Učíme se měřit na metry a centimetry – II. třída

Během první třídy se žáci seznámili se základními veličinami – metr, litr, kilogram. Nyní přidali k délkové míře metr další poznatek – měření v centimetrech. A jak tento poznatek nejlépe uložit do paměti? …. určitě vlastní zkušeností… Pracovali ve dvojicích. Nejdříve si vyzkoušeli odhad vzdálenosti pomocí kroků. Mohli si vybrat měření od vchodových dveří nebo šatny ke dveřím třídy. Poté pomocí papírových metrů zkusili vzdálenost změřit. Všechny odhady i měření pečlivě zapisovali. Údaje porovnávali. Pak změřili rozměry své třídy i některý nábytek. Na drobné věci ale potřebovali menší měřidlo – pravítko.   Pomocí pravítek měřili různé předměty na lavici – ovšem to už v centimetrech. Správné postupy měření úseček si procvičili ve výukovém programu Geometrie pro nejmenší. Svůj odhad a měření si zopakovali i na začátku poslední vyučovací hodiny – přeměřili délku a šířku tělocvičny.