II. třída

10 žáků | třídní učitel: Mgr. Iva Hřibová | hribova@zsstrachotice.cz

 

Rozvrh online výuky od 1. 3. 2021

13:00

14:00

PO

AJ – obě skupiny

ČJ – obě skupiny

ÚT

M, PRV-1. skupina

M, PRV – 2. skupina

ST

ČJ, ČTENÍ – 1. skupina

ČJ, ČTENÍ – 2. skupina

ČT

AJ – obě skupiny

M – obě skupiny

ČJ, ČTENÍ – 1. skupina

ČJ, ČTENÍ – 2. skupina

Podle potřeby může být rozvrh upraven.

Vánoce u druháčků

Poslední den výuky v tomto kalendářním roce začali žáci II. třídy „vánoční“ angličtinou s paní učitelkou Novákovou. Poté vánoční atmosféra pokračovala….  Rozbalili dárečky, ochutnali cukroví a k tomu pili ovocný čaj. Při poslechu koled a vánočních písní vyrobili vánoční přání – kapříka se třpytivými šupinkami pro štěstí.  Přejeme všem pěkné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v roce 2021.

„Výtvarka“ na školní zahradě

Druháci se vrátili do své třídy, bohužel s nutností celodenního nošení roušek. Samozřejmě, že opakují a upevňují zejména učivo českého jazyka, matematiky, angličtiny a prvouky. Ještě na počátku října plánovali výtvarnou činnost v přírodě. V současné době je potřeba více větrat – a pokud to počasí dovolí, trávit i část výuky venku. A protože v podzimní přírodě ještě zůstaly zbytky krásně zbarvených listů, vydali se žáci II. třídy na školní zahradu vytvořit jednoduchý podzimní land art (krajinné umění).

Bezpečnost v silniční dopravě, dopravní značky

Cílem výuky dopravní výchovy ve 2. ročníku je pochopení bezpečného a ohleduplného chování, uvědomování si rizik a nebezpečí v silničním provozu. Na přelomu září a října si žáci zopakovali v prvouce poznatky z 1. ročníku – význam barev na semaforu, druhy dopravních prostředků a také některé dopravní značky. V modelových situacích si vyzkoušeli správné přecházení silnice, povídali si o chování v dopravních prostředcích a o místech, která nejsou bezpečná pro venkovní hry. Poté se vydali na vycházku v okolí školy. Tady měli za úkol ve skupinkách vytvořit plánek silnic a hlavně dopravních značek v nejbližším okolí. Svoje nákresy potom přenesli na společný plán okolí školy. Společně si pojmenovali a vysvětlili význam dopravních značek. Nakonec si žáci navzájem sdělovali svoje zkušenosti z cesty do školy nebo návratu domů.

1.

2.

3.

4.

5.

PO

Čj

M

Tv

Aj

Čj

ÚT

M

Čj

Prv

Vv

ST

Čj

M

Čj

Tv

ČT

Čj

M

Prv

Čj

Hv

Čj

M

Aj