Český jazyk

Věta – slovo – slabika – hláska

 1. Počet slov ve větě – Školákov
 2. Oprav popletené věty – Školákov
 3. Skrývačky ve větách – Školákov
 4. Slož větu – Školákov
 5. Sestav pohádku (klikej na další) – Školákov
 6. Pořadí vět – Úpice
 7. Hranice slov ve větě 1 – Školákov
 8. Hranice slov ve větě 2 – Školákov
 9. Počet slabik ve slově – Školákov
 10. Počet slabik ve slově 1 – Úpice
 11. Počet slabik ve slově 2 – Úpice

Druhy vět

 1. Věta oznamovací – Školákov
 2. Věta tázací – Školákov
 3. Věta rozkazovací – Školákov
 4. Věta přací – Školákov
 5. Urči druh věty – Školákov
 6. Druhy vět – Umíme česky
 7. Druhy vět – klikej na další – Úpice

Délka samohlásek

 1. Samohlásky – klikej na další – Úpice
 2. a – á – Školákov
 3. Slova lišící se délkou samohlásky – Školákov
 4. e – é – Školákov
 5. Slova lišící se délkou samohlásky – Školákov
 6. o – ó – Školákov
 7. y – ý – Školákov
 8. Slova lišící se délkou samohlásky – Školákov
 9. u – ú – ů – Školička
 10. u – ú – ů – Školákov
 11. Slova lišící se délkou samohlásky – Školákov
 12. u – ů – ú – Umíme česky
 13. u – ú – ů – Klikej na další – Úpice
 14. au – ou – Školákov
 15. Samohlásky a dvojhlásky – Školákov

Měkké a tvrdé souhlásky

 1. Měkké slabiky 1 – Úpice
 2. Měkké slabiky 2 – Úpice
 3. Procvičování 1 – Školákov
 4. Procvičování 2 – Školákov
 5. DY – TY – NY – Úpice
 6. DY – TY – NY – Úpice
 7. DI – TI – NI – klikej na další – Úpice
 8. DY – TY -NY x DI – TI – NI 1 – Školákov
 9. DY – TY – NY x DI – TI – NI 2 – Školákov
 10. DY – TY – NY x DI – TI – NI 1 – Úpice
 11. DY – TY – NY x DI – TI – NI 2 – Úpice
 12. Procvičování 3 – Školákov
 13. Trenažér – Školákov
 14. Procvičování 4 – Umíme česky
 15. Procvičování 5 – Pravopisně

Podstatná jména

 1. Osoba – zvíře – věc – Ryšavá
 2. Ukazujeme TEN – TA – TO – Ryšavá
 3. Najdi podstatné jméno – Ryšavá
 4. Najdi podstatná jména dle zadání – Úpice
 5. Vlastní jména – Úpice
 6. Najdi jména a příjmení – Ryšavá
 7. Malé nebo velké písmeno 1 – Ryšavá
 8. Malé nebo velké písmeno 2 – Ryšavá
 9. Malé nebo velké písmeno 3 – Ryšavá
 10. Kdo to je? – Brumlík

Předložky

 1. Doplň předložku 1 – Ryšavá
 2. Doplň předložku 2 – Ryšavá
 3. Vyber správnou předložku – Ryšavá
 4. Vyber předložku 1 – Úpice
 5. Vyber předložku 2 – klikej na další – Úpice

Čtení

 1. Hádanky – Úpice
 2. Čtení s porozuměním 1 – Úpice
 3. Čtení s porozuměním – Martin – Úpice