
 1. Násobení a dělení č. 100 – Školákov
 2. násobení a dělení – Online cvičení
 3. Násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 – Online cvičení
Převody jednotek:
 1. Přiřazování – Úpice
 2. Křížovka – Úpice
 3. Jednotky délky – klikej na další – Online cvičení
 4. Pexeso – Matematika hrou
 5. Převody – Úpice
Násobení a dělení čísly končících na jednu nulu
 1. Násobení – Online cvičení
 2. Dělení – Online cvičení
 3. Násobení – procvičování (klikej na další) – Úpice
 4. Násobení a dělení – Školákov
Násobení a dělení mimo obor násobilek
 1. Násobení č. 11 – Matematika hrou
 2. Násobení č. 12 – Matematika hrou
 3. Velká násobilka 1 – Matematika hrou
 4. Velká násobilka 2 – Online cvičení
 5. Dělení mimo obor malé násobilky 1 – Online cvičení
Římské číslice
 1. Poznej římské číslo – Matematika hrou
 2. Řazení čísel – Matematika hrou
 3. Pexeso – Matematika hrou
 4. Číselná řada – Školákov
 5. Přiřazování – Školákov
 6. Procvičování – Umíme matiku
Geometrie
 1. Obdélník – Ryšavá
 2. Čtverec – Ryšavá
 3. Trojúhelník – Ryšavá
 4. Trojúhelník – Ryšavá
Příklady se závorkami:
 1. Procvičování – Umíme matiku
 2. Vyber správný výsledek – Umíme matiku
Hodiny:
 1. podle slov – Matematika hrou
 2. podle ciferníku – Matematika hrou
 3. Určování času – Umíme matiku